Ez történt a Zsinat csütörtöki napján

2016. november 17., csütörtök

Diakóniai, pedagógiai és lelkészi díjakat adtak át, döntöttek a jövő évi Csillagpont helyszínéről és időpontjáról, tisztségviselőket választottak a Zsinat őszi ülésszakának második napján. Olvassák el részletes tudósításunkat!

13:10 Véget ért a XIV. zsinati ciklus 6. ülésszaka. Huszár Pál áldott, csendes ünnepvárást kíván mindenkinek, Fekete Károly püspök pedig Isten áldását kérte a zsinati tagok életére és szolgálatára. Nézőinknek, olvasóinknak köszönjük, hogy velünk tartottak!

13:00 Egyéb ügyek. Böszörményi Gergely beszámolt arról, hogy az idei Református Zenei Fesztiválon és Református Énekek hangversenyen 1,4 millió forint gyűlt össze Kárpátalja javára. A Kárpát-medencei Magyarok Zenéje koncertsorozaton további 1 milliót adományoztak.

A programigazgató egyben bejelentette a jövő évi időpontokat: 2017. május 26-28-án tartják a XV. Református Zenei Fesztivál, július 1-jén pedig a XVI. Református Énekek hangverseny Budapesten. Emellett beszámolt arról is, hogy megjelent a Református énekek CD sorozat tizenötödik darabja.

12:39 Kuratóriumi tagokat választ a Zsinat az MRSZ számára. A Magyar Református Szeretetszolgálati Alapítvány kuratóriumának mandátuma idén novemberben lejárt. Négy jelölt, Kálmán Csaba, Kiss Péter, Oláh István és Veres Sándor vállalta a felkérést, ötödik tagot viszont mindeddig nem sikerült találnia a Zsinat Elnökségének. A Zsinat megválasztotta a négy kuratóriumi tagot és felhatalmazta a Zsinati Tanácsot, hogy év végéig bízza meg az ötödik kuratóriumi tagot, majd azt követően döntsön a kuratórium elnökéről.

12:38 Előterjesztés következik a „Reformáció gyermekei" programhoz való csatlakozásról.

Kárpátalján született meg a Reformáció gyermekei elnevezésű kezdeményezés, melyet a Kárpátaljai Református Egyház Zsinata már elfogadott. Ezzel a programmal szeretnék a családokat támogatni és gyermekvállalásra buzdítani. A Generális Konvent Elnökségi ülésén Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök tájékoztatást adott a programról, melynek alapján az elnökség támogatni kívánja a programot.

A Zsinat Elnökségének képviseletében Fekete Károly javasolja, hogy a Magyarországi Református Egyház is csatlakozzon a programhoz, illetve a Zsinat tagjai különböző ötletekkel támogassák azt. A javaslatot egyhangúlag elfogadták.

12:31 Perselypénz. A Zsinat Elnökségi Tanácsának javaslatára a Zsinat egyhangúlag elfogadta, hogy a 2017. évi október utolsó vasárnapi perselyadomány gyűjtése a tiszántúli Nyíregyháza-Örökösföldi Egyházközség új temploma építésére legyen meghirdetve.

12:23 A Zsinat Oláh Miklós 1956-os mártírra, a Miskolc belvárosi református gyülekezet 21 éves korában, 1957-ben kivégzett hitvalló tagjára emlékezik. Szabó Sándor volt zsinati tag előterjesztésében azt is szorgalmazza, hogy hitvalló elődeink, köztük Oláh Miklós és 1956-os társainak életpéldáját ismertessük meg a református ifjúsággal.


A Magyarországi Református Egyház Zsinata határozatában Istennek ad hálát Oláh Miklós életéért, az 1956-os forradalomban és szabadságharcban vállalt bátorságáért, valamint mártíromságáért. Szorgalmazza sírjának védetté nyilvánítását és a református oktatási intézmények figyelmébe ajánlja a Lévay József Közművelődési Egyesület kiadásában megjelent „Felvirrad még Magyarországra! - Oláh Miklós élt 21 évet” című kiadványt. 

12:06 Bódiss Tamás zsinati egyházzenei vezető mutatja be a tavaly elfogadott, idén megjelent Lélekkel és értelemmel című, a magyar református énekeskönyv megújulásának alapelveit példatárral bemutató kiadványt. Többet és jobban kellene énekelnünk – mondja az egyházzenész.

A Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottságának az a célja, hogy egyházunk közösségei megismerje a kiadványban foglaltakat, alakuljon ki diskurzus arról, s kapjon visszajelzéseket. Bódiss Tamás azt kérte, az előttünk álló adventi időszakban gyülekezeteink énekeljék át az ünnepkörre ajánlott új énekeket. A bizottság tervei szerint 2018-ra jelenhet meg egy próbaénekeskönyv. Mihalina László meggondolásra ajánlja az új énekeskönyv digitalázált változatának elérhetővé tételét is. A példatár elérhető az egyhazzene.reformatus.hu oldalon is.

12:05 Bogárdi Szabó Istvánt Fekete Károly, a Zsinat lelkészi alelnöke váltja az ülés vezetésében. A lelkészi elnöknek egy tárgyaláson kell egyházunkat képviselnie az Emberi Erőforrások Minisztériumában.

12:02 Darvas Szilárd Leventét a Zsinat Külügyi Bizottságának tagjává választották.

11:59 Zsinati bíróvá választották Bukáné Zakar Zsuzsannát, aki le is tette bírói fogadalmát a száztagú testület előtt.

11:27 Választás. A Zsinatnak új tisztségviselőket kell választania Bartha Gyula megüresedett zsinati bírói helyére és Kállay László megüresedett külügyi bizottsági tag helyére. A tanácskozási szabályzat szerint a zsinati tisztségviselők személyéről titkosan kell szavazni, azért a választás ideje alatt szünetel közvetítésünk. Az eredményeket a szünet után ismertetik.

11:07 SDG-konferenciaközpont. Bor Imre beszámolója hangzik el a balatonszárszói SDG Konferencia Központ gazdálkodásáról az 5 esztendőből. 

Miután évekig nem sikerült megnyugtatóan rendezni a központ helyzetét, 2011-ben pályázatot írtak ki annak üzemeltetésére. Az üzemeltetési jogot tíz évre elnyert hívő munkaközösség azt tűzte ki célul maga elé, hogy a szárszói telep valóban – mint a múltban is – egyházunk legnagyobb missziós központjaként működjön, ahol sokan találnak Istenre és erősödnek meg hitükben. Jelenleg 24 ezer vendégéjszakával működik az intézmény, melynek 83 százalékát keresztyén csoportok teszik ki. A 83 százalék háromnegyede református vendég, tehát gyülekezeteink ismét visszataláltak Balatonszárszóra.

A központ jelenlegi állapotának ismertetése után felkérte a Zsinatot, hogy a Zsinati Tanács tárgyalja meg az üzemeletetési szerződés módosítását. A beszámolóban elhangzott az is, hogy szükség van a konferencia központ és a hotel felújítására, továbbá hogy az intézményfenntartó részéről szükséges megfelelő összeget beállítani az állagfenntartásra. A beszámolót és a javaslatot elfogadták.

11:00 Előterjesztés következik a 2017.évi Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó szervezéséről. 

Szontágh Szabolcs, a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője – a nyár közepe óta tartó szervezési munkálatok alapján – Debrecent javasolja a találkozó helyszínének. Az előzetes vizsgálatok alapján Tata kiváló helyszínnek bizonyult, de az ifjúság is szeretne nagy számban részt venni a reformációi emlékév megünneplésében, ezért esett a választás a könnyebben megközelíthető Debrecenre, mely jövőre a reformáció városa is lesz.

Debrecenben az Agrártudományi Egyetem adna otthont a találkozónak 2017. július 25. és 29. között. Szontágh Szabolcs azt is elmondta, hogy a téma munkacsoport a reformációt javasolta a Találkozó témájának. A Zsinat tagjai egyhangúlag elfogadták a javaslatot, a 2017-es Csillagpont július 25-29. között lesz Debrecenben.

10:50 Második olvasatban tárgyalják a gazdálkodási törvény módosítását, mely a csak hitéleti bevételekből gazdálkodó gyülekezetek könnyített beszámolóját teszi lehetővé. A Zsinat a változtatást jóváhagyta, a könnyített beszámolók mintáit a Zsinati Tanács fogadja majd el. A tegnapi ülésen szintén első olvasatban elfogadott egyházi alapítványokkal kapcsolatos paragrafusok a következő ülésszakon kerülnek vissza a Zsinat elé.

