Hitvallás és befogadás

2016. november 19., szombat

Elfogadta a Második Helvét Hitvallás megújított magyar fordítását, a fogyatékkal élők befogadásáról nyilatkozott, csatlakozott a Reformáció gyermekei kezdeményezéshez, valamint döntött a jövő évi Csillagpont helyszínéről és időpontjáról a Magyarországi Református Egyház Zsinata. Emellett örvénymódosításokat tárgyaltak, díjakat adtak át és beszámolókat hallgattak meg a testület őszi ülésszakán november 16-17-én, Budapesten.

„A reformáció 500. évfordulójára készülve az a kérdés, hogy tudjuk megmutatni magunkat” – fogalmazott egyházunk XIV. zsinati ciklusának hatodik ülésszakát megnyitó áhítatában Kató Béla erdélyi püspök. A határontúli egyházvezető hozzátette: fontos, hogy az antiókhiai gyülekezethez hasonlóan (Apcsel 11) mi is kimenjünk templomainkból, mert az életformánk mutatja meg, mennyire vagyunk hitelesek.

Bogárdi Szabó István, a Zsinat lelkészi elnöke nyitó beszédében a száz évvel ezelőtti konventi (zsinati) ülés emlékét, valamint az elmúlt időszak legfontosabb történéseit idézte fel. A dunamelléki püspök örömét fejezte ki, hogy idén a Magyar Református Szeretetszolgálat a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű adventi adománygyűjtésének kedvezményezettje, egyben megköszönte az idén tíz éves segélyszervezet munkatársainak szívós munkáját, mellyel országosan elismertté tették egyházunk szeretetszolgálatát. Délvidéki református testvéreinknek józanságot kívánt a jelenleg is zajló tisztújításhoz, a magyarországi gyülekezeteket pedig arra kérte, hogy a reformációi emlékévre készülve se feledkezzenek meg a jövőre esedékes presbitériumi tisztújításról.

Törvénymódosítások napirenden

Az esperesek korábbi felvetése nyomán ezen az ülésszakon két olvasatban tárgyalták és módosították egyházunk gazdálkodásról szóló törvényét: a csak hitéleti bevételekből gazdálkodó gyülekezetek számára lehetővé tették kettős könyvvitel helyett egyszerűsített beszámoló készítését. Ezek mintái a törvény függelékébe (korábban mellékletnek nevezték) kerülnek, melyet ezentúl a Zsinati Tanács is módosíthat.

Első olvasatban tárgyalták azt a javaslatot is, mely a jogszabály egyházi alapítású civil szervezetekre vonatkozó paragrafusait pontosítaná: a kiegészítés több jogot adna az alapítónak és a felettes egyházi testületeknek a református civil szervezetek, alapítványok működésének ellenőrzésére. Ezek a módosítások második olvasatra a következő ülésszakon kerülnek vissza a Zsinat elé.

Több ponton is szükségessé vált a hatályban lévő nyugdíjtörvény módosítása, a világi jogszabályokhoz igazítása is. A szükséges technikai, formai kiigazításokat elfogadta ebben az olvasatban a Zsinat, a tartalmi kérdésekről – például a szolgálati idő számításának módja, a Zsinati Nyugdíjintézeti Intéző Bizottság feladatainak pontosítására, fogalomtisztázás – szintén a következő ülésszakon vitáznak majd.

Emellett az egyházi bíráskodásról szóló törvény lehetséges módosításáról is tárgyaltak a Zsinat tagjai, de végül úgy döntöttek, hogy a módosító javaslatok áttekintésre kerüljenek vissza a Jogi Bizottsághoz. A szakbizottság espereseket és bíráskodásban jártas zsinati tagokat is meghív, hogy a tervezett változtatások következményeit közösen tekintsék át.  

Az egyházkerületek és a felsőoktatási intézmények vezetőinek őszi megbeszélése alapján a Felsőoktatási Tanácsadó Testület áttekintette a lelkészek jogállásáról szóló törvényt, és azt tapasztalta, hogy bizonyos lelkészekre vonatkozó fogalmak nem egyértelműek. Ezek pontosításáról, valamint a Zsinat tanácskozási szabályzatáról is tárgyalt a száztagú testület.

Jubileumra készülve

Több Kárpát-medencei részegyházhoz hasonlóan a Magyarországi Református Egyház Zsinata is elfogadta a Második Helvét Hitvallás Buzogány Dezső kolozsvári professzor által készített új fordítását. Ha minden részegyházban így tesznek, akkor az 1567-es debreceni zsinat négyszázötvenedik évfordulóján, 2017-ben a Kárpát-medencei magyar reformátusok ünnepi közös zsinaton erősíthetik meg hitvallási iratukként a négyszázötven éve elfogadott dokumentumot. A Zsinat Elnökségének javaslatára egyházunk is csatlakozott a Reformáció gyermekei elnevezésű programhoz. A kárpátaljai kezdeményezés célja gyermekvállalásra buzdítani, illetve abban támogatni a családokat. (A részletekről korábban Zán Fábián Sándor püspök nyilatkozott nekünk.)

