Református EGYMI

A Magyarországi Református Egyház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálata (röviden: Református EGYMI) 2000-ben alapult, fenntartója az MRE Zsinata. Fő tevékénységét az iskolai előkészítő oktatás, valamint az alapfokú oktatásban végzi. Az előbbi középpontjában a sajátos nevelési igényű  gyermekek nevelése, iskolai életmódra való felkészítése,  fejlesztésése és gondozása áll. Az alapfokú oktatásban a logopédia, gyógypedagógia, konduktív pedagógiai ellátás, fejlesztő iskola, magántanulók ellátása, készségfejlesztő ellátás, nevelési tanácsadó, utazótanári szolgálat, bejáró tanulók ellátása, napközi foglalkoztatás teszi ki munkásságuk fő részét.

 • Elérhetőségek

  Egységes Református Pedagógiai Szakszolgálat
  Igazgató:  Maruzsenszki Ernesztina
  Fejlesztő Iskola és Óvoda vezetője:  Sárkányné, Vida Erzsébet
  Iskolatitkár:  Nógrádi Tímea
  Cím:  6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca. 1.
  Tel/Fax: (+36 77) 423 130
  E-mail:  erpsz@erpsz.hu
  Honlap:  www.reformatuspedagogiaiszakszolgalat.hu

   

   

 • Feladata

  Iskolai előkészítő oktatás, óvodai nevelés

  Sajátos nevelési igényű (értelmileg akadályozott, autista, halmozottan fogyatékos) gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése 4 vegyes életkorú óvodai csoportban, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás.

  Alapfokú oktatás

  Fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátás, fejlesztő iskola, magántanulók ellátása, készségfejlesztő ellátás, nevelési tanácsadó, utazótanári szolgálat, bejáró tanulók ellátása, napközi foglalkoztatás.

  Intézmény egységei

  1. Gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ
  2. Fejlesztő felkészítő központ
  3. Fejlesztő iskola és óvoda
  4. A sajátos nevelési igényű gyermekek és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel nevelkedő valamint tanuló gyermekek és fiatalok különleges gondozását ellátó központ.
  5. Nevelési tanácsadó és logopédiai intézet
  6. Utazó szakember-hálózat
 • Célja és fő tevékenységei

  Az intézmény alaptevékenysége és célja a Magyarországi Református Egyház hitelveinek és hagyományainak szellemében a követekezők:

  • A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók különleges gondozása, illetve a magántanulói oktatás során a rehabilitációs óraszám biztosítása, a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés a fejlesztő felkészítés, az iskolai előkészítő oktatás a gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás, a fejlesztő iskolai oktatás, és a nappali szociális ellátás, valamint tevékenységeiben a nemzetiségekhez és etnikumokhoz tartózó gyermekek esélyt kiegyenlítő ellátása.
  • A szociális szolgáltatások nappali ellátásának szervezése, a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló halmozottan sérült és fogyatékos, illetve autista személyeknél
  • A sajátos nevelési-oktatási igényűek számára ( A és B csoport) beilleszkedést tanulás, magatartást befolyásoló fejlődési nehézség közötti differenciál diagnosztizálás, a szükséges többletpedagógiai ellátás tervezéséhez, kivitelezéshez segítségnyújtás a problémakörnek megfelelő szakmai területet ismerő szakemberek biztosításával, úgy a tantermi munkában, mint az egyéni és kiscsoportos rehabilitáció és fejlesztés, foglalkoztatás alkalmával.
  • Korai fejlesztés biztosítsa a harmonikus fejlődés veszélyeztetettségével született, illetve a sérültséggel fejlődő gyermekeknek, szüleiknek pedagógiai és egyéb szakmai segítséget nyújtsa a gyermek ellátásához.
  • Pedagógiai és egyéb szakmai segítséget nyújtson a hozzáforduló eltérő nevelési igénnyel fejlődő (súlyos érzékszervi, mozgás, érzelmi, értelmi valamint halmozott hátrányokkal növekedő) gyermekek fejlesztő felkészítéshez, oktathatóságuk esélyeinek kiszélesítéséhez, befogadásukhoz a közoktatási intézmény rendszer különböző szintjeibe és típusaiba.
  • Kiemelten biztosítsa a MRE közoktatási intézményeiben nevelkedő és tanuló gyermekek eltérő nevelési-oktatási igényeinek feltárását, nehézségeinek írásba foglalt összegzését, és a megfelelő szakirányú pedagógiai fejlesztését.
  • A befogadó pedagógusok munkájához biztosítsa a megfelelő szakirányú támogatást, valamint az óvoda, iskola vezetőinek a széleskörű információs és segítő hátteret.
  • A sajátos nevelési igényű (A és B csoport) valamint a beilleszkedési tanulási és magatartási nehézséggel fejlődő gyermekek szüleinek, biztosítsa a szaktanácsadást és a neveléshez szükséges információkat.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.