Bátorítani és inspirálni

2013. április 19., péntek

Az Egyházi Jövőkép Bizottság e honlap segítségével szeretné az általa kezdeményezett országos párbeszéd folyamatát előmozdítani, különösen is azokat a gyülekezeteket segíteni, amelyek a párbeszédben részt vesznek.

A honlap nem vitafórum, hanem két célt szolgál. Az EJB egyrészt útmutatást és ötleteket kíván adni a konkrét lebonyolításhoz azzal, hogy különféle menetrendeket és bibliai reflexiókat közöl a honlapon. Másrészt bátorítani és inspirálni is akarja a közösségeket, számítva arra, hogy a kezdeményezés tanácstalanságot és félelmeket ébreszthet egyesekben. Nincs mód arra, hogy közösségi oldalként működjön a felület, az EJB mégis arra törekszik, hogy együtt és egymásért imádkozó közösség jöhessen létre azok között, akik gyülekezetként aktívan részt vesznek, vagy keresztyénként támogatják és imádságban hordozzák a folyamatot.

 

Az Egyházi Jövőkép Bizottság


Az MRE Zsinata a 2011. szeptember 28-án Balatonszárszón megtartott tematikus ülésével, majd azt követően az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) felállításával és megbízásával egyházunk legfőbb vezető testülete kifejezésre juttatta, hogy egyházunk elmúlt két évtizedben megtett útját, a megváltozott társadalmi keretfeltételeket és a szolgálataiban beállt formai és tartalmi változásokat az egyház Ura iránti engedelmességben, bibliai és hitvallási alapokról kívánja értékelni, és ennek megfelelően a továbblépés lehetőségeit mérlegelni.

 

Az EJB feladata az, hogy a zsinat döntése nyomán a kiértékelés, szembenézés és megújulás terén elindult folyamatnak irányt szabjon és azt koordinálja. Az EJB rendkívüli bizottságként, a meglévő egyházi dokumentumok, különös tekintettel a tematikus zsinat eredményének figyelembe vételével javaslatot tesz a zsinatnak arra az egyházképre és módszerre, amely a helyzetértékelésen és jövőképen alapuló megújulás átfogó és "ágazati" szintű, konkrét kérdésköröket érintő menetrendjéül szolgálhat. Az EJB elsődleges célja, hogy a gyülekezetek, fokozatos testületek és szakértők mind szélesebb párbeszédének keretét megteremtse és az a sorozatos egyezetések eredményeit összegezze.