Pályázati felhívás dékáni tisztség betöltésére

A Károli Gáspár Refomátus Egyetem pályázatot hirdet az Állam- és Jogtudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére.

A dékán feladata:

-    a kar képviselete;
-    a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és ellenőrzése;
-    gazdálkodás a kar költségvetési kereteivel;
-    az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása;
-    a kar oktatási, kutatási, tudományos tevékenységének továbbfejlesztése;
-    a kar szakmai-közéleti és nemzetközi tevékenységének irányítása;
-    a felsőoktatási törvényben, egyéb jogszabályokban, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt vagy az Egyetem rektora által meghatározott további feladatok ellátása;
-    a kar pályázati tevékenységének felügyelete.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

-    jogász egyetemi végzettség;
-    ismertség a kar képzéséhez tartozó hazai és nemzetközi tudományos körökben, elismertség felsőoktatási és/vagy szakmai fórumokon;
-    vezetői gyakorlat;
-    alkalmasság a kar oktatási, tudományos, igazgatási, gazdálkodási, humánpolitikai tevékenységének irányítására;
-    koncepció a kar oktatási, tudományos tevékenysége fejlesztésére, korszerűsítésére;
-    vállalja, hogy teljes munkaidős, főállású munkaviszonyt létesít az Egyetemmel és az oktatói nyilatkozatában (2005. évi CXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdésében foglaltak szerint) az Egyetemet jelöli meg, mint a tudományos célú támogatás kedvezményezettjét;
-    az Egyetem küldetésnyilatkozatában elfogadott szellemiség elfogadása.
A dékáni megbízásra pályázhatnak tudományos fokozattal rendelkező egyetemi tanárok és egyetemi docensek.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

-    a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, a pályázó beosztását, munkaköri besorolását;
-    a pályázó eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának, vezetői tevékenységének részlete ismertetését;
-    a pályázónak a kar vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit;
-    a pályázó szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait;
-    a pályázó egyházi kötődésének bemutatását.

A pályázathoz mellékelni kell:

-    részletes szakmai önéletrajzot;
-    végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratokat vagy azok hiteles másolatát;
-    tudományos publikációk jegyzékét;
-    minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
-    nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített tisztségek viselői, testületek, bizottságok illetve ezek tagjai megismerhetik;
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy a megbízatás elnyerése esetén teljes munkaidős, főállású munkaviszonyt létesít az Egyetemmel és az oktatói nyilatkozatában (2005. évi CXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdésében foglaltak szerint) az Egyetemet jelöli meg, mint a tudományos célú támogatás kedvezményezettjét;
-    30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot három példányban, személyesen kell benyújtani a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatalába (1091 Budapest, Kálvin tér 9.).


A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történő megjelenéstől számított 15. napig.

A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétől számított 30 napon belül történik.

A megbízás határozott időre, de legfeljebb 4 évre szól. Várható kezdete 2011.07.01.


Pályázati felhívás dékáni tisztség betöltésére

PDF Nyomtat Email

2011. május 08., vasárnap 12:18

A Károli Gáspár Refomátus Egyetem pályázatot hirdet az Állam- és Jogtudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére.

A dékán feladata:

-    a kar képviselete;
-    a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és ellenőrzése;
-    gazdálkodás a kar költségvetési kereteivel;
-    az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása;
-    a kar oktatási, kutatási, tudományos tevékenységének továbbfejlesztése;
-    a kar szakmai-közéleti és nemzetközi tevékenységének irányítása;
-    a felsőoktatási törvényben, egyéb jogszabályokban, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt vagy az Egyetem rektora által meghatározott további feladatok ellátása;
-    a kar pályázati tevékenységének felügyelete.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:


-    jogász egyetemi végzettség;
-    ismertség a kar képzéséhez tartozó hazai és nemzetközi tudományos körökben, elismertség felsőoktatási és/vagy szakmai fórumokon;
-    vezetői gyakorlat;
-    alkalmasság a kar oktatási, tudományos, igazgatási, gazdálkodási, humánpolitikai tevékenységének irányítására;
-    koncepció a kar oktatási, tudományos tevékenysége fejlesztésére, korszerűsítésére;
-    vállalja, hogy teljes munkaidős, főállású munkaviszonyt létesít az Egyetemmel és az oktatói nyilatkozatában (2005. évi CXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdésében foglaltak szerint) az Egyetemet jelöli meg, mint a tudományos célú támogatás kedvezményezettjét;
-    az Egyetem küldetésnyilatkozatában elfogadott szellemiség elfogadása.
A dékáni megbízásra pályázhatnak tudományos fokozattal rendelkező egyetemi tanárok és egyetemi docensek.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

-    a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, a pályázó beosztását, munkaköri besorolását;
-    a pályázó eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának, vezetői tevékenységének részlete ismertetését;
-    a pályázónak a kar vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit;
-    a pályázó szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait;
-    a pályázó egyházi kötődésének bemutatását.

A pályázathoz mellékelni kell:

-    részletes szakmai önéletrajzot;
-    végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratokat vagy azok hiteles másolatát;
-    tudományos publikációk jegyzékét;
-    minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;
-    nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített tisztségek viselői, testületek, bizottságok illetve ezek tagjai megismerhetik;
-    nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy a megbízatás elnyerése esetén teljes munkaidős, főállású munkaviszonyt létesít az Egyetemmel és az oktatói nyilatkozatában (2005. évi CXXXIX. törvény 84. § (5) bekezdésében foglaltak szerint) az Egyetemet jelöli meg, mint a tudományos célú támogatás kedvezményezettjét;
-    30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot három példányban, személyesen kell benyújtani a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatalába (1091 Budapest, Kálvin tér 9.). 


A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történő megjelenéstől számított 15. napig.

A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétől számított 30 napon belül történik.

A megbízás határozott időre, de legfeljebb 4 évre szól. Várható kezdete 2011.07.01.

 

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.