Fiatalodás a skót zsinaton

2012. május 23., szerda

Itt a zsinat-idény: a május 24-én kezdődő magyarországi zsinat előtt már szombaton összeültek a Skót Egyház tagjai. Új moderátort is választottak.

Szombat reggel vette kezdetét a Skót Egyház zsinata a megszokott, évszázados hagyományokat tükröző keretek között (a skót zsinat május 25-ig tart). Péntek este egy különleges fogadás keretében költözött be a városba az uralkodásának 61. évébe lépett királynő főküldöttje, aki a zsinat teljes idejére a királynő edinburgh-i rezidenciáján lakik és a tanácskozás rendszeres vendége.

A péntek esti fogadáson az Edinburgh-i palotában a zsinat majd harminc nemzetközi delegáltja, köztük az MRE képviselője is személyesen élhette meg az úgynevezett „kulcs ceremóniát", amelynek keretében a város főpolgármestere átadta a város kulcsát a királynő főküldöttének.

Szombaton a zsinat megalakulását követően a királynő képviselője is köszöntötte a zsinati tagokat, megerősítve a királynő változatlan szándékát a skót nemzeti egyház függetlenségének és privilégiumainak fenntartására. Az első ülésen mutatták be a jelölő bizottság által az ülés levezetésére javasolt, a zsinatot egy évig képviselő moderátort.

A Skót Egyház első, gitáros rocklelkésze

A leköszönő moderátor, David Arnott, a zsinat által tisztségében megerősített új egyházvezetőt, Albert O Bogle-t méltatva kiemelte, hogy a szenvedélyes evangelizátorként ismert új moderátor, „a Skót Egyház első, gitáros rocklelkésze" személyes garancia arra, hogy a tíz éve kezdődött egyházi megújulás folytatódik és különösen a fiatalok közötti misszió megerősödik. Arnott búcsúbeszédében hazánkban tett hivatalos látogatásáról is megemlékezett.

Kinevezése előtt Albert Bogle (képünkön a Heart and Soul rendezvényen) Bo'ness-ben végzett szolgálatot. Az eredetileg skót episzkopális, azaz anglikán papként szolgáló Bogle evangelikál részint indíttatása miatt lett a Skót Egyház lelkésze, ahol 1983 óta tölt be fontosabb tisztséget a zsinatban; többek között az istentiszteleti bizottságban végzett munkát, illetve az egyházreform koordinálásáért felelős "Egyház Falak Nélkül" elnevezésű munkacsoport elnöke volt 2004 és 2009 között.

Jelenleg a Világmissziós Jövő Stratégia csoport tagja. Keresztyén zenészként az elsők között volt, aki az előkelő Greenbelt Fesztiválon lépett fel, azóta öt zenei albumot jelentetett meg. Többször szerepelt rádióban és televízióban, rendszeresen vezet blogot. A helyi, országos és nemzetközi kapcsolatok ápolása céljából és a világ legszegényebb gyermekeinek és közösségeinek megsegítésére 1985-ben létrehozta a Vine Trust elnevezésű jótékonysági hálózatot, amelynek Amazon Hope Project  elnevezésű egészségügyi szolgálata évente mintegy százezer betegen segít.

Meghallgatni, hogy megszólíthassuk

Az Ifjúsági Zsinat beszámolója, amely a Zsinati Ifjúsági Fórum egyik mintájául is szolgált, minden évben napirenden szerepel. A rendezvény a fiatalok tényleges bevonását szolgálja az egyház döntéshozatalába az „akiket nem hallgatunk meg, megszólítani se fogjuk tudni őket" mottó alapján. Az ifjúsági zsinat képviselői sürgették, hogy az aktuális zsinatra delegáló egyházmegyék és egyházközségek a korábbinál nagyobb számban delegáljanak fiatalokat teljes jogú tagként. Határozat született arról is, hogy az ülésen tanácskozási joggal résztvevő ifjúsági delegáltak a jövőben minden egyes szavazás előtt külön is leadhassák voksaikat, egyértelművé téve álláspontjukat.

A zsinat másnapján az évszázados formákból kitörve immár harmadik alkalommal kerül sor a Heart and Soul nevű szabadtéri rendezvényre. Az egyház a belváros parkjában mutatta be szolgálatát egy hatalmas „Lehetőségek piaca" keretében, ahol többtucat egyházi szerezet, missziói és diakóniai kezdeményezés mutatkozott be a sok ezer egyháztag és érdeklődő előtt. Négy színpadon egész nap zenés és evangelizációs programok zajlottak, kifejezésre juttatva a Skót Egyház vágyát arra, hogy gyülekezetei a nemzet és helyi közösségek szíves és lelke legyenek. A rendhagyó záróistentiszteletet az új moderátor tartotta, aki a zsinat minden napján prédikál. A fesztiválon a Világmissziós Tanács is felállította sátrait, ahol a nemzetközi delegáltak rövid történeteket meséltek a betérőknek, akik játékos formában ismerhették meg a Skót Egyház nemzetközi testvéregyházait.

A zsinat számokban: évente egyszer, májusban ülésezik. Az ülés egy hétig tart. Az idei zsinat anyagait összesítő kiadvány, az ún. „kék könyv", egy korábbi zsinati döntés értelmében már „csak" 416 oldalas. A zsinat elé kerülő előterjesztések terjedelme ennek mintegy másfélszerese. A speciális bizottságok teljes beszámolója az interneten keresztül érhető el. A 29 bizottsági előterjesztés alapján, a módosító indítványokat nem számolva, a zsinati tagok 246 határozatot fogadnak el. A 49 egyházmegyét 738 szavazó tag képviseli, felerészt lelkész és presbiter. A zsinati tagság egy ülés idejére szól. Egy lelkész nagyjából négyévente jut el a zsinat ülésére, azaz egy zsinaton a lelkészek mintegy negyede vesz részt presbitere kíséretében. Az idei zsinaton tanácskozási joggal további 19 ökumenikus és 28 nemzetközi delegált vesz részt szerte a világból. Ugyancsak tanácskozási joggal 10 ifjúsági delegált kíséri figyelemmel az ülést. Valamennyi hivatalos résztvevőt egybevetve a delegáltak száma idén 851. A nyilvántartási számuk alapján valamennyien kapnak egy postafiókot, ahová a zsinat kísérő rendezvényeit, az egyház programjait népszerűsítő röplapokat és a kiegészítő előterjesztéseket „kézbesítik". Az on-line közvetítést átlagban több mint 3200 ember követi 32 országban.

 

Külügyi Iroda

Fotó: Church of Scotland

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.