10:42 A bíráskodásról szóló törvény módosításának második olvasatával folytatódik az ülés. Veress Lajos előterjesztése alapján a tegnapi napon már tárgyalt törvényt meg kell vizsgálni, hogy a hatályos törvény más részével, illetve a gazdasági törvénnyel összhangban van-e.

A zsinat tagjai arról döntöttek, hogy a módosító javaslatok visszakerülnek a jogi bizottsághoz áttekintésre. Szabó István püspök megerősítette, hogy a jogi bizottság nem önmagában teszi ezt meg, hanem espereseket és bíráskodásban jártas tagokat is meghív, hogy a tervezett változtatások következményeit közösen tekintsék át. 

10:13 Egy doboznyi szeretet. A protestáns iskolatörténeti kiállítás mellett a Magyar Református Szeretetszolgálat adventi adománygyűjtése is „beköltözött" a zsinati székházba. A zsinati tagok a szünetekben a segélyszervezet munkatársaitól tájékozódhatnak annak november 15-én elindult adománygyűjtéséről, valamint újrahasznosítható „szeretetdobozokat" is hazavihetnek, melyet tartós élelmiszerrel lehet megtölteni. Ha Önök is adományoznának, a részletekért olvassák el korábbi cikkünket.

9:52 Szünet következik. Közben folytatódik a cd-felvétel, a zsinati tagok zsoltárokat és dicséreteket énekelnek.

9:46 A református iskolaügyért végzett áldozatos munkát elismerő Imre Sándor-díjat 2016-ban Szűcsné Farkas Zsuzsanna kapja, több éves iskolavezetési vagy az oktatási területen végzett kiemelkedő munkájáért. Hörcsök Imre laudációjában elmondta: Szűcsné Farkas Zsuzsanna 1983-ban kezdte el munkáját kilenc zongoraszakos növendékkel Dédestapolcsán.

Az évek során példaértékű munkát végzett, vezetőként 2002 óta áll a tiszáninneni egyházkerülethez tartozó zeneiskola élén. Döntései megfontoltak, kollégáival jó munkakapcsolatot ápol, életét folyamatos tanulás jellemzi.

9:40 A 2016. évi Dobos Károly-díjat Kiss István lelkész kapja. A lelkészi szolgálat elismerésére alapított díj kitüntetettje a debreceni teológián végzett, 1981 óta a borsod-gömöri egyházmegye alsószuhai, zádorfalvi és szuhafői gyülekezeteinek lelkipásztora.

Emellett Kiss István négy cikluson keresztül Alsószuha polgármestere volt, jelenleg is a Putnokhoz közeli települések hűséges pásztora. Ismeri a gyülekezetei tagjait, hitoktatást végez a még megmaradt iskolákban, a kevesen is hű – derült ki a laudációból.

9:36 „Aranyokleveles teológiai doktor" díjat kap Soós László nyugalmazott lelkipásztor. Soós László a budapesti teológiai akadémián végezte tanulmányait, segédlelkészként tevékenykedett Rákospalotán és a pasaréti gyülekezetben, lelkészként vidéken végzett szolgálatot. 1964-ben az egyházpolitikai törekvések áldozata lett, világi pályára kényszerült, de szolgálatát nem adta fel. 1979-től a Zsinati Külügyi Irodáján dolgozott, 1989-ben vonult nyugdíjba, majd a parlamentben dolgozott gyorsírókét. Harminchárom évig vezette egyházunk zsinati üléseinek jegyzőkönyveit.

Soós László nem tud jelen lenni a Zsinati ülésen, otthonából követi az élő közvetítést, ezért a Zsinat tagjai a 134. dicséret eléneklésével köszöntötték. A díjat fia vette át Bölcskei Gusztávtól, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorától, a Doktorok Kollégiumának elnökétől. Soós Lászlóról készült korábbi portrénkat itt olvashatják.

9:30 Az „Aranygyűrűs teológiai doktor" díjat idén Marjovszky Tibor nyugalmazott teológiai tanár kapta. A kitüntetett Budapesten és Hollandiában tanult, teológusként Pákozdy László Márton és Tóth Kálmán voltak rá nagy hatással.

Harminc évig tanított teológiai tanárként, a budapesti és sárospataki intézményekben, valamint a debreceni teológián 1995-2014 között vezette a biblia- és vallástörténeti tanszéket. Emellett folyamatosan szolgált lelkészként, többek között Pécsett – derült ki volt kollégájának, a Doktorok Kollégiuma főtitkárának, Hodossy-Takács Előd személyes hangú laudációjából.

9:25 Tatai Zsuzsanna kapja a Juhász Zsófia-díjat. A kitüntetés a Magyarországi Református Egyházban végzett legalább 15 év aktív intézményes diakóniai szolgálatért ítélhető oda.

Tatai Zsuzsanna munkái mellett levelező tagozaton elvégezte a teológiát, majd lelkipásztorként tevékenykedett többek között a budapesti Schweitzer Albert Református Szeretetotthonban, ahol nyugdíjazása óta folyamatosan önkéntes diakóniai szolgálatot végez. Tatai Zsuzsanna, Istennek hálát adva a kitüntetésért, a díj teljes tartalmát a Schweitzer-otthonnak ajánlotta fel.

9:20 A Kiss Ferenc-díjat idén Tóth Tamásné kapja. Díjátadók következnek, elsőként a Kiss Ferenc Díjat adja át Gacsályi Gábor, a Zsinati Diakóniai és Egészségügyi Bizottság elnöke. A Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért adományozható kitüntetést ebben az évben Tóth Tamásné kapja.

Tóth Tamás néhai piliscsabai lelkész felesége mindig is szakított időt a gyülekezeti szolgálatra, a gyülekezeti tagok látogatására és önkéntes munkára. Nem csupán az idősek, hanem a kisgyermekek között is önzetlenül szolgál gyülekezetében – derült ki a laudációból.

9:17 Határozatképesség. A zsinati képviselők több mint kétharmada jelen van, a testület határozatképes. A napirendet is elfogadják.

9:11 Huszár Pál világi elnök hivatalosan is megnyitja az ülést. Mihalina Lászlót és P. Tóth Zoltánt választották a jegyzői teendők ellátására a mai napon.

9:02 „Ó, Seregeknek Istene..." A 84. zsoltár éneklésével és Jákob János imádságával kezdődik az ülés.

8:58 Gyülekező. A zsinati tagok elfoglalják helyüket az ülésteremben, mellettük itt vannak a díjazottak és családtagjaik. Hamarosan kezdődik az ülés.

8:44 Napirend. A mai ülés első felében adják át a zsinati alapítású pedagógiai, lelkipásztori és szeretetszolgálati díjakat, majd döntés születhet a jövő évi Csillagpont ifjúsági találkozó időpontjáról és helyszínéről, végül beszámolók következnek és lemondott tisztségviselői helyett választ újakat a Zsinat.

8:37 Visszatekintés. A tegnapi ülésen Zsinatunk elfogadta a Második Helvét Hitvallás új fordítását, számos törvénymódosítást tárgyalt első olvasatban és a közegyházi intézmények korábban megszüntetett felügyelőbizottságai helyett egy belső ellenőrző rendszer kidolgozásával bízta meg az Elnökséget. A tegnapi események részleteit tudósításunkban olvashatják.

„Megérkezett Luther Márton a zsinati ülésre" – hívta fel a figyelmet viccesen Bogárdi Szabó István a reformátort ábrázoló legófigura jelenlétére az ülésteremben tegnap délután. Ha már Luther, egy másik figura fényképeit ajánljuk, melyeken keresztül egy dunántúli lelkészházaspár mindennapjaiba és szolgálatába kapunk betekintést.

8:30 Áldás, békesség! Folytatódik a Magyarországi Református Egyház Zsinatának őszi tanácskozása. Fél óra múlva kezdetét veszi a XIV. zsinati ciklus 6. ülésszakának második napja. Az eseményeket élőben közvetítjük a reformatus.hu címlapján, valamint folyamatosan frissülő tudósításunkból is tájékozódhatnak. 

A közvetítést készítik: Dimény András (fotó), Enyedi J. Gábor és munkatársai (videó), Farkas Zsuzsanna, Feke György, Telepóczki Márta, Vargosz (fotó)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.