Személyes találkozók az EJB tagjaival

Február 22.

Budapest-Északi és Budapest-Déli Református Egyházmegyék Presbiteri Konferenciája

Lovas András

 

Február 28.

II. Missziói Nap- (Zsinati Hivatal-Budapest)

 

Március 8.

Magyar Református Presbiteri Szövetség éves közgyűlése

Dani Eszter

 

Március 29.

Dunántúli Nőszövetség Konferenciája (Mór)

Dani Eszter

 

Március 30.

Az Északpesti egyházmegye Szigeti körének presbiteri konferenciája (Leányfalu)

Lovas András

 

Április 2.

Országos esperes-gondnoki értekezlet

 

Április 5.

Zsinati ifjúsági Fórum (Zsinati Hivatal)

Dani Eszter

 

Április 7-8.

Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Konferencia (Berekfürdő)- Lovas András

 

Április 12.

Érintés-párbeszéd csendesnap (Táborfalva)

Bereczky Ildikó

 

Április 14.

Hajdúvidéki Református Egyházmegyei Lelkészértekezlet

Vad Zsigmond

 

Május 16.

Szabolcs-Beregi megyei lelkész-gondnok-pesbiteri konferencia

Vad Zsigmond

 

Szeptember 20.

III. Missziói Nap (Zsinati Hivatal-Budapest)

 

Szeptember 20.

Vértesaljai Egyházmegye Presbiteri konferenciája