Az európai reformátusokat is megrázta a BREXIT

2016. június 27., hétfő

Négy nappal a népszavazás után az európai reformátusok is szomorúságuknak és döbbenetüknek adtak hangot a britek döntése kapcsán. Úgy vélik: a veszély, ami az európai keresztyén gondolatot fenyegeti, egyre nagyobb.

Június 24-én reggel Európa arra ébredt, hogy az Egyesült Királyság 52:48 arányban amellett szavazott, hogy elhagyja az Európai Uniót. A Református Egyházak Világközösségének európai tagegyházai (REV Európa) megdöbbenve és komoly aggodalommal fogadták a hírt.

A REV Európa köszönetet mond az Egyesült Királyságban élő tagegyházai és egyháztagjai határozott és következetes álláspontjáért, amellyel kiálltak az EU-s tagság mellett. Kiállásuk visszhangra talált egyházak és keresztyének között szerte a kontinensen. Hálásak vagyunk, ökumenikus partnerszervezeteink munkájáért is, amit az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE), az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) az európai uniós intézményekkel való gyümölcsöző együttműködés kialakításáért és elmélyítéséért végeztek.

A REV Európa tudatában van az Európai Unió eredetének, aminek egyik indítéka az volt, hogy az európai országok soha többé nem viseljenek háborút egymás ellen. Különösen is tudatában vagyunk annak, amit az Európai Unió a demokrácia és stabilitás kiterjesztéséért tett a közép- és kelet-európai országokban, amelyek olyan sokáig voltak kénytelenek elszenvedni a kommunista elnyomást. Bár fenntartjuk kritikánkat az EU működésének bizonyos mozzanataival szemben, így az aktuális menekültkrízis kezelése kapcsán, hálaadással ismerjük el, hogy az Európai Unió sokat tett a jólét előmozdításáért, azért, hogy mindenki számára biztosítsa az alapvető jogokat és szabadságot a kontinensen, hogy megélhessük közös értékeinket és szembenézhessünk a környezeti károk hatásaival.

A REV Európa, mintegy negyven európai református egyház közösségeként, amely kiterjed további kétszáz egyházra világszerte, mindig is az igazságosság, egység, vendégszeretet és törődés evangéliumi parancsának jegyében kívánt tevékenykedni. Szeretettel fordulunk valamennyi testvérünkhöz az Egyesült Királyságban, különösen azokhoz, akik a népszavazás eredményeként kétségbeesetten tapasztalják a visszautasítást mások részéről. A kilépési tárgyalások minden résztvevőjétől azt kérjük, hogy méltányosan és tisztességesen járjanak el. Minden jóakaratú embert és hívő testvéreinket arra buzdítunk, hogy az Egyesült Királyság állampolgárait, de valamennyi európai uniós ország polgárát hordozzák gondolataikban és imádságukban, különösen is azokat, akik kormányzati és politikai felelősséggel vannak felruházva arra, hogy a most felderengő új jövőbe vezessék Európát.

Legyen meg Isten akarata. Jöjjön el az Ő országa.

2016. június 26.  

 

Külügyi Iroda

Forrás: www.wcrc-europe.eu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.