Ez történt a cikluszáró zsinati ülésen - szerda

2014. november 12., szerda

Minden történés a Zsinat XIII. ciklusának utolsó, tizenötödik üléséről, folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünkben.

19:35 Lezárult a szerdai ülésnap, az ülés - és közvetítésünk - csütörtökön reggel kilenc órakor folytatódik.

19:24 A nap végén Gottfried Locher, a Svájci Református Egyházak Szövetségének elnöke köszöntötte a Magyarországi Református Egyház év végén leköszönő elnökségét. Arról beszélt, hogy az elmúlt 24 évben az MRE-nek sikerült Európa-szerte elismert stabil közösséggé válnia. Ehhez Bölcskei Gusztáv is hozzájárult, akinek a nevével Svájcban az ökumenikus nyitottságot és a nacionalizmustól való távolságtartást kötik össze. 2007-ben elég sok embert elképesztett Genfben, amikor a Kárpát-medencei magyar református egyházak egységéről beszélt, két évre rá közös Zsinat keretében egyesült valamennyi református egyház. Ezzel példát adott a svájci református egyházaknak. Az Európai Protestáns Egyházak Szövetségének nevében is megköszönte a tiszántúli püspök munkáját.

19:22 Székhelyváltozás és törvénymódosítás miatt módosították a Református Pedagógiai Intézet alapító okiratát. A Károlival korábban összevont RPI a múlt héten átköltözött a Zsinati Székház harmadik emeletéről a Károli Jogi Karának Viola utcai épületébe.

19:19 Beszámoló az egységes lelkészképesítő vizsgáról. Idén 39 jelentkezőből 38-an tettek sikeres vizsgát, öten kiváló eredménnyel.

19:12 A Zsinat az idén tavasszal megjelent revideált újfordítású Biblia könyveit magyarázó, közérthető, de tudományos megalapozottságú kommentársorozat kiadásáról döntött a Doktorok Kollégiumának gondozásában.

18:45 A dél-afrikai zsinati tanácsos felvezetője után Horváth Erzsébet számol be a 2010-ben megalakult Tényfeltáró Történész Bizottság eddigi munkájáról és eredményeiről. A bizottság azzal a céllal alakult, hogy az 1945-90 közötti múlt feltárásával és a kényes múlttal való szembenézéssel elindulhasson a kiengesztelődés és az erkölcsi megújulás útján. Mára a történészek minden hozzáférhető iratanyagot összegyűjtöttek a Zsinati Levéltárban, ezek feldolgozása már elkezdődött, készülnek az első résztanulmányok. Voltak dossziék, melyek megsemmisültek, elvesztek, s olyanok is vannak, melyekhez nem férnek hozzá a kutatók. Bölcskei Gusztáv felvetette, hogy a hozzáférhető anyagokat esetleg Kárpát-medencei szinten tanulmányozhassák. A Zsinat megköszönte a bizottság munkáját, megállapította, hogy munkáját teljesítette, az összegyűjtött anyag kutatások alapját képezheti. Ez az Értékelő Bizottság feladata lesz, melynek tagjait már megválasztotta a Zsinat: Szabó Előd, Bodó Sára, Pásztor Gyula, dr. Kósa László.

18:16 Dawid Kuyler, a Dél-Afrikai Egyesülő Református Egyház Zsinatának tanácsosa tart előadást. Mondandóját személyes bizonyságtétellel kezdi: hogyan működött Isten az életében, hogyan formálódott világképe, s jött rá a rasszista dél-afrikai rezsim, az apartheid igazságtalanságára. Beszélt arról, hogy a fehér emberek árulóként tekintettek rá, s megfigyelték, amiért részt vett a szegregációt elítélő Behlari hitvallás létrehozásában, ugyanakkor örömmel töltötte el, hogy a saját gyülekezetének tagjai, egyszerű farmerek, akik féltették a földjüket a hatalomtól, mégis a hitvallás mellett szavaztak. A feketék között szolgálva egy egész más Dél-Afrikát ismert meg. Ők jelentős számban támogatták, hogy egyháza vezetőségébe válasszák. A Holland Református Egyház nem akarta elismerni a Behlari hitvallást, sok konfliktusuk volt. Isten meglepte őket, a holland reformátusok új vezetőséget kaptak, s egy heves hita után 95 százalékuk elfogadta az egyenlőséget hirdető hitvallást.

