Gyakorlati teológia

Az adakozás bibliai értelme és gyakorlati teológiai vonatkozásai

2012. december 14., tárgyszavak: Adakozás, liturgia, Hálaáldozat

Az adakozás istentiszteletünk sokszor félreértett és helytelenül magyarázott eleme. Ez a dolgozat igyekszik tisztázni a legfontosabb bibliai és teológiai vonatkozásait. Az adakozás legfontosabb teológiai vonatkozása az, hogy szoteriológiai kontextusban –  Isten szabadító, megáldó cselekvésére adott válaszként – jelenik meg. A dolgozat áttekinti az adakozás formáit, módjait és célját. Legvégül a gyakorlati teológiai – ekkléziasztikai, liturgikai, homiletikai és diakónikai – következtetéseket fogalmazza meg.

Szerző: Kádár Ferenc

Karl Barth és a magyarországi gyakorlati teológia

2012. november 02., tárgyszavak: Barth, gyakorlati teológia

A dialektika teológia magyarországi megjelenése a gyakorlati teológiában teljes irányváltást jelentett. Ennek serkentője és tudatos első elemzője Imre Lajos volt, aki „A dialektika theologia jelentősége a gyakorlati theologiában” címmel 1933-ban írt részletes cikksorozatot a Sárospataki Református Lapokban.A gyakorlati teológia hazánkban is a dialektika teológiának köszönheti, hogy újra mélyebb kapcsolatba került az egyházzal.

Szerző: Fekete Károly

A XXI. század református lelkésze

2012. október 14., tárgyszavak: lelkész, lelkipásztor, lelkészkép

Értsük jól a címet: nem jóslásokba bocsátkozunk, hanem a lelkipásztorság dinamikusan állandó vonásait keressük. Nem mai elvárásainkat vetítjük a jövőbe, mivel ismerjük az igét: „nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. „De ez a jövendő nem a XXI. század, hanem az, akiről a Hiszekegyben ezt mondjuk: Lészen eljövendő. Az egyház Isten zarándok népe a mindig változó történelmi utakon. Eközben mégis dinamikusan azonos önmagával akárcsak az ember maga akár csecsemőként, akár meglett férfiként, vagy nőként beszélünk róla.

Szerző: Szűcs Ferenc

A gyakorlati teológia trinitariánus modellje (fordítás)

2012. szeptember 01., tárgyszavak:

  A gyakorlati teológia, amint Don Browning emlékeztet minket, az egyház szolgálatának belső magjával kezdődik, ahol két kérdés vetődik fel a tapasztal kríziséből: Mit kéne hát cselekednünk? és Hogyan kéne hát élnünk? Amíg ezek intenzíven gyakorlati kérdések, ugyanakkor alapvetően teológiaiak is.

Szerző: Literáty Zoltán