Fekete Károly tiszántúli püspök tájékoztatja a zsinati tagokat a reformációi emlékév programjairól is (azokat megtalálják a reformacio.ma eseménynaptárában). Január 31-én tartják annak központi református megnyitóját, ekkor érkezik Debrecenbe a „Reformáció kamion", mely a reformáció városaiba látogat. Erre az alkalomra közel negyven külföldi egyházi vendéget várnak a cívisvárosba. A reformáció jegyében rendezik meg jövőre a Csillagpontot is – erről is döntöttek –: a nyolcadik református ifjúsági találkozónak 2017. július 25. és 29. között Debrecen, az ottani egyetem agrártudományi kampusza ad otthont.

Bódiss Tamás, a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottságának titkára az ülésen bemutatta a tavaly elfogadott, idén megjelent Lélekkel és értelemmel című, a magyar református énekeskönyv megújulásának alapelveit példatárral bemutató kiadványt. A bizottság célja, hogy egyházunk közösségei megismerjék ezt a szöveget és énekanyagot, alakuljon ki diskurzus azokról, s érkezzenek visszajelzések. Bódiss Tamás azt kérte, az előttünk álló adventi időszakban gyülekezeteink énekeljék át az ünnepkörre ajánlott új énekeket. (A példatár elérhető az egyhazzene.reformatus.hu oldalon is.) A bizottság tervei szerint 2018-ra jelenhet meg egy új próbaénekeskönyv.

Döntések, díjátadók, beszámolók, választások

A közegyházi fenntartású intézmények belső ellenőrzése a felügyelőbizottságok tavaly novemberi megszüntetése után a zsinati szakbizottságok feladata lett, ugyanakkor a Jogi Bizottság a szakbizottságok lehetőségeit nem tartja megfelelőnek és elégségesnek, ezért a Zsinat most belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről döntött a Zsinati Hivatal keretein belül. Emellett a Zsinat állásfoglalást fogadott el a fogyatékossággal élő testvéreink befogadásáról, és a tiszántúli szakemberek által összeállított dokumentumot az intézményeknek és gyülekezeteknek tanulmányozásra, valamint missziói programjukba való beépítésére ajánlotta. Az Elnökségi Tanács javaslatára egyhangúlag elfogadták azt is, hogy a 2017. évi október utolsó vasárnapi perselyadomány gyűjtése a tiszántúli Nyíregyháza-örökösföldi gyülekezet új templomának építésére legyen meghirdetve. Emellett kitűzték a jövő évi tanácskozások időpontjait is.

Tanácskozások 2017-ben:
Február 22. – Zsinati Tanács
Május 17. – Zsinati Tanács
Május 23-24. – Zsinat
November 22-23. – Zsinat
December 13. – Zsinati Tanács

A tanácskozás második napján átadták a zsinati alapítású oktatási, szeretetszolgálati, lelkipásztori és teológusi díjakat. Tóth Tamásné gyülekezeti diakóniai szolgálatáért Kiss Ferenc-díjat, Tatai Zsuzsanna pedig intézményes diakóniai szolgálatáért Juhász Zsófia-díjat vehetett át. Kiss Istvánt lelkipásztori szolgálata elismeréseképpen Dobos Károly-díjjal, míg Szűcsné Farkas Zsuzsannát a református iskolaügyért végzett áldozatos munkájáért Imre Sándor-díjjal jutalmazták. Aranygyűrűs teológiai doktor lett Marjovszky Tibor, az Aranyokleveles teológiai doktor címmel pedig Soós Lászlót tüntették ki. Emellett megemlékezett Oláh Miklós 1956-os mártírról, a Miskolc-belvárosi református gyülekezet 1957-ben kivégzett hitvalló tagjáról.

Az ülésen az SDG-konferenciaközpont üzemeltetője beszámolt az elmúlt öt év gazdálkodásáról.  2011-ben pályázatot írtak ki a balatonszárszói református üdülő üzemeltetésére. Az üzemeltetési jogot akkor elnyert hívő munkaközösség azt tűzte ki célul, hogy a szárszói telep újra – mint a múltban is – egyházunk legnagyobb missziós központjaként működjön, ahol sokan találnak Istenre és erősödnek meg hitükben. A tapasztalat azt mutatja, hogy gyülekezeteink ismét visszataláltak Balatonszárszóra. A beszámolóban elhangzott az is, hogy szükség van a konferencia központ és a hotel állagmegóvására és felújítására is. Ennek anyagi kérdéseit a Zsinati Tanács tárgyalja majd meg. 

Végül a Zsinatnak új tisztségviselőket kellett választania: Bartha Gyula megüresedett zsinati bírói helyére Bukáné Zakar Zsuzsannát szavazták meg, Kállay László külügyi bizottsági tag helyett pedig Darvas Szilárd Leventét. Emellett a Magyar Református Szeretetszolgálati Alapítvány kuratóriumának mandátuma idén novemberben lejárt. Négy kurátort – Kálmán Csabát, Kiss Pétert, Oláh Istvánt és Veres Sándort megválasztott a Zsinat, valamint felhatalmazta a Zsinati Tanácsot, hogy év végéig keressen alkalmas embert és bízza meg az ötödik kuratóriumi tagot, majd azt követően döntsön a kuratórium elnökének személyéről.

reformatus.hu, fotó: Dimény András, Vargosz

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.