Azóta a két egyház azon dolgozik, hogy hozhatják el a megbékélést Dél-Afrikába. "Még mindig sok a probléma, az emberek - az egyházban is - ragaszkodnak az apartheidhez, de látjuk azt is, hogy Isten megváltoztatja az embereket." Az egyházak most azért imádkoznak és küzdenek, hogy a feketék és fehérek megerősítsék egymásban az emberi méltóságot. "Nem születünk rasszistának, a közösség, amiben felnövünk, az neveli belénk" - mondta. A teológushallgatókkal tanulmányozzák ezeket a nevelési mechanizmusokat, hogy megértsék ezeket a folyamatokat. "Nagyon sokan mondják, hogy felejtsük el a múltat, de igenis szükséges szükséges szembenézni a nehéz kérdésekkel, a sebeinkkel, különben nem tudunk meggyógyulni." Az egyház Istenhez tartozik és egy. Az egyház alapja soha nem lehet társadalmi rassz vagy osztály - idézte a Behlari hitvallást. A megbékélésről azt mondta, az nem egy lehetőség, szükséges dolog. Elmondta, sokszor haragszik emberekre, akik bántották, de mindig eszébe juttatja Isten, hogy az embernek szüksége van a megbocsásásra. Nem olyan igazságra van szükség, amelyik nekimegy a másiknak, hanem amelyik mindenkinek lehetőséget teremt a megbékélésre. A magyarországi reformátusságnak azt üzente, ha vállaljuk azt, hogy hidak legyünk emberek között, legyünk felkészülve arra, hogy átgyalogolnak rajtunk.

18:04 Újabb külföldi vendég, Young Taek Jung köszönti az MRE zsinati tagjait. A Koreai Presbiteriánus Egyház moderátora is Áldás, békességgel köszönt. "Tisztelettel adózunk annak, hogy a Magyarországi Református Egyház egységben maradt a reformáció óta. Bízzunk benne, hogy ez így marad az Úr eljövetelének napjáig" - közölte tolmácsa által. Azt mondta, imádkozik azért, hogy egyházunk Isten dicsőségére legyen és sok gyümölcsöt teremjen. Egyháza díszoklevéllel köszönte meg Bölcskei Gusztávnak, hogy az MRE lelkészi elnökeként az elmúlt tizennyolc évben ökumenikus szemléletével és tevőlegesen is hozzájárult a Koreai Presbiteriánus Egyház és a Koreai Köztársaság Presbiteriánus Egyháza missziói együttműködésének elmélyüléséhez. Bölcskei Gusztáv méltatta koreai keresztyén testvéreink imádságos lelkületét, mellyel a régóta szétszakítottságban élő népükért imádkoznak. Isten áldását kérte életükre.

17:40 Bölcskei Gusztáv negyedórás szünetre engedte a tanácskozást.

17:23 A 2015-ös Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó előkészületeiről a zsinati ifjúsági iroda vezetője, Szontágh Szabolcs számolt be. Az irodavezető elmondta, hogy hosszú keresés vezetett el a hetedik találkozó helyszínének megtalálásához, ami sokaknak lesz ismerős: a Csillagpont 2011 után ismét Tatán találkoznak a református fiatalok, 2015. július 21-25. között. Itt megfelelő az infrastruktúra, ami garantálja azt, hogy komoly pluszköltségek nélkül sikerüljön a szervezés. A találkozó mottója a következő lesz: Bízom benned. Szontágh Szabolcs hangsúlyozta, különös figyelmet fordítanak majd a középiskolás korosztály bevonására és ennek érdekében közel fognak menni ehhez a korosztályokhoz iskoláikban. Az irodavezető rámutatott, hogy a Csillagpont nem több generációs találkozó, de 2013-ban már majdnem ezer fő volt a célcsoporton kívüli korú (14 év alatti és 35 feletti) regisztráltak száma. Szontágh Szabolcs elmondta, javaslatot tettek egy, a teljesen más igénnyel a találkozóra érkező családosokat megszólító találkozó életre hívására. Ennek időpontja a tervek szerint 2015. június vége-július eleje lenne. A Zsinat az előterjesztést, azzal a helyszínt, az időpontot, és a családos országos találkozó előkészítését elfogadta.

