Elnökségi közlemény a hittankönyvekről

2013. október 19., szombat

A Zsinat Elnökségének közleménye a hittankönyvek árának kiszámlázásával kapcsolatos hírekről.

Egyre több hír érkezik a Magyarországi Református Egyházhoz, hogy egyes tankerületek, egyes állami iskolák az állami általános iskola 1. és 5. évfolyamán megszervezett, az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstanoktatás tankönyveiről számlát szeretnének kiállítani a Magyarországi Református Egyház vagy a helyi református egyházközség részére. Az ügyben többen a KELLO egyik körlevelére hivatkoznak.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségéhez a hit- és erkölcstan tankönyvek kiszámlázásával kapcsolatban hivatalos megkeresés nem érkezett.

A Magyarországi Református Egyház az állami általános iskola 1. és 5. osztályán szükséges hit- és erkölcstan tankönyveket a Kálvin Kiadó és a Református Pedagógiai Intézet együttműködésében biztosítja. A KELLO az állami általános iskolák megrendelésére szállított ki hittankönyveket, ehhez a Református Pedagógiai Intézettel kötött szerződést.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége kéri az egyházközségeket, egyházmegyéket és az egyházkerületeket, hogy ha az állami általános iskolától vagy a tankerülettől az 1. és 5. osztályos hit- és erkölcstan oktatásának tankönyveiről és munkafüzeteiről szóló számlát kapnak, azt illetékesség hiányában ne fogadják be. A számla másolatát továbbítsák az esperesi hivataloknak, a számla eredeti példányát pedig postafordultával küldjék vissza a számla kiállítójának sztornózásra.

A hittankönyvek továbbszámlázása bizonytalan jogi alapokon áll, vélhetően téves jogértelmezésen alapul.

A Magyarországi Református Egyház az állammal folytatott tárgyalások során a hit- és erkölcstan tankönyvek támogatásának folyósítási és elszámolási rendjét is egyezteti.

Budapest, 2013. október 18.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.