Azért dolgozom, amiben hiszek

2012. február 09., csütörtök

A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Zsinati Tanácsa három évvel ezelőtt alapította a Komjáti Benedek sajtódíjat. A díjjal minden évben a média azon munkatársait jutalmazzák, akik az egyház életét bemutató, magas szakmai szinten elkészített anyagaikkal a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtják, olyan cikkeket vagy riportokat készítenek, amelyek fontos egyházi kérdéseket taglalnak, vagy az egyház intézményeinek és munkájának jobb megértését segítik elő.

A kitüntetést a KRE közgyűlésén vehette át az idei díjazott, Soós Katalin, a Küldetés főmunkatársa, szerkesztője, a Sion Rádió riportere, és a Kárpátinfó rendszeres tudósítója. 

A díjat Zán Fábián Sándor püspök adta át, aki nagyra értékelte a kitüntetett eddigi tevékenységét, elhivatottságát, pontos, megbízható munkáját. Szimkovics Tibor ráti lelkipásztor, a kuratórium tagja laudációjában Soós Katalin szakmai felkészültsége és rátermettsége, elfogulatlansága mellett kiemelte szerénységét is.

alt

– Az elhívatottságom elsősorban nem az újságírásnak szól – vallja Soós Katalin. – Egy ügy mellett köteleztem el magam. És azt hiszem, kiváltság is, ha az ember elmondhatja, hogy azért dolgozik, amiben hisz. Amikor elfogadtam az – bízom benne: Istentől kapott – elhívást, tudtam, hogy itt a helyem. Érzem: tenyerén hordoz Isten… Ahogy elhangzott, kezdettől egyházi alkalmazott vagyok. Így valamiféle sajátos burokban élek. Kevés tapasztalati háttér áll mögöttem, és rövid idő arra, hogy bármi figyelemreméltót tegyek le az asztalra. Ennek ellenére a Komjáti Benedek sajtódíj kuratóriuma úgy döntött, hogy ma én vehessem át ezt a díjat. Köszönöm. A továbbiakban is törekedni fogok arra, hogy mindig egy kevéssel túllépjem saját teljesítményemet.

Zán Fábián Sándor – a meghívott és megjelent újságírókhoz szólva – köszöntőjében nagyra értékelte a sajtó szerepét, az újságírók munkáját, hisz általuk szélesebb körben ismertethetjük meg az egyház életét, eljuttathatjuk Isten üzenetét azokhoz is, akik nem, vagy csak ritkán látogatják az istentiszteleteket. Köszönetet mondott a sajtó munkatársainak, hogy mindenkor igyekeznek objektívan tájékoztatni olvasóikat az egyházban folyó eseményekről. A KRE ezúttal oklevéllel jutalmazta Badó Zsolt, a Kárpátalja c. hetilap, illetve Jenei János, a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság vezetőoperatőrének munkáját.

A díj nevét az egyik első Kárpátalján is munkálkodó kiváló humanista bibliafordítónak, Komjáthi Benedeknek köszönheti. 1533-ban a Perényi család támogatásával adta ki Krakkóban Szent Pál leveleinek magyar fordítását - ez az első magyar nyelvű nyomtatott könyv. Életéről nem sokat tudunk. 1527–29 között a bécsi egyetem hallgatója. A török elől menekülve Huszt várába ment, majd 1530-ban Perényi Gáborné Frangepán Katalin nyalábvári udvarában nevelő.

 

Laudáció

Soós Katalin Komjáthi Benedek-díjas újságíró-riporter

„Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15) – Jézus Krisztus egyetlen mondata kimozdította sarkából a világot. Akkor egy maroknyi csapat indult el, hogy tanúja legyen Krisztusnak, hordozója az Evangéliumnak; néhány egyszerű ember, akik emberfeletti vállalkozásba fognak. Küldetést teljesítettek, amit maga az Isten Fia ruházott rájuk, s kétezer év alatt sokakhoz ért el az örömüzenet.

Számunkra, ma élő keresztyének számára valóban nagy kérdés, hogy miképpen tudunk eleget tenni ennek a parancsolatnak. Világítanunk kell, hirdetnünk kell az Igét, azt azonban roppant összetett megfogalmazni, hogyan is tegyük ezt? Melyek azok a kommunikációs csatornák, amelyeken ma valóban hamisítatlanul eljuthat az Evangélium az egyes emberekhez?
 