17:16 A református telefonos lelkigondozás harminc évéről emlékezik meg a Zsinat. Bölcskei Gusztáv felidézte, a 80-as években a magyar lakosság körében az öngyilkosságok száma a világon a legmagasabbak közé tartozott. Felidézte P. Tóth Béla emlékét, akinek 1981-es felvetése után kezdték megszervezni a lelki gondokkal küzdők telefonos segítését. 1984. szeptember 1-én szólalt meg először: "Hallo, Áldás, békesség, ez a református telefonos lelkigondozás". A Kálvin téri gyülekezet irodájában heti egyszer, majd egy év múlva már naponta és önálló irodában működött a szolgálat. Most már szélesebb idősávban és skype-on is elérhető a református telefonos lelkigondozás. A szolgálat a hazai lelkigondozói ernyőszervezeteknek. A Zsinat lelkészi elnöke köszöntötte az alkalomból a misszió vezetőjét, P. Tóth Bélát és Révész Jánosnét, a lelkigondozás miszziói lelkészét.

17:12 Befejezte munkáját az Egyházi Jövőkép Bizottság. A Zsinat - továbbra is elkötelezve magát a Magyarországi Református Egyház megújulása mellett - elfogadta az egyház megújulásáról szóló vitaanyagként a Párbeszédben a jövővel című dokumentumot, s a következő Zsinat napirendjére ajánlja részletes vitára. A javaslat továbbgondozására ad hoc bizottságot hoz létre, melybe mind a négy egyházkerület delegált egy-egy tagot (Gaál Sándor, Veres Sándor, Pásztor Dániel, Szakál Béla). A Jövőkép-bizottság emellett arra is kérte a Zsinatot, hogy kötelezze el magát a gyülekezetek életének segítése és az egyház missziói küldetése mellett, valamint a következő ciklus számára ajánlja megfontolásra a gyülekezetek missziói szolgálatát hathatósan támogató egyházszervezeti reformot, az országos összefogás és az egyházmegyék egyházkormányzati szerepének megerősítésével. Az Elnökségi Tanács ezt nem támogatta, mondván: nem akarja megkötni a következő egyházvezetés kezét. Harmathy András kifejtette, szerették volna, ha legalább néhány alapelvet elfogad a párbeszédet elindító, most leköszönő Zsinat. Simonfi Sándor javaslatára a gyülekezetek támogatásának elve és a missziói egyházkép visszakerült a határozati javaslatba. A Zsinat megköszönte az Egyházi Jövőkép Bizottság munkáját, s megállapította, hogy a testület a megbízásában foglaltakat teljesítette, ezért a bizottságot megszüntette.

16:50 Vita a Jövőkép-beszámolóról. Szabó István püspök megköszönte a bizottság alapos munkáját, de kiegyenlítetlennek tartja a dokumentumot: fájlalja, hogy abban a szervezeti kérdések a spirituális megújulás kárára billen el. A pénzügyi javaslatokról azt mondta, téves számításokon alapulnak, nem igaz, hogy a gyülekezetek csak harminc százalékig önnfenntartóak. Fontosnak tartja, hogy a következő Zsinat foglalkozzon ezzel a dokumentummal, de számolják át a kérdéses részeket.

Tőkéczki László dunamelléki főgondnok védelmébe vette az egyházi intézményeket, mondván, hogy azokon keresztül sokkal több embert tud az egyház elérni. Márkus Mihály nyugalmazott püspök is köszönetet mondott, csak azt kifogásolta, hogy a gyülekezetteológia alapvetően áll szemben a reformátori hagyományokkal, a felvilágosodás korában alakult ki, s a bolsevik mozgalom karolta fel, mint az egyház meggyengítésének eszközét. Emellett ellentétben áll a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás tanaival. Bölcskei Gusztáv arra emlékeztetett, hogy a részletes vitát erről az anyagról a következő Zsinat folytathatja le. Köntös László szerint, évszázados problémákra akar a bizottság megoldást adni, ezeket átgondolni pedig sok évre lenne szükség. Azt is kifogásolta, hogy egyházvezetők munkája nélkül le a bizottság egy ilyen koncepciót. Futó Zoltán kijavította, a zsinati bizottságok vezetői tagjai voltak a Jövőkép-bizottságnak. Harmathy András elismerte, hogy egyenetlen az anyag, mert nyolc munkacsoport eredményeit próbálták összefésülni. Emlékeztetett, a Jövőkép-bizottság is azt javasolja, hogy át kell gondolni a pénzügyi helyzetet. Az intézményfenntartást kétélű fegyvernek nevezte, megkockáztatta, hogy Márkus Mihállyal nem ugyanarról beszélnek, s arra is utalt, a bizottság csak azt tette, amire a Zsinat felhatalmazta.

