Ti vagytok erre a tanúk

2013. március 25., hétfő

„A feltámadt Jézus, ezt a diadalt és dicsőséget nem viszi magával a mennybe, új szövetségként felajánlja a tanítványoknak. Az Isten munkája által megszülető 'új örömbe' vetett hit itt marad ebben a világban. Ti vagytok erre a tanúk – mondja Jézus.  Isten úgy döntött, hogy a feltámadt Krisztus igazságát és dicsőségét általunk hirdeti ebben a világban. Tanúságtevői, tanúi, Kálvin szavaival, munkatársai lehetünