Lezárult az EJB munkája

Ahogy arról korábban beszámoltunk, célegyenesbe ért az EJB majd két és fél éves munkája. A bizottság szeptember 30-án adta le utolsó előterjesztését.

 

A Zsinat november 12-i ülésén vitatja meg az EJB előterjesztését, ami mandátuma értelmében az MRE középtávú cselekvési tervének vitaanyagaként kerül egyházunk legfőbb döntéshozó testülete elé. Az anyag nyolc kiemelt fontosságú területen tesz javaslatot azokra a konkrét döntésekre és lépésekre, amelyek az egyház missziói megújulását támogathatják. A cél a korábban küldetésnyilatkozatként megfogalmazott teológiai látás gyülekezeti megújulásra, misszióra, egyházszervezetre, gazdálkodásra, intézményfenntartásra és a lelkész átfogó támogatására vonatkozó következményeit igyekszik a széles körű gyülekezeti párbeszéd és a műhelyekben zajló szakmai egyeztetés alapján a lehető legkonkrétabban megfogalmazni. Az előterjesztéssel nem változik meg egy csapásra minden, annak megvalósulásához a Zsinat döntése mellett a cselekvési tervekben nevesített felelősök aktív közreműködésére és az egyes területeken zajló további tervezésre van szükség. A folyamat további koordinálására, kimondottan is megújulást és szervezetváltást támogató gazdálkodás kialakítására és bevezetésére az EJB egy szakértői, úgynevezett ad hoc bizottság felállítását javasolja. A Zsinat támogatása esetén ez a bizottság gondozza az országos összefogásra és az egyházmegyék erőteljesebb felhatalmazására és feladatára építő strukturális megújulás konkrét lépéseit és bevezetését. Az EJB a zsinati ciklus lezárultával maga is munkája végéhez ért. Megbízását teljesítve Isten iránti hálával és a jövőbeli változások reményével adja át a munkát a Zsinatnak, a zsinati bizottságoknak és a tervezetben nevesített más felelős testületeknek.

 

Az Egyházi Jövőkép Bizottság előterjesztése a háttéranyagok között olvasható.

 

EJB