16:20 Harmathy András terjeszti elő a Jövőkép-bizottság jelentését. A Zsinat a 2011-es szárszói tematikus ülés után hívta életre az Egyházi Jövőkép Bizottságot. A testület abból a teológiai alapvetésből indult ki, hogy gyülekezettudatos egyházra, s ugyanakkor egyháztudatos gyülekezetekre van szükség. A gyülekezeteknek kiküldött kérdőívekre nagyon kevés válasz érkezett. A bizottság első körben a szolidaritás és a bizalom hiányára, valamint az intézményfenntartás veszélyeire hívta fel a figyelmet. Huszonnyolc témakört azonosítottak, s gyülekezeti konzultációkkal, valamint a Missziói Bizottsággal együttműködve dolgozták ki száznegyven oldalas cselekvési tervüket. A Párbeszédben a jövővel című dokumentum fókuszában az egyház tanúságtétele áll: gyakorlati támogatásra (képzések, segédanyagok, kutatások, elemzések) és strukturális változásra is szükség van, hogy az MRE missziói egyházzá váljon. Az országos érdekeket a helyi szükségletekkel kell összhangba hozni. A gyülekezetek adminisztrációs terheit át kell vállalni, segíteni őket infrastrukturálisan is, ehhez megyei támogató központok felállítását javasolja a bizottság. Az egyházkormányzati szintek közötti átcsoportosítása a feladatoknak strukturális reformok szükségességét vetíti előre. Az egyházfinanszírozás átgondolására szakértői bizottságot javasolnak. Sokkal intenzívebb társadalmi jelenlétet, tanúságtételt tartanak szükségesnek, ehhez pedig egy társadalmi kérdéseket kutató intézet felállítását. Szükségesnek tartják a kommunikációs szemlélet átgondolását, s kiemelt figyelmet fordítanának a lelkipásztorok lelki és szellemi egészségére, illetve az ifjúsági munkára. Javasolják kidolgozni az intézményalapítás és -működtetés teológiai alapjait és egy ezt figyelembe vevő monitoring rendszert.

16:00 Előbb azonban Thomas Hennenfeld, az Ausztriai Református Egyház szuperintendense köszönti a Zsinat tagjait. Előbb magyarul köszöntötte a jelenlevőket, majd németül így folytatta: "Hosszú és fordulatos történet köt össze minket, nemcsak partnerek, szomszédok is vagyunk, s minden magyar Ausztriában is otthon van." Az osztrák egyházvezető hosszan sorolta találkozásait magyar kollégáival a különböző nemzetközi fórumokon, a két egyház közös programjait, s Bölcskei Gusztáv következetes kiállását a kálvini elvek mellett. Egy ajándékot is átadott az év végén leköszönő lelkészi elnöknek a külföldi vendégek nevében. Bölcskei Gusztáv németül köszönte meg az osztrák szuperintendens szavait. "Mint szomszédok, jogunk van egymást megkérdezni, megismerni, s egymást szolgálatunkban erősíteni."

15:57 A Sionnak hegyén, Úr Isten, Tied a dicséret - éneklik gyülekező énekként a zsinati atyák. Várhatóan a Jövőkép-bizottság előterjesztésével folytatódik az ülés.

15:37 Szünet. Az ülésterem előterében a református Ökogyülekezeti Mozgalom tagjai népszerűsítik a teremtésvédelmet. Az installáció mellett hazai termékeket, zöldségeket és gyümölcsöket is lehet kóstolni.

15:11 Csanády Márton, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatási és fejlesztési igazgatója ismerteti az egyházszociológiai kutatás eddigi menetét és első eredményeit. Először a népszámlálási adatok összehasonlításából kiolvasható tendenciákat ismertette: 2001 és 2011 között jelentősen csökkent a vallásfelekezetekhez tartozók aránya, s csak kicsit nőtt a felekezetekhez nem tartozók száma, de rendkívül megnőtt a nem válaszolók, illetve a választ megtagadók aránya. A teljes népességhez képest a városokban kevesebb, falvakban több református él, s míg az idősebb generációk körében felül-, addig a fiatalok között alulreprezentáltak vagyunk. A százhúsz egyetemista bevonásával zajlott terepmunka során négy kisebb város és négy falucsoport lakosságát vizsgálták. Az ezerötszáz kitöltött kérdőívből az derült ki, hogy a kistelepüléseken az elmúlt években nőtt az általános bizalom az egyházak iránt, megbízható intézménynek tartják. Nőtt a templomba járók aránya is, de ebben szerepe lehet az elvándorlás okozta lakosságcsökkenésnek az adott településeken. A válaszokból kiderül, hogy a református felekezethez tartozók gyakrabban olvasnak Bibliát, jobb képük van saját egyházukról, mint a más felekezethez tartozóknak. A reformátusok nyolcvan százaléka fontosnak tartja a református egyház karitatív tevékenységét és erkölcsi útmutatást vár tőle, több mint ötven százalék a református oktatást is fontosnak tartja, de csupán kevesebb mint tíz százalékuk örülne annak, ha az egyház beleszólna a napi politikába.

A kutatásból kitűnik, komoly igény van a hitéleti munkán túl az egyház közösségszervező tevékenységére, a társadalmi problémák megválaszolására. Az idősebb korcsoportok jobban elfogadják a kereszténységet és ez fordítva is érvényes, a fiatalok a legkevésbé vallásosak. Megfordulni látszik viszont egy korábbi tendencia: egyre inkább a középosztálybeli és magasabb társadalmi csoportok, illetve iskolázottabb réteg sajátjává válik a kereszténység. Idén áprilisban és májusban négyszáz gyülekezet lelkészét kérdezték telefonon szolgálatáról és a közösség helyzetéről. Az egyházközségi névjegyzéki adatokból kitűnik, hogy a gyülekezetek felében jelentősen csökkent a választásra jogosultak száma, minden tizedikben növekedett, a többi gyülekezet ebből a szempontból nem változott jelentősen. Csökkenés a falusi gyülekezetekben nagyon jelentős, különösen a Dunántúlon és a Tiszántúlon. Csanády Márton előadásából kiderült, a konfirmációs munkára leginkább a felkészítést vezető személy személyisége van hatással. A Zsinat elfogadta a beszámolót, felkérte az Egyház-szociológiai Bizottságot 2013-ban megkezdett munkájának folytatására, a Károli Gáspár Egyetemet pedig, hogy az ehhez szükséges feltételeket biztosítsa.

15:02 Előterjesztés következik a Zsinat jövő évi üléseinek ütemezése tárgyában. A Zsinat döntésének értelmében javasolja, hogy a következő, XIV. zsinati ciklus alakuló ülését 2015. február 25-ére hívja össze. Az új Zsinat második ülését, valamint a többi tanácskozás időpontját a februárban ülésező testület határozza meg.

15:00 Előterjesztés a 2015. október utolsó vasárnapi perselyadomány kedvezményezettje tárgyában. A Zsinat úgy döntött, hogy a 2015. évi október utolsó vasárnapi perselyadomány gyűjtése az Erdőkertesi Református Egyházközség (Dunamelléki Református Egyházkerület) új templomának befejezésére legyen meghirdetve.

14:48 A kórházlelkészségben 20 éve szolgálók köszöntése. Nagy Lajos veszprémi és Gecse Attila miskolci kórházlelkészek áldozatvállaló munkáját díjazták. Laudációt Gál Judit, az MRE kórházmissziójának vezetője mond, aki a lelkészek munkásságának ismertetése mellett kiemelte: e nehéz hivatás két fontos jellemzője az ökumenikusság és az interperszonalitás. A kórházlelkész sokféle vallású embernek nyújt egyedüli segítséget.

14:40 A Juhász Zsófia-díj a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálatért jár. A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, és aki legalább 15 éves aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén. Ebben az évben két szolgálattevő kapja a díjat: Marján Éva (Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona) és Márkus Gábor (Tiszta Forrás Alapítvány). Laudációjában Rozsnyai István hangsúlyozza, hogy mindkét kitüntetett kiemelkedő munkát végzett az elesettekért. Márkus Gábor a szenvedélybetegekért végzett alázatos és úttörő munkájával érdemelte ki, Marján Éva az időseket, a haldoklókat támogatta végtelen türelemmel.

14:32 Átadják a Kiss Ferenc-díjat, mely a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért adományozható. A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért. Idén e díjat Csenki Zsuzsanna - Budapest- Budai Református Egyházközségtől, illetve posztumusz Vágó Sándorné, a Hosszúpályi Református Egyházközségtől nyerte el. (Lenti képünkön Csenki Zsuzsanna és Vágó Sándor.) Laudációjában Rozsnyai István elmondta, hogy mindketten fáradhatatlanul segítettek az időseknek, betegeknek. Nemcsak programokat, köröket szerveztek, hanem folyamatosan nyújtottak gyakorlati segítséget: akár a betegek szállításáról, az idősek látogatásáról, ruhagyűjtésről, vagy közös imádkozások szervezéséről volt szó.

