Elnöki elköszönő levél

dr Hamrathy András, EJB elnök levelében fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik részt vettek egyházunk jövőjéről való közös gondolkodásban.

Kedves Testvérek!

 

Az Egyházi Jövőkép Bizottság nevében, megköszönöm mindannyiótoknak, hogy készek voltatok részt venni az egyházunk jövőjéről való közös gondolkodásban! Köszönjük azt az időt, energiát, gondolatot és imádságot, amit erre tettek félre! Hálásak vagyunk azért, hogy ennyi ember megmozdult, tanúskodva ezzel a benne élő reménységről és áldozatkészségről. Mindezt látva, azt kell mondjuk, hogy az út, amit együtt jártunk végig, legalább olyan fontos volt, mint az elkészült eredmény. Mindkettőre olyan építőkőként tekintünk, ami fontos eleme egyházunk megújulásának.

 

Az EJB letette a Zsinat asztalára közös munkánk eredményét, a "Párbeszédben a jövővel" című vitaanyagot. A zsinat ezt elfogadta, és mivel ezzel befejezettnek tekinti a bizottság munkáját, feloszlatta azt. Sok kérdőjel sorakozik ennek a végkifejletnek a kapcsán, mindazonáltal bízunk benne, hogy a teljes egyhangúsággal elfogadott vitaanyag valóban megvitatásra kerül. Ennek érdekében mellékletük most számotokra ezt. A kérdés nem az, hogy ez a jövőkép egy az egyben megvalósul-e, hanem az, hogy a konkrét javaslatok kapcsán, elindul-e olyan párbeszéd egyházunkban, ami nyomán hitelesebbé lesz egyházunk bizonyságtétele az evangéliumról? Az EJB története alapján nyilvánvaló, hogy ez, az egyház kormányzói nélkül nem történhet meg. De az is ugyanilyen egyértelmű, hogy az egyházkormányzat önmagában tehetetlen a gyülekezetek megújulása nélkül. Ezért is értékeljük olyan sokra azt a tanulási folyamatot, amiben veletek együtt részünk lehetett. Szeretettel ajánljuk tehát nem csak a vitaanyagot, és az azt összefoglaló rövid prezentációt, hanem az Érintés füzetet és a Reformátusok lapjában megjelent imatémákat is ennek a megújulásnak az eszközeiül.

 

"Mert szinte megelevenedünk, ha ti erősek vagytok az Úrban." 1Thess 3,8

 

2014. december 19.

 

Köszönettel,

 

dr Harmathy András

elnök

 

 

Párbeszédben a jövővel - az EJB előterjesztése az MRE cselekvési tervéről

Párbeszédben a jövővel-prezi