Református mérnökök találkoznak Budapesten

2016. november 14., hétfő

A kapcsolati háló, illetve a református mérnökidentitás erősítése és szakmai műhely előkészítésének a lehetősége is célja a november 19-i I. Budapesti Református Mérnöktalálkozónak – mondja Németh Balázs mérnökmissziós lelkész, a találkozó szervezője.

 

Miért szerveznek református mérnököknek találkozót?

Szükségesnek érezzük – legalább a budapesti és környékbeli – gyülekezetekben élő mérnökök közötti kapcsolati háló erősítését. Fontos lenne ez, hiszen gyakran előfordul, hogy egy-egy munkahelyen egy mérnök hívőként egyedül van, és jó lenne, ha a felmerülő problémákat, helyzeteket más hívő szakmabeliekkel is meg tudná beszélni, tapasztalatokat tudna velük cserélni. Tapasztalataink szerint sok mérnök végzettségű presbiter és gondnok van a gyülekezetekben. Szeretnénk a hívő mérnökök református identitását is erősíteni, hogy ne váljon szét az egyházi életük és a hétköznapi munkájuk, mert meggyőződésünk szerint e kettő szorosan összekapcsolódik. Távlati célunk az is, hogy a fővárosban református szakkollégiumot hozzunk létre mérnökhallgatók számára, amely egyszerre rendelkezne missziói potenciállal és képzési lehetőséggel. Jó lenne, ha a találkozón sikerülne olyan munkatársakat találni, akik szívesen segítenék a felnövekvő református mérnökgenerációt. Úgy tűnik, a mérnökszakma jelentős növekedésnek indult hazánkban, az előrejelzések szerint a jövőben még tovább fog bővülni a műszaki területen lévő munkahelyek száma. Jó, ha az egyházunk felismeri ezt a trendet, és célul tűzi ki a megszólítás lehetőségét is.

Mérnöklelkész

Németh Balázs gépészmérnökként végzett a Műegyetemen. A műszaki doktori képzéssel párhuzamosan kezdte el teológiai tanulmányait. 2013-ban doktorált, 2015-ben fejezte be a teológiát. Jelenleg is aktív mindkét területen: mérnökként ku­tat és oktat, lelkipásztorként pe­dig a Műegyetemhez kötődő egyetemi lelkészi szolgálatokat végzi. „Isten kimunkálta bennem azt a belső elhívást, hogy igyekezzek mérnökkollégáimnak átadni a szabadítás üzenetét."

Másként kell Igét hirdetni mérnököknek? Például számítani kell rá, hogy elkezdik kiszámolni Noé bárkájának megépíthetőségét?

Az a tapasztalatom, hogy inkább látásmódbeli sajátosságok vannak. A mérnökök rendszerszemléletűek. Sokszor észreveszem, hogy olyan szempontok kerülnek elő, amelyeket korábban máshol, másoktól még nem hallottam. Más a világlátásuk és a munkafelfogásuk, például pragmatikusabbak, mielőbb megoldást és választ akarnak találni.

Mi lesz a találkozó témája?

Kapcsolódási pontokat szeretnénk találni a mérnöki optimum és a krisztusi mérték között. Gondoljanak bele, egy keresztyén, református mérnök nem minden optimális megoldást tud elvállalni, mert a keresztyén embernek felelőssége van a világban, azaz neki nem csak a gazdaságossági vagy az élettartamra vonatkozó paraméterekre kell figyelnie. A hívő mérnököknek missziói küldetésük is van. Szeretnénk beszélni a találkozón az ütközőpontokról: mikor mondjuk azt, hogy a mérnöki optimumot felül kell írni, mert nem mondhatunk valamire igent, és mi az, amire bizonyos feltételekkel igent mondhatunk. Nem elvont problémákkal foglalkozunk majd, hanem a mérnökök hétköznapjait érintő kérdésekkel.

Miként lehet jelentkezni a találkozóra?

Az érdeklődőket november 15-ig regisztrációra kérjük a www.mernokmisszio.hu/mernoktalalkozo oldalon. Aki nem regisztrálja magát, az is részt vehet a programon, de nem biztos, hogy tudunk neki ebédet is adni.

Hegedűs Márk, fotó: Dimény András 

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2016. november 13-i számában.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió