Keresztyének és védik a környezetüket

2019. augusztus 12., hétfő

Azok a keresztyén gyülekezetek, egyházi közösségek és intézmények – óvodák, iskolák, kollégiumok, felsőoktatási intézmények, idősotthonok –, amelyek szemléletükkel, önkéntes működésükkel aktívan tesznek a teremtett világ megóvásáért, ökogyülekezeti címre és díjra pályázhatnak.

Mit kell tennünk azért, hogy közösségünk ökogyülekezetté válhasson?

Az ökogyülekezetek önkéntes alapon – mind lelkiekben, mind a gyakorlatban – betartják az alábbi alapvető célokat:

 • Megünneplik a Teremtés hetét (szeptember utolsó vasárnapjától kezdődő hét).
 • Évente legalább egyszer szabadtéri alkalmat (áhítatot, közös imádságot, éneklést) tartanak.
 • Rendszeresen imádkoznak a teremtett világ megőrzéséért.
 • Gyönyörködnek az ajándékba kapott teremtett világ szépségében.
 • A teremtett világ megőrzésében globálisan gondolkoznak és lokálisan cselekszenek.
 • Erőforrásainkat mértékletesen és takarékosan használják.
 • Teremtett társainkra, a növényekre és állatokra is tekintettel vannak.
 • Krisztusi szeretettel fordulnak a gyengék és elesettek felé.
 • Hétköznapi működésükben és szolgálataikban is törekszenek a teremtésvédelemre, például: (újrapapírt használnak, kétoldalas nyomtatásban; elsősorban elektronikus levelezést folytatnak; felhívják a figyelmet a felesleges nyomtatás elkerülésére, energiatakarékos izzókkal világítanak, nem pazarolják a vizet stb. )
 • Vállalják, hogy a teremtésvédelmi eseményekről beszámolnak; a prédikációkat, gondolatokat, imádságokat megosztják az ökogyülekezeti közösséggel; a Károli Gáspár Református Egyetem Ökogyülekezeti Műhely programjaiba bekapcsolódnak.

Azok az ökogyülekezetek, akik három éven keresztül megvalósítanak egy általuk kidolgozott teremtésvédelmi programot is, jó példát mutatva a teremtett világ megőrzéséhez, ökogyülekezeti díjra is pályázhatnak. Fontos szempont, hogy a közösség minél több tagja részt vegyen benne.

A pályázati folyamat három lépcsős:

 • Ökogyülekezeti cím elnyerése;
 • Három évre szóló teremtésvédelmi program-terv benyújtása az Ökogyülekezeti Tanácshoz;
 • A harmadik év végén beszámoló a teremtésvédelmi program megvalósulásáról. A beszámolót az Ökogyülekezeti Tanács fogadja el, és dönt az ökogyülekezeti díj adományozásáról.

Ajánlások, ötletek a program-alkotáshoz (nem kötelező formátum):

I. Gyülekezet/intézmény jelenlegi „teremtésvédelmi állapota", állapot felmérés: teológiai értelemben vett öko-állapot

1. imádkozás, liturgia stb.
2. rendszeres előadások, megbeszéléssel, fórumok
3. tanulmány vagy könyv ismertetése

II. Gyülekezet/intézmény adottságai, lehetőségei:

- fizikai /gyakorlati értelemben vett öko- állapot

 • ismeretterjesztés, informálás környezetünk állapotáról
 • cselekvési terv a közösség ökológiai lábnyomának csökkentésére
 • épületek (gyülekezeti ház/terem) energetikai (világítás, fűtés, szigetelés) állapota; mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez.
 • épületekben mennyire takarékos a vízfogyasztás; mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez
 • van-e szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás stb.; mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez
 • (templom)kert állapota, növények (fák, cserjék, virágok) állapota, élőhelyek változatossága, mit kívánnak tenni a jobb állapot eléréséhez
 • madárbarát (templom)kert kialakítása, madáretetők, madárodúk kihelyezése. A nagy üvegfelületekre madárriasztó matricák kihelyezése

- közösségi értelemben vett öko-tudatos állapot jelenleg, jövőbeli tervek

1. gyermekekkel való foglalkozás, ifjúsági munka, ökotábor stb.
2. gyülekezeti kiscsoportok, ökokör
3. lehetőség szerint minden korosztállyal értessük meg az ökogyülekezet, a teremtésvédelmi gondolkodás és szemlélet fontosságát
4. testvérgyülekezeti kapcsolatok; hazai, kárpát-medencei, nemzetközi kapcsolatokban is jelenjen meg a teremtésvédelmi gondolat

A teremtésvédelmi programokat az info@okogyulekezet.hu címre várják.

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 10. Az ökogyülekezeti cím és díj adományozásáról a Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Tanácsa dönt. Kihirdetése a Teremtés hetén történik, szeptember utolsó és október első vasárnapja között.

További információk: www.okogyulekezet.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.