Az EJB korábbi üzenetei

 

Imára hangolva:

Az egyházfinanszírozás alternatív koncepciójának kidolgozása

Értékelvű kapcsolattartás az állammal

Az elmúlt húsz év sikeres és zsákutcába jutott gyakorlatának összegyűjtése és kiértékelése

Az intézmények és a fenntartó együttműködési irányelveinek kidolgozása, kapcsolata

Az intézmények missziói kötelezettségeinek megfogalmazása egységes koncepcióban, és az intézmények alkalmazottaival kapcsolatos hitéleti és képzési tervek kidolgozása

Egységes kommunikációs stratégia kidolgozása, nyilvánosság a hitelesség szolgálatában

Egységesebb egyházi „nyilvános” tanítás megfogalmazása

Egyházfegyelem és tanfegyelem

Egységes, átlátható és használható adminisztráció kialakítása az önigazoló bürokrácia helyett egységes számviteli és vizitációs rendszer felállítása

A valós és nyilvános párbeszéden alapuló döntéshozatal megerősítése, a megkövült, tekintélyelvű egyházkormányzati rendszer lebontása, az egyházi szervezeti hierarchia csökkentése

Az egyháztagság kérdésének jogi és teológiai tisztázása

A lelkészi egzisztencia kérdései

A parókiális rendszer újragondolása

A munkatárs- és presbiterképzés rendszerének missziói szemléletű átgondolása, megszervezése

A lelkész központi szerepéből fakadó veszélyek és lehetőségek számbavétele: a lelkészek gyakorlati és missziói (tovább)képzésének megújítása

A gyülekezeti és társadalmi missziókat egységes rendszerben kezelő missziói stratégia megfogalmazása

A társadalmi missziók, kiemelten a cigánymisszió stratégiájának fejlesztése és gyakorlati megvalósulása

Részvétel a világmisszióban: ökumenikus összefogás a keresztyén tanítás és szemlélet, nemzetközi tapasztalatcsere

A gyülekezetek missziói munkáját segítő eszköztár bővítése és elérhetővé tétele

A gyülekezeti gyakorlat missziói szempontú újragondolása, a bölcsőtől a koporsóig tartó curriculum kidolgozása

A missziói szempontok érvényesítése a folyamatban lévő liturgiai reformban

Új infokommunikációs eszközök alkalmazása a társadalom elérésében

A diakónia missziói szerepének és lehetőségének mint Isten szeretetének felmutatása és megerősítése

A bizonyságtétel teológiájának kidolgozása, kultúrájának kialakítása, gyakorlatának képzése

Az evangelizáció új, mai formáinak megtalálása és kidolgozása

Az igehirdetés és a tanítás megújítása

Istenhez emelt kezek

 

 

EJB körlevelek:

 

Ódor Balázs, EJB titkár felhívása a válaszoló gyülekezetekhez

Válasz a válaszolóknak

Harmathy András, EJB elnök első levele a gyülekezetekhez

Érintés füzet kísérő levél ágazatokhoz

Érintés füzet kísérő levél gyülekezeteknek