Beiktatták a tiszántúli egyházkerület új elnökségét

2015. január 25., vasárnap

Január 24-én a debreceni Nagytemplomban beiktatták tisztébe Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület megválasztott püspökét, Adorján Gusztáv főgondokot, valamint megalakult az új Egyházkerületi Közgyűlés.

Az istentiszteleten Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület eddigi püspöke, aki 18 éven át vezette a kerületet, prédikációjában a türelmes és vigasztaló Istenről beszélt. Kiemelte, hogy míg Isten türelmes, addig az ember türelmetlen és nem bírja kivárni, hogy a következő napon is olyan jó lesz-e, mint a mai napon, ezért be akarja biztosítani magát. A türelmetlen lélek ott van egy tisztújításban és mindennapjainkban, pedig a türelmes Isten adhatja meg nekünk azt, hogy egyetértésre jussunk. Isten a vigasztalás Istene is, aki azt hirdeti nekünk, hogy sosem kell magunkra maradnunk, mert van Valaki, aki kölcsön adja a hangját, a szemét, a szívét, a tekintetét és összekapcsol magával. Ha hisszük, hogy a türelem és vigasztalás Istene megtűr és megvigasztal, akkor nincsen más dolgunk, csak befogadni egymást, mert csak együtt tudjuk Krisztus törvényeit megtartani.

Bölcskei Gusztáv igehirdetése után letette püspöki esküjét Fekete Károly, valamint hivatalosan is beiktatták tisztébe, akire Bölcskei Gusztáv és Derencsényi István főjegyző úr mellett, a kerület esperesei, a Generális Konvent elnökségének tagjai és a Protestáns egyházak vezetői mondtak áldást. 

Fekete Károly és Adorján Gusztáv

Ezt követően Fekete Károly hirdetett igét, aki prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy nem mindent Krisztuért kell tennünk, hanem mindent Krisztussal kell cselekednünk. Kiemelte, hogy a mindent Krisztusért tevő tanítványság veszélye, hogy Jézus helyett, az önös érdek kerül az előtérbe. Az ilyen egyház pedig hatalmaskodó, agresszív, dühös és dacos. Krisztus azonban azt akarja, hogy Rá figyeljünk, mert így tud összekapcsolni minket. Hangsúlyozta, hogy a mindent Krisztusért emberi marad, míg a mindent Krisztussal, következetes követéssé alakul. A Krisztussal élő emberben Krisztus maga érvényesül, ha vele megyünk az úton, akkor abból lelki megújulás lesz és ez a tanítványság célja.

Az igehirdetés után Fekete Károly elmondta püspöki székfoglaló beszédét is, amelyben kifejtette, hogy az egyetemes papság elvének fokozott megvalósulását azzal kívánja segíteni, hogy a nem-lelkészi gyülekezeti tagokat, presbitereket partnerekként tekinti, véleményük súlya és tevékenységük tekintetében is. Egy testvéri légkörű, munkatársi szemléletű, testületekre támaszkodó, emberközeli vezetés gyakorlásával szeretné összekötni a fokozatos testületek rendszeres találkozását és mozgatni a feladatszabás, beszámoltatás, ellenőrzés, visszacsatolás folyamatát. Kiemelte, hogy feladatának tekinti, hogy összefogja a kerületben dolgozókat és ebben is számít az esperesi kar, az előadók, a bizottságok, tisztségviselők és tanácsosok munkájára.

 

A lejátszó betöltése....

Nézze meg az istentiszteletet. A felvételt Enyedi J. Gábor és munkatársai készítették

Hangsúlyozta, hogy a Krisztussal való titokzatos közösség megélésében nélkülözhetetlen a hiteles tanúság Krisztusról. A hiteles tanúság legnyilvánosabb felülete az istentisztelet és az igehirdetés. Ezért kulcsfontosságúnak tartja az istentisztelet megújulásának folyamatát és az igehirdetés méltóságának megerősítését. Ünnepélyesen meghirdette, a reformáció 500. évfordulójára készülve, a Tiszántúli Református Egyházkerületben a 2015. és a 2016. esztendőkre a „Hirdesd az Igét!"–programot, amelynek célja, hogy hagyományos csatornáinkon és a XXI. század technikai lehetőségeit is bevonva, változatos formában és műfajokban keresse az igei üzenet átadásának módját és eszközrendszerét. Emellett kiemelte, hogy elindul a régi és új gyülekezeti tagok ismeretének felfrissítésére és az egyházhoz tartozni akarók bevezetésére a református keresztyén öntudatot megerősítő, többszintű, széles tematikájú és összehangolt gyülekezeti felnőttképzési program, amely a hitkérdésektől az életvezetési kérdésekig segíti a hívek mindennapjait.

A püspöki székfoglaló beszéd után Adorján Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület megválasztott főgondnoka is letette esküjét, majd az istentisztelet végén köszöntötte a megalakult új kerületi vezetést Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Református Egyházkerület eddigi püspöke, Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Generális Konvent nevében Zán-Fábián Sándor, kárpátaljai református püspök, Andreas Hess, az Európai Protestáns Egyházak képviselője, Magyarország Kormánya nevében, Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter, Debrecen Megyei Jogú Város nevében Papp László, polgármester, Fabiny Tamás, Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke, Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye püspöke és Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke.

Az Egyházkerületi Közgyűlés január 31-én folytatta munkáját, erről itt olvashatnak bővebben.

Forrás: ttre.hu

Fotó: Barcza János

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.