Elnöki levél

Elnöki levél

dr Hamrathy András, EJB elnök levelében fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik részt vettek egyházunk jövőjéről való közös gondolkodásbanCélunk

Vállalva a keresztyén ember prófétai tisztét

Az egyháznak saját problémáiban és kríziseiben első renden nem a körülményekkel kell tanácskoznia, hanem Urával, Jézus Krisztussal, aki Igéje és Szentlelke által életre hívta, szolgálatra küldte és vezeti egyházát – az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) tagjainak önértelmezése.

Bátorítani és inspirálni

Az Egyházi Jövőkép Bizottság e honlap segítségével szeretné az általa kezdeményezett országos párbeszéd folyamatát előmozdítani, különösen is azokat a gyülekezeteket segíteni, amelyek a párbeszédben részt vesznek.

Háttéranyagok

Előadások, nemzetközi példák, egyházkutatási anyagok. Összegyűjtöttük a Párbeszéd folyamathoz kapcsolódó legfontosabb dokumentumokat.

Média

Egyházi jövőkép: A párbeszéd folytatódik

Az Elnökség kezdeményezésére december 2-án találkozott az Elnökségi Tanács az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) korábbi tagjaival. Az előző ciklusban az EJB által indított, az egyház több szintjén megvalósuló párbeszéd lehetséges folytatásának kérdéséről egyeztettek a találkozón.

Archívum

Az Egyházi Jövőkép Bizottságról, és az általa koordinált párbeszédről megjelent hírek, tudósítások, interjúk, vélemények, és tanulmányok.

Felhívás

A gyülekezeti visszajelzések alapján az EJB megfogalmazta a következő hónapok munkáját meghatározó előterjesztését, amit a Zsinat november 14-i ülésén elfogadott. Minthogy az EJB kiadványa a gyülekezeteket hívja saját szolgálatuk kritikus átgondolására és jövőképük megfogalmazására, a bizottság továbbra is arra buzdítja a gyülekezeteket, hogy használják vezérfonalul az „Érintés” füzetet. Az ezzel kapcsolatos felvetéseket, kérdéseket és válaszokat továbbra is köszönettel fogadjuk az ejb@reformatus.hu címen, ahol korlátozott számban lehetőség van további példányok igénylésére is. A nyomtatóbarát, fekete-fehér változat elérhető innen.

Személyes párbeszéd

AzEJB tagjaiként vállaljuk, hogy egyházmegyei, egyházkerületi, országos találkozókon személyesen is biztosítjuk a párbeszéd lehetőségét. Személyes részvételünkkel, támogató jelenlétünkkel is segíteni akarjuk azt a folyamatot, amiben a megújulás lehetőségét látjuk. Meghívásaikat az EJB titkára örömmel fogadja az ejb@reformatus.hu címen.

Személyes találkozók az EJB tagjaival

Megérintett

Idézetek a gyülekezeti kérdőívre adott válaszokból.

„Szeretnénk lelki otthont nyújtani a körzet református hívei számára. Az országos egyház is válságban él, minket is elért a hullámverés. Mégis kívánjuk a megerősödést és szeretnénk, ha felébredve ébreszteni tudnánk másokat. Ebben a szolgálatban vezérigénk lesz: Ébredj fel és erősítsd meg a többieket...! Jel 3.2,3 Ebben legyen a mi Urunk segítségünkre!"

Beszámolók

Gyülekezeti találkozások vezetési tapasztalatai

Segítség a gyülekezeti találkozók levezetéséhez.

Példatár

Az alábbiakban szeretnénk a gyülekezeti párbeszédhez ötleteket, konkrét segítséget adni azzal, hogy bibliatanulmányokat és a lebonyolítás menetére nézve javaslatokat közlünk.
>>Tovább a példatárra