Egyházkerületi közgyűlést és lelkészszentelést tartottak Tiszántúlon

2016. október 12., szerda

Húsz lelkipásztort bocsátott szentelésre, támogatta a „Hirdesd az Igét!" program folytatását, gyülekezetalapítási műhelymunka megszervezéséről döntött legutóbbi ülésén a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése, valamint arról, hogy a fogyatékkal élők befogadásáról szóló dokumentumot terjeszt a novemberben ülésező Zsinat elé.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 2016. október 7-8. között ülésezett a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. Az Egyházkerületi Közgyűlés tematikus szekciókban, és plenáris ülésszakain tekintette át a szolgálati területeket és megvitatta a szakmai beszámolókat. Örömmel fogadta a jubileumi készülődés eddigi kezdeményezéseit, intézkedéseit és eredményeit. Számba vette a megvalósult és a folyamatban lévő beruházásokat, pályázatokat, amelyek közül kiemelkedik, hogy új templom épült Újszentgyörgyön, valamint Debrecen-Bánkon jelentősen kibővítették a templomot és a Kollégium rekonstrukciója módot adott egy kápolna kialakítására.

Hálát adott az elvégzett missziói tevékenységekért és a testvéri segítségnyújtás alkalmaiért. Azért, hogy a Tiszántúlról is jelentős adományok juthattak el a délvidéki Maradék Magyar Református Óvodájának megmaradásáért, a kárpátaljai diakóniai intézmények működtetésére, a kárpátaljai gyermekek táboroztatására és országos összefogással segíthettük a súlyos viharkárt szenvedett szatmári templomok, parókiák és gyülekezeti házak megnyugtató helyrehozását. A Közgyűlés szívből köszöni a testvéregyházkerületek, a gyülekezetek és az egyéni adakozók önzetlen segítségét.

A közgyűlésről szóló összefoglaló a ttre.hu oldalon folytatódik. Október 8-án sor került a lelkészszentelő istentiszteletre is az egyházkerületben. Erről itt olvashatnak bővebben.

Forrás: ttre.hu, fotó: Barcza János

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió