Lendület(b)en a kárpátaljai református fiatalok

2018. július 02., hétfő

Tizennegyedik alkalommal rendezte meg a KRISZ, azaz a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a Lendület Református Ifjúsági Találkozót június 30-án. Az ezer fiatalnak és a programoknak a makkosjánosi Barna György Stadion adott otthont. Az idei év témája A közösség ereje volt.

A találkozó közös énekléssel kezdődött a Laudis band vezetésével. Az alkalmon részt vett és köszöntötte a fiatalokat dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. „Egymás terhét hordozzátok…” – idézte Pál apostol Galatabeliekhez írt levelének rövid versét, felhíva a figyelmet a közösség hatalmas erejére. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) főgondnoka, a Diakóniai Koordinációs Iroda igazgatója szavait Baraté Erika irodavezető tolmácsolta. Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja nevében Békésiné dr. Lukács Angéla konzul köszöntötte az egybegyűlteket.

A köszöntéseket követően Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke tartott áhítatot. Az igei üzenetet a Bírák könyve hetedik részéből hozta. Gedeon története által az Istenbe vetett bizalom fontosságáról beszélt. Az Úr azáltal, hogy megengedte a háromszáz főből álló sereg győzelmét a több mint húszezer főt számláló ellenség felett, meg akarta védeni a kiválasztott népet attól, hogy önmagukban bízzanak. Talán okkal érezhetjük, hogy itt, a Kárpát-medencében csak vesztesek lehetünk, hisz a történelem folyamán már oly sokszor törtek össze bennünket. Isten igéje ma mégis azt mondja, hogy van lehetőség a sikerre, ha küzdünk is érte. Mint ahogy Gedeon már a harc előtt tudta, hogy Isten győzelemre viszi, Jézus által mi is győztes csatába indulunk. Ez a hit és tudat adja a maroknyi kárpátaljai fiatal céljai eléréséhez a legnagyobb esélyt – hallottuk a püspök biztató szavait.

Az áhítatot követően fogadalomtételre került sor. A KRISZ 26 új tagja tett bizonyságot Istenbe vetett hitéről, és fogadta meg, hogy ezentúl Őt kívánja szolgálni.

Menyhárt Nikolett, a Reformáció Gyermekei Program irodai felelőse rövid beszámolót tartott a kezdeményezés állásáról, valamint a nemrég megálmodott Testvért Szeretnék Programról. Az elmúlt hónapban a KRE azonos címmel pályázatot írt ki. Arra kérték a jelentkezőket, hogy kisfilmben foglalják össze, mit jelent számukra a testvér, a család, az összetartozás. Az ifjúsági találkozó keretében az egyházkerület püspökének közreműködésével olvasták fel a díjazottak neveit. A különdíjat Baksa Lóránt és Imre Ádám, az első helyet pedig Fülöp László kapta.

Az ifjúsági alkalom főelőadója Dani Eszter, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinati Missziói Iroda vezetője volt. A mindenki által jól ismert rút kiskacsa történetével kezdte előadását. A szürke kiskacsához hasonlóan az ember egyik legmélyebb vágya a közösséghez való tartozás. Nincs is ebben semmi különös, hiszen Isten arra teremtett bennünket, hogy kapcsolatban legyünk vele, önmagunkkal, egymással és a teremtett világgal. A lelkésznő a bibliai samáriai asszony történetén keresztül arra is rámutatott, hogyan lehet a bűn miatt sérült közösséget helyreállítani.

Az előadást ebéd követte. Szabadidőben több választható program: játék, kézműves foglalkozás, színdarab, koncert, szeminárium várta a fiatalokat. Az idei év egyik meglepetése a Lendület 7 próba volt: az interaktív játékban részt vevő fiatalok hét feladatot teljesíthettek, amihez elengedhetetlen feltétel volt a programokon való jelenlét és odafigyelés. A játék szerencsés nyertese, a csongori Baksa Rebeka egy telefonnal gazdagodott.

A délutáni programsorozat Szanyi György nagyborzsovai lelkipásztor evangelizációs szolgálatával folytatódott. Isten igéjét Márk evangéliumának második részéből olvasta (Márk 2:1–12 – Jézus meggyógyítja a bénát). A lelkész igemagyarázatán keresztül megismerhettük a különbséget tömeg és közösség között. Míg a tömeg csak hallgatta Jézust, addig a csupán néhány emberből álló közösség meg is hallotta: elhitték, hogy meg tudja gyógyítani béna barátjukat.

– Épp ideje lenne már Jézus hallgatásából továbblépni, s gyakorlati módon megélni a keresztyénséged! – figyelmeztetett a lelkipásztor. Egy olyan közösségbe hívta a fiatalokat, ahol a „bénát” felkarolják, és odaviszik Jézushoz. – Ahogy a béna vitte az ágyát, úgy te is viszed magaddal a múltadat, azzal a változással, hogy már nem a bűneid határozzák meg az életed, hanem arról beszélnek, hogy mennyire szükséged van Jézusra.

Az evangelizációt követően a Munkácsi Roma Dicsőítő csapat lépett színpadra, majd Sipos József, a KRISZ elnöke zárta az alkalmat. A találkozón összegyűlt perselyadományokat a szervezők a TeSó Blog számára ajánlották fel.

Az alkalom főbb programjai internetes élő közvetítés által követhetőek voltak, a videofelvételek a KRISZ Facebook oldalán megosztott linken utólag is megtekinthetőek.

Héder Zsuzsanna/Kárpátalja.ma

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.