A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének nyilatkozata

A 2004. december 5-i népszavazás értékelése

A Magyar Köztársaság elnöke kiírta a népszavazást. A kialakult helyzetben a Magyarországi Református Egyház kezdettől fogva arra törekedett, hogy ne pártpolitikai érdekek mentén kezeljék a kettős állampolgárságról szóló népszavazás ügyét, és határozottan kifejezte a határon túli nemzettestekkel fennálló közösségét.

A népszavazás kérdésfeltevésének megannyi rossz körülménye ellenére a Magyarországi Református Egyház lelkiismereti és erkölcsi kötelességének érezte, és érzi, hogy az egész magyar nemzet sorsát érintő ügyben állást foglaljon, cselekedjen, és pozitív döntésre szólítson fel.

Ahogy azt Generális Konventünk elnökségei is nyilatkozták, a kettős állampolgárság ill. a határon túli magyarság helyzete rendezésének tartalmi kérdéseit nem a december 5-i népszavazásnak volt feladata megoldani. Ezeknek konszenzuson és egymás véleményének meghallgatásán alapulva kell kikristályosodnia a Parlament munkája során. A referendumban megfogalmazott kérdés nem a határon túliak magyarságáról szólt, ahogy arról sem, hogy ki hazafi és ki nem az anyaországban, sokkal inkább a velük vállalt szolidaritás és közösség volt a szavazás tétje.

Hálaadással és örömmel számolunk be arról, hogy az elmúlt hetekben, még a legelvadultabb kampánycsatározások közepette is, a református egyház többször és több formában élhette át, tapasztalhatta meg az összetartozás jó érzését és közös felelősségét. Közel 1000 Kárpát-medencei református gyülekezet nyilvánította ki természetes összetartozását, egymás iránti felelősségvállalását. Hiszen csak az elmúlt két adventi vasárnapon majd 500 határon túli gyülekezetből érkezett küldöttség az anyaországi gyülekezetekbe, hogy együtt ünnepeljenek, és bátorítsák egymást a közös ügyek rendezésében.

A Magyarországi Református Egyház megköszöni minden jóakaratú szavazó részvételét, aki igennel válaszolt a kettős állampolgárság ügyében feltett kérdésre, és nem engedte eltántorítani magát, hogy éljen szavazati jogával. Köszönjük a határon túli gyülekezetek velünk vállalt szolidaritását, áldozathozatalát, akik advent egy-egy vasárnapján lelkipásztor nélkül maradtak. Köszönjük a magyarországi gyülekezetek vendégszeretetét, a vendég igehirdetők szolgálatát, a Magyar Református Egyházak Generális Konventjének példamutató magatartását, amely az elmúlt időszakban a magyarul beszélő reformátusok között megmutatkozott.

A Magyarországi Református Egyház feladata, hogy a népszavazás eredményével nehezebb helyzetbe került Kárpát-medencei magyarok ugyanazt a kitartó szolidaritást és közösséget érezzék gyülekezeteink részéről, mint ami a referendum kiírása előtt természetes volt. A népszavazást követően változatlanul valljuk, hogy nekünk, anyaországiaknak szükségünk van a határon túli magyar nemzettestek és keresztyén gyülekezetek hűségére, helytállására, bátorságára és szeretetére.

2004. december 6.
Dr. Nagy Sándor s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke
Dr. Bölcskei Gusztáv s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.