A modern média emberek ezreit és millióit szólítja meg, s mégis azzal kell szembesülnünk időről időre, hogy valódi értékeket elenyésző mértékben vagy egyáltalán nem közvetít, csupán kitölti az emberek fölöslegesnek vélt idejét.
 

Komoly kihívássá vált az egyházi életben, a missziói parancsra nézve, hogy szócsövet formáljunk az írott sajtóból, a rádió- és televíziós adásokból, s megjelenjünk az Internet dzsungelében is. A Kárpátaljai Református Egyház 2009-ben létrehozott díja, a Komjáthy Benedek-díj voltaképpen buzdítás és elismerés minden olyan sajtómunkatárs irányába, akik élnek a megnevezett médiumok adta lehetőségekkel, s a tőlük telhető legteljesebb, legigényesebb módon beszélnek az Egyház mai életéről és szolgálatáról.
 

A XXI. század újságíróinak, riportereinek a munkája komoly felelősséggel jár, hiszen minden leadott tudósítás, interjú, riportanyag pillanatokon belül replikálódik és terjed, sokszor nem várt visszhangokra talál, sok esetben akár megváltoztathatja a világképünket, vagy történetesen az egyházról alkotott képünket. Ezért is vizsgáltuk kiemelten a kuratórium tagjaival az elmúlt évben megjelent sajtóanyagok lelkiségét, illetve azt, hogy mennyire tükrözik az események légkörét. Örvendetes, hogy az elmúlt esztendőben nem csak száraz tudósítások születtek, hanem színes riportanyagok, interjúk, elmélkedések hitbeli kérdésekről. Bár számos kiváló anyagot publikáltak a kárpátaljai sajtó képviselői, a kuratórium meglátása szerint a legváltozatosabb munkát az elmúlt évben Soós Katalin végezte, amiért is egyhangúlag neki ítéltük a Komjáthy Benedek-díjat.
 

Soós Katalin 1983. február 2-án született Szalókán. A Nagyberegi Református Líceumban érettségizett, majd az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytatta tanulmányait, amelyeket 2006-ban abszolvált magyar nyelv és irodalom szakon. A Kecskeméti Regionális Képzőközpontban rádióműsor-vezető, illetve konferanszié szakirányon végezte további tanulmányait, kiemelt eredményességgel, s oklevél megszerzése mellett jutalomként kiváló tanulmányi eredményeiért látogatást tehetett Brüsszelben Dr. Bagó Zoltán európai parlamenti képviselő vendégeként.
 

Egyetemi évei alatt már elkezdte munkáját a Beregszászi Református Gyülekezetben mint adminisztrátor. Innen pedig a Kárpátaljai Református Egyház sajtóosztályához került mint újságíró, illetve korrektor. 2007-től a Sion Rádió munkatársa, ahol is főképpen riportanyagokat készít.
 

A Küldetés c. egyházkerületi újság egyik főmunkatársa, állandó szerzője. Ezen kívül a közéleti sajtóorgánumoknak is állandó munkatársa, egyházunk életének reprezentálását tehát több fronton is végzi. Szeretném kiemelni az elmúlt évben is tapasztalt aktivitását, változatos munkáját, megbízhatóságát és olvasmányos újságírói stílusát, amellyel a tapasztaltabb kollégák között is megállja a helyét. Szakmai érettségét bizonyíthatta a legnagyobb egyházi eseményeken éppúgy, akár az egészen bensőséges gyülekezeti alkalmakon. Sok esetben párhuzamosan készített írott sajtóanyagokat és rádiós beszámolókat. Munkáját tekintve precíz, újságíróként jó fogalmazáskészséggel rendelkezik; riporterként pedig lényegre törő kérdéseket tesz fel. Bár jellemét tekintve rendkívül alázatos, mégis merem remélni, hogy szakmai ambícióival, egyedi stílusával és az évek alatt gyarapodó rutinjával a kárpátaljai sajtó egyik meghatározó alakja lehet.

Végezetül, engedtessék meg, hogy Istenünk áldását kérjem díjazottunk további életére, szolgálatára, újságírói és rádiós pályafutására. Bízunk abban, hogy a Komjáthy Benedek-díj újdonsült tulajdonosaként még elszántabban fogja megörökíteni írásaiban és riportanyagaiban a Kárpátaljai Református Egyház életét, munkáján keresztül pedig valódi értékek juthatnak el az emberekhez. Kívánunk mindehhez további erőt, kitartást és hűséget! Kitüntetéséhez a Kuratórium nevében őszintén gratulálok!
 


Szimkovics Tibor

Forrás: reformatus.com.ua

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.