Járvány határok nélkül

2020. március 27., péntek

Több kontinensre kiterjedő világjárványnak, pandémiának minősítette a Kínából kiindult Covid–19 koronavírus-fertőzést március 11-én az Egészségügyi Világszervezet. A helyi állami rendelkezésekkel összhangban a külhoni magyar református egyházakban is rendkívüli intézkedéseket hoztak. Összeállításunkban ezekről adunk áttekintést.

Erdélyi Református Egyházkerület

március 23.: Vigyázzunk az idősekre és betegeinkre!
„A diakóniai szolgálat elsődleges célpontjai a gyülekezetek idősei és betegei, az egyedül élők és a segítségre szorulók.”

március 23.: A Romániai Református Egyház Nyugdíjintézetének intézkedései
Átszervezi programját a nyugdíjintézet, a hivatali ügyfélfogadást teljes mértékben felfüggesztik.

Vezérlőfonál a Család áhítatáhozA jelenlegi vészterhes időben otthonainkban is megszentelhetjük a vasárnapot az Isten igéje köré gyűlve. A családi vagy házi áhítat a család magánáhítatának alkalma, a családtagok együttes csendes órája. Az egyházkerület honlapján közzétett összeállítás ehhez kíván segítséget nyújtani.

március 21.: Rendkívüli közlemény az egyházkerület lelkipásztoraihoz
A március 22-én életbe lépő rendkívüli kormányzati rendeletek alapján.

március 18.: Minden zárt téri egyházi alkalom szünetel
A március 17-én életbe lépett rendkívüli kormányzati rendeletek alapján, a kihirdetett szükségállapotra való tekintettel.

Felhívás közös imádságra. Szükség idején fontos mindannyiunk számára, hogy tudjuk: imádságot meghallgató Istenünk van, és van, aki értünk imádkozik! A magunk csendességében, a családi közösségben vagy éppen munkahelyen szánjuk rá pár pillanatot, és vigyük próbára tett világunk ügyét a mindenható Isten elé! Az egyházkerület egy közös imádságra való felhívást is megfogalmazott.

március 12.: Nem lehet más támaszunk, mint maga Isten
A koronavírussal kapcsolatos teendőkről tájékoztatott az egyházkerület vezetősége.

március 11.: Felhívás az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek
A presbitériumok felelősségük teljes tudatában döntsenek az alkalmak megtartásáról.

Online református istentiszteletek. Ha otthon is marad valaki, ne maradjon a vasárnapi ige nélkül, hiszen sok lehetőség van már a hallására. „Elővigyázatossággal dicsőítjük Istent!”

Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház

március 19.: Körlevél a gyülekezeteknek
Az állami rendelkezésekkel összhangban az egyházi alkalmak is szünetelnek, ugyanakkor az egyház elnöksége mindenkit buzdít az egymásért való imádságra.

Kárpátaljai Református Egyház

március 17.: Körlevél a KRE minden gyülekezetének
A karantén ideje alatt szünetelnek a gyülekezeti alkalmak. A templomok harangjai szólaljanak meg és figyelmeztessék a híveket arra, hogy abban az időben családi istentiszteleteket, könyörgéseket és imaórákat tartsanak az otthonukban.

március 12.: Felhívás, tájékoztató, határozatok a KRE minden gyülekezetének
Az egyház elhalaszt minden nagyobb kerületi és egyházmegyei rendezvényt, a nagyobb gyülekezetekben kisebb csoportokban tartsák meg az istentiszteleteket.

Diaszpóra. A világméretűre duzzadt járvány miatt – a helyi állami szabályozásokkal összhangban – a nyugat-európai és tengerentúli szórványban működő magyar református közösségek is szüneteltetik a gyülekezeti alkalmakat. Több helyen online közvetítéssel próbálják elérni a híveket (ezek közül néhány a reformatus.hu összeállításában is szerepel). A hagyományos tavaszi programokatt le kellet mondani, illetve el kellet halasztani (például a németországi presbiteri találkozót, az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferenciát, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemet), az alkalmi lelkészküldés – Brüsszel, Luxemburg és Párizs esetében – átmenetileg ugyancsak szünetel. A Kőrösi Csoma Sándor Program református egyházi ösztöndíjasai egyelőre nem utaztak haza, az északi féltekére szóló idei pályázati kiírást a nemzetpolitikai államtitkárság tájékoztatása szerint azonban bizonytalan ideig elhalasztják.

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

március 23.: Szeretett Szolgatársaim! – Csűry István püspök körlevele
Az állami intézkedések nem a szabad vallásgyakorlást tiltották be, de a rendelkezések értelmében mindenféle gyülekezés tilos.

március 18.: Rendkívüli intézkedések – az istentiszteleti alkalmak szüneteltetése
További intézkedésig szünetel a templomi istentiszteletek megtartása, valamint minden gyülekezeti alkalom (bibliaóra, kátéóra stb.) és összejövetel.

március 12.: Körlevél a koronavírus tárgyában
„Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a betegség ne terjedjen és testvéreink élete ne kerüljön veszélybe.”

Járvány idején és az ezzel összefüggésben hozott korlátozó intézkedések nyomán az ember könnyen kiszolgáltatottnak, elveszettnek érezheti magát. Ezt szeretné megelőzni az egyházkerület, szeretne jelen lenni és segíteni, ezért telefonos lelkisegély-szolgálatot működtet. Az egyházkerület honlapján továbbá elérhető az online református istentiszteletek listája, és mivel ebben a hónapban nincs lehetőség arra, hogy az egyházkerület gyülekezeti lapját kinyomtassák és terjesszék, ezért ingyenesen olvasható a Harangszó áprilisi dupla száma

Szerbiai Református Keresztyén Egyház

Az egyház elnöksége a kialakult szerbiai járványügyi helyzet változásaira tekintettel több körlevélben fordult a gyülekezetekhez. Kezdetben a zárt helyiségben legfeljebb 50 fő együttlétét engedélyező hatósági intézkedés betartására hívták fel a figyelmet, később – az állami rendelkezésekkel összhangban – minden egyházi közösségi alkalom szüneteltetését látták szükségesnek, kérve egyúttal a híveket, hogy otthon olvassák a Szentírást, tartsanak házi áhítatokat és könyörgéseket.

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

március 27.: Püspöki körlevél
„A körülöttünk zajló események, az óvintézkedések, a vírus elleni védekezés közepette nem lehetünk tétlenek. Munkálkodnunk kell lelki és fizikai téren egyaránt.”

március 25.: A Zsinati Tanács határozata
A koronavírus okozta járványügyi rendkívüli helyzet kapcsán jóváhagyott intézkedéscsomag.

március 10.: Az egyház elnökségének újabb felhívása
„Szüneteltessük egyházunkban az istentiszteletek, bibliaórák és egyéb egyházi, közösségi összejövetelek tartását.”

március 7.: Az egyház elnökségének felhívása
„Az istentiszteletek tartása terén bízunk a gyülekezeteink vezetőségének ítélőképességében és bölcsességében.”

Református istentiszteletek és igehirdetésekA koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt nem juthatunk el istentiszteleti alkalomra vagy gyülekezeti közösségbe. Az összeállításban azon felvidéki internetes oldalakat gyűjtik össze, ahol a járvány idején is friss lelki táplálékhoz lehet jutni.

Összeállította: Czanik András, fotó: bing.com, reformatus.ro

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.