A diakónia missziói szerepének és lehetőségének mint Isten szeretetének felmutatása és megerősítése

Az Egyházi Jövőkép Bizottság szeptember 14-ig minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik.Most egyikük a diakónia missziói szerepének és lehetőségének mint Isten szeretetének felmutatásáért és megerősítéséért emeli fel a szavát.

 

„Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mt 20,28)

 

Ajtmatov egyik írásában egy versenyló halála kapcsán elmélkedik a lélek szenvedéseiről. Művében egy ember rádöbben arra, hogy valami nincsen rendben. A kirgiz szerző annak a vívódásnak a tanújává teszi az olvasót, amelynek során az ember nem tudja eldönteni, hogy ő látja-e rosszul a dolgokat, vagy valóban hiba van a világ gépeztében. A mű lényege szerint a kor kemény kritikáján túl egyfajta jámbor bizalmat szólaltat meg. Ez a hit azonban vitatható, hiszen olyasminek a javíthatóságában bízik, ami valójában javíthatatlan, és ezen emberarcú ideáljai sem segítenek.

Jézus is ismerte ezeket a félelmekkel, vívódásokkal, versenyszellemmel, előbbre jutási törekvésekkel, problémákkal, megoldási javaslatokkal teli szférákat. Tulajdonképpen nem is tett mást, mint mintát mutatott. Annak az életnek a mintáját, amelyikben nem uralkodik az egyik ember a másikon, hanem szolgál. Erre nézve tekintette a maga életét küldetésnek. A kifogyhatatlan szeretet forrásából táplálkozott, ezért talált számtalan lehetőséget a személyes kapcsolatokban. Nem szerepet játszott, amiből gyorsan ki lehet bújni, ha az már sokba kerülne, hanem az életét adta azért, akit szeret. Ezt mutatta meg a gyakorlatban, ennek gyakorlatára akarta kiképezni tanítványait, és azon dolgozott, hogy ez legyen az erősségük. Sokakra tekintett, amikor így élt, mert annak szeretete motiválta, aki magához ölelte a világot. Körülötte minden változást ez a szeretet tett lehetővé, ezért lehettek ezek mélyrehatók, a lényeget érintők, nem felszínesek, mert légkörében az ember átélhette az Istenhez tartozás áldását.

 

Imádkozzunk azért a diakóniáért, amelynek mércéje a Jézus lelkületéből fakadó szolgálat, és nem merül ki intézményes formákban, de átfogja személyes életünk teljességét, ezt érvényesítve intézményes keretek között is!

Imádkozzunk azért, hogy Isten szeretete törje át a lehetetlenség konok falát szolgálatunk minden területén, és erősödjön meg diakóniai képzéseinkben, azok jó gyakorlatában, krisztusi motiváltsággal!

 

 

Enghy Sándor

 

 

A hetente megjelenő imádságokat az EJB elektronikusan is elküldi a gyülekezetek hivatalos reformatus.hu végződésű e-mail-címére. Amennyiben Ön is szeretné személyes e-mail fiókjában olvasni a heti imádságokat, kérését kérjük jelezze a bizottság felé a következő címen: ejb@reformatus.hu

 

 

 

Olvassa el az EJB korábbi üzeneteiet is!

 

 

Kép:sbts.edu