A bizonyságtétel teológiájának kidolgozása, kultúrájának kialakítása, gyakorlatának képzése

Az Egyházi jövőkép Bizottság szeptember 14-ig minden héten egy-egy egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a gyülekezeteket. Az imádságok a bizottság zsinati előterjesztésében megfogalmazott huszonnyolc témakört követik. A rovatot a testület tagjai gondozzák, most egyikük a bizonyságtétel teológiájának kidolgozásáért, kultúrájának kialakításáért és gyakorlatának képzéséért.

„Óh, miért nem hallottam én ezt korábban?” – kérdezte valaki egy istentisztelet után, amelyen elhangzott egy bizonyságtétel arról, hogy Jézusnak van hatalma megtörni az alkohol hatalmát. Jóllehet gyerekkora óta járt templomba, mégis szüksége volt erre a személyes bizonyságtételre, hogy a maga bajával ő is Istenhez forduljon segítségért.

„Nem, nem ismerek egyetlen keresztyén embert sem” – mondta egy idős ember, miközben kiöntötte magányos szívét a gázszerelőnek, vagyis a gondnokunknak. Neki nem volt eddig senki, akitől Isten szeretetéről hallhatott volna.

Ez csak két példa arra, hogy mennyire fontos újra felfedeznünk Jézus szavait:

Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek (…) egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)

Úgy értené ezt Jézus, hogy a reformátusoknak az evangéliumot csak a templom falának határáig kell hirdetniük, és ott is csak a lelkipásztorok hivatása ez? Nyilvánvalóan nem! Miért fosztanánk meg az örömtől embertársainkat és ezáltal önmagunkat is? Jézus minden követőjét felhatalmazza és megbízza azzal, hogy legyen a tanúja!

 

Imádkozzunk tanúkért! Azért, hogy először is minket, egyháztagokat elevenítsen meg a Lélek, hogy valóban öröm legyen számunkra a Jézusról szóló beszéd!

Imádkozzunk az igehirdetőkért, hogy hitelesen és a Lélek ereje által tudjanak prédikálni az istentiszteleteken!

Imádkozzunk gyülekezeteinkért, hogy olyan közösségek legyenek, amelyek Isten szeretetéről tanúskodnak és az ő igazságában járnak!

Imádkozzunk azért, hogy egyházunk gyülekezeteinek és intézményeinek vezetői szabadok lehessenek a pénz uralmától és annak kényszerítő erejétől, hogy hitben és igaz módon tudják döntéseiket meghozni! Nagy szükségük van erre a támogatásra anyagias világunkban, mint ahogy a világnak is arra, hogy ez által a tanúság által szembesüljön Isten uralmával és igazságával.

Imádkozzunk egyháztagjainkért, hogy képesek legyenek munkájukra Istentől vett hivatásként tekinteni és azt e szerint végezni!

 

 

Harmathy András