Megérintett

Az Érintés füzetben található kérdőívben a gyülekezetek azokról a kihívásokról, felismerésekről vallhatnak, amik meghatározzák missziói elhivatottságukat. Ezen az oldalon szeretnénk folyamatosan válogatni a vallomásokból, hiszen ezek a sorok visszajelzést és bátorítást adhatnak a közös szolgálathoz mindannyiunknak.

Istentől vett küldetés megfogalmazása különböző gyülekezetekben

 

„Gyülekezetünk küldetése a középkorosztály, az ifjúság és a családok megszólítása, amely különböző alkalmak, új kezdeményezések által történik. Ilyenek lehetnek pl.: ifjúsági istentiszteletek, családi istentiszteletek, családi napok szervezése, valamint szükséges a családlátogatások és személyes megszólítások erősítése"

 

„Szeretnénk lelki otthont nyújtani a körzet református hívei számára. Az országos egyház is válságban él, minket is elért a hullámverés. Mégis kívánjuk a megerősödést és szeretnénk, ha felébredve ébreszteni tudnánk másokat. Ebben a szolgálatban vezérigénk lesz: Ébredj fel és erősítsd meg a többieket...! Jel 3.2,3 Ebben legyen a mi Urunk segítségünkre!"

 

„Gyülekezetünk célja a körülmények ellenére sem csupán a fennmaradás, hanem a növekedés nemcsak számban, hanem lélekben is. Küldetésünk a hitre juttatás és az abban való megtartás. Fontos, hogy gyülekezetünk elöljárói és tagjai jó példával, hitelesen forogjanak a faluban. A missziói parancs komolyan vétele és teljesítése mellett kulturális értékeink megtartása és továbbadása; egymás számon tartása."

 

Legszebb reményeink megfogalmazása – milyen álmokat álmodunk és látomásokat látunk református gyülekezeteinkben?

 

„Az Úr megáldja gyülekezetünket. Megújul az egyház. Megfiatalodnak, a református hitben megmaradnak a gyülekezetek. Keresztelők nyomán konfirmálók is lesznek. Ők is megmaradnak, vagy visszatérnek. Reményünk, ami a hitoktatás kiterjesztéséhez kapcsolódik: Jó hatással leszünk a gyerekekre és a szülőkre is. Nő a gyülekezetünk létszáma és többen vallják a közös teherviselést. Isten iránti hálából tesznek felajánlásokat az emberek. Hitből, szeretettel fenntartható lehetne egy ilyen kis egyházközség is, mint a miénk. Reményünk, hogy sokkal több örömben lesz részünk az aktívabb és elevenebb hitélet által."

 

Teendőink megfogalmazása

 

„Gyülekezetünk megújulása úgy lehetséges, ha megtaláljuk a szolgálatunkat a falu közössége felé. Ehhez szemléletváltásra van szükségünk. Ne mi várjuk azt, hogy az emberek megtaláljanak minket, hanem mi találjuk meg az embereket. Segítsünk nekik a helyzeteikben, amikben vannak."

 

További idézetek a gyülekezeti és ágazati válaszokból