14:14 Átadják a Dobos Károly Lelkészi Díjat. A Dobos Károly-díjra az a gyülekezetben hűséggel szolgáló, gyülekezetét megőrző, építő, velük közösséget vállaló lelkipásztor jelölhető, akinek gyülekezeti szolgálati ideje legalább húsz év. Az ad hoc bíráló bizottság javaslatára ezt a kitüntetést a Tiszakarádi Református Egyházközség lelkipásztora, Egeresi László és Kónya József (képünkön) zsarolyáni lelkipásztor nyerte el. Laudációt Vad Zsigmond esperes és Bartha Gyula esperes mond. A laudációk kiemelték, mindketten Isten szerény és végtelenül szorgalmas szolgálói voltak, akik a legnehezebb időkben, a legmostohább körülmények között erőt és szeretetet tudtak sugározni a hívek felé.

14:05 Az Aranygyűrűs teológiai doktori díj átadása. Ezzel a címmel tüntetik ki azt a lelkipásztort, teológiai tanárt, aki a magyar református teológia terén életművével korszakalkotó jelentőségű munkát végzett. Idén a díjat Németh Dávid, a Károli Gáspár Református Egyetem teológiai professzora nyerte el. Laudációt Ferencz Árpád mond. Németh Dávid nem akar puszta szaktudós lenni, hanem a gyakorlati oldalát is keresi a teológiai munkának, a Szentlélek munkálkodásának – hangzott el. A díjat különösen 2012-ben Pasztorálantropológia című monográfiájával érdemelte ki.

14:01 Idén is elnyerte az Év Könyve díjat a legfigyelemreméltóbbnak tartott református kiadvány. Az elismerést a Kálvin Kiadó által kiadott, magyar szerző által írt, s az előző évhez kötődő kötet kaphatja. Idén Fekete Károly debreceni professzor nyerte el a díjat, A Heidelbergi Káté magyarázata című művével. Laudációt Ferencz Árpád mondott, kiemelve, hogy a könyv a nemzetközi szakmai körökben is megállja a helyét. A Heidelbergi Káté megmutatja, mit jelent keresztyénnek lenni – idézte a szerzőt Ferencz Árpád.

14:00 Díjak átadásával folytatódik a zsinati ülés. Átadják a Magyarországi Református Egyház Zsinata által alapított díjakat, amelyekkel a könyvkiadás, a teológia, a lelkipásztori szolgálat, az oktatás és a szociális területen nyújtott kiemelkedő teljesítményeket ismeri el a testület.

12:20 Bölcskei Gusztáv ebédszünetet rendelt el, az ülés 14 órakor folytatódik.

11:59 Kálvin János Institutio című műve új fordításának bemutatása következik, a Kálvin Emlékévek lezárása és a Kálvin János Emlékbizottság beszámolója.

Kálvin János halálának 450. évfordulójára, a Református Egyházi Könyvtár sorozatának legújabb tagjaként ismét megjelent az Institutio. A genfi reformátor fő művét ezúttal Buzogány Dezső fordította magyarra. Buzogány Dezső felbontotta Kálvin hosszú, „barokk körmondatait", s ezzel elkerülte a latinos megfogalmazásokat is. A kiválasztás (tágabb) és predestináció (szűkebb fogalom) terminusait a mai teológiai nyelvhez igazította, fordítása nyomán több helyütt világosabb lett Kálvin érvelése. Ha kellett, értelmezte az egyes kifejezéseket, s a magyar nyelv szinonimáival ügyesen érzékeltette a teológiai kifejezések különböző jelentésárnyalatait. A bibliai igehelyek – az eredeti latin kiadáshoz hasonlóan – a szöveg mellé, a lapszélekre kerültek. A főszöveget kiegészítő alapos tárgy- és névmutatóval együtt – mely Szabó István püspök munkáját dicséri – majdnem 1400 oldalasra duzzadt a két kötet. Buzogány Dezső kolozsvári professzor előadásában név szerint köszönetet mondott azoknak, akik segítették munkáját.

11:56 A Kárpát-medencei együttműködésről szólt néhány ünnepi szót Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök is. A Magyar Református Szeretetszolgálat akciói sokszor az életben maradást jelentették nekünk – mondta. Köszönjük, hogy velünk vannak és imádkoznak érettünk, hangzott el.

11:43 Megemlékezés következik a Kárpát-medencei együttműködés 10 éves évfordulójáról.

Tarr Zoltán zsinati tanácsos prezentációval mutatta be a református közösségek megemlékezési pontjait, kiemelve, hogy már az 1990-es évek eleje óta megjelentek azok az igények, hogy a Kárpát-medencei reformátusság egy közösséget alkothasson. Ennek a folyamatnak fontos állomása volt a 2004 óta ülésező Generális Konvent. Szintén mérföldkövek voltak azok a határozatok, melyek az együttműködést hivatalosan is lehetővé tették, kiemelve ebből a sorból a Magyar Református Egyház 2009-es létrejöttét, a debreceni alkotmányozó zsinatot.

11:42 Beszámoló következik a Zsinati Tanács 2014. május 28-i ülésén hozott határozatokról. A Zsinat elfogadta a beszámolót.

11:40 Bölcskei Gusztáv beszámolója következik a Zsinat Elnökségének 2014 áprilisától tett intézkedéseiről és az előző zsinati ülés határozatainak végrehajtásáról. A Zsinat elfogadta a beszámolót.

11:35 Bölcskei Gusztáv elnöki megnyitójában megemlékezett az idén elhunytakról. A Zsinat tagjai felállva imádkoztak.

11:30 Pál Sándor, a Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke részletesen beszámolt arról, hogyan segít az MRSZ a kárpátaljai háborús helyzetben élő lakosokon. Ismertette a cselekvési tervet (többek között élelmiszerrel, ruhaneművel, tűzifával ellátás), melyhez elengedhetetlen az egyház összefogása. A tervhez szükséges 127 milliós összegből már 50 millió megérkezett. Az adományok mellett szponzorok felkutatása is folyik – hangzott el.

11:25 Bölcskei Gusztáv kitért arra, hogy hányszor ünnepelhetett együtt az elmúlt ciklusban az egyház, megemlítve többek között a májusi debreceni egységnapot. Hálára indító tény volt, hogy velünk ünnepeltek a kormány tagjai, politikusok. A Zsinat lelkészi elnöke grafikonon mutatta be az egyházfinanszírozás rendszerét, hogy többek között hogyan alakult a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása a református egyház részére, ami az idei feljánlási időszakban jelentős visszaesést hozott mind a felajánlók száma, mind a felajánlott összeg terén. Részletesen kitért a református egyház és a kormány kapcsolatának pozitívumaira és nehézségeire. Külön megemlítette a Szeretetszolgálati Iroda vezetésében és a Református Pedagógiai Intézetben történt változásokat, a hittanoktatás – mindenekelőtt a tankönyvek - körüli gondokat. A Kálvin Emlékév lezárása formálisan a Zsinaton is meg fog történni. A Reformációi Emlékbizottság is megkezdte a munkát és várják a javaslatokat, hogy méltóképp megünnepelhessük – folytatta a püspök. Elindult az ökumenikus Biblia, egy közös fordítás körüli gondolkodás is, jövő évben zajlik majd az ezt érintő, egyházak közötti konferencia. A határon túli magyar egyházakban következő tisztújításokról is szó esett az elnöki megnyitóban. Az elnöki megnyitóról részletesen itt olvashat.

11:03 Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke köszöntötte a jelenlévőket, a vendégeket, köztük név szerint a külföldi vendégeket.

„Ezekben az időkben nemcsak a reformáció hónapjáról emlékezhetünk meg, hanem arra is, hogy tegnap november 11-e volt az első világháború lezárásának emléknapja. Mindannyiunknak itt a Kárpát-medencében meghatározó nap ez. Volt itt olyan református település, ahol 2005-ig kellett várni, hogy a faluban első világháborús emlékművet lehessen állítani” – kezdte beszédét a püspök. Gyógyító egyházzá kell lennünk, hogy az akkori és a mai sebeket is begyógyítsuk – jelentette ki. A Zsinat külföldi vendégeiről itt olvashat.

10:47 Az elnöki megnyitó következik.

10:45 Napirend előtt. Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke lehetőséget adott a napirend előtti felszólalásokhoz. Mivel senki sem jelentkezett szólásra, Huszár Pál szavazásra bocsátotta a napirendet, amit a testület el is fogadott. E szerint zajlik ma a tanácskozás.

10:36 Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke formálisan is megnyitja a szerdai ülést. Köszönti a jelenlévőket, köztük a külföldi vendégeket. Az idei Zsinaton külföldi vendégek is részt vesznek, akik európai, ázsiai és afrikai testvéregyházakat képviselnek. Ezután megválasztották az ülés jegyzőit, a jelenlévő tagok számbavétele után megállapították a testület határozatképességét.


10:35 Jane Haining halálának 70. évfordulója is szoros kapcsolatainkra emlékeztet minket – mondja áhítata elején John Chalmers. Haining 1932-ben érkezett Skóciából Magyarországra és annyira szerette a magyar népet, hogy soha sem hagyta el őket. 1944-ben tartóztatták le a nácik és egy évre rá az Auschwitz-i haláltáborban hunyt el. Hálát adunk azért, hogy életére és hűséges szolgálatára közösen emlékezhetünk. Az áhítat alapigéje szerint a felnőttkorba ért egyház mintája áll előttünk – ha egy gyülekezet (vagy felekezet) tagjai együttműködnek és közösséget vállalnak evangéliumi partnerségben és közösségük szükségeit szem előtt tartva szolgálnak közösen az egyházon falain belül és azon túl, akkor kiérdemelték, hogy egyháznak nevezzék magukat - mondja. Hozzátéve, hogy amikor Jézus első tanítványait kiválasztotta, akkor nem a tanult és tehetséges emberekre esett a választása: tanítványai nem tapasztalt szervezők, vagy magasan képzett kommunikációs szakemberek voltak. Valamennyien halászok, adószedők, nacionalisták és ügynökök közül kerültek ki. Átlagos emberek, a „föld sói” voltak azok, akikbe Jézus bizalmát fektette. 2000 év óta ők adják tovább az evangéliumot – hangsúlyozza a Skót Egyház moderátora. Itt, a zsinati ülésen ezen a héten is emlékezzünk meg arról, hogy szolgálatunk legfontosabb mozzanata nem más, mint hogy Isten egész népét kell alkalmassá tennünk és segítenünk abban, hogy az egyetemes papság jegyében a „partnerséget az evangéliumban” gyakorolhassák.

10:07 A mai áhítat alapigéje Pál filippiekhez írt leveléből az 1. fejezet 3-5. versig terjedő szakasza.

10:05 A szöveges közvetítés mellett élő képpel is jelentkezünk a Zsinatról, ezt a reformatus.hu kezdő oldaláról érhetik el.

10:03 John Chalmers áhítatával kezdődik a XIII. zsinati ciklus 15. ülésszakának szerdai napja. John Chalmers 2014 májusa óta a Skót Egyház moderátora. Kinevezése előtt már zsinati tanácsosként szolgált. Tanulmányait a Strathclyde-i Egyetem vegyészmérnöki karán kezdte, majd átjelentkezett a Glasgow-i Egyetemre, ahol hittudomány tanult. Lelkészként szolgált a nyugat-dunbartonshire-i Renton Trinity gyülekezetében. 1986 és 1995 között a Palmerston Place Church lelkipásztora volt Edinburgh-ban. Hosszú évek óta támogatja a skót Enable szervezet munkáját, valamint 20 évig tagja volt a hallássérülteknek fenntartott állami iskola, a Donaldson's School bizottságának. Az áhítat teljes szövege itt olvasható.

10:01 Megérkezett az Elnökség az ülésterembe, kezdetét veszi a ceremónia.


09:59 Megtelt mostanra az ülésterem.


09:55 A Zsinat ülésein rendre részt vesznek a testvér-, partneregyházak képviselői. Így van ez most is, sőt, ezen az ünnepi alklamon nagyon nagyszámban érkeztek küldöttségek a világ reformátusaitól az Abonyi utcába. Külföldi vendégeinkről itt olvashatnak.

09:53 Az ülésszakot John Chalmersnek, a Skót Egyház jelenelgi moderátorának az áhítata kezdi. 

09:33 A Zsinat napirendjéről, témáiról a várható momentumokról felvezető írásunkat itt olvashatják.

09:28 Már gyülekeznek a zsinati tagok a budapesti Abonyi utcai Zsinati Székházban. Az ülés tíz órakor kezdődik.

A szöveges közvetítésben részt vesz: Csepregi Botond, Dimény András (fotó), Feke György, Kiss Sándor, Sindelyes Dóra, Varga Gábor Vargosz (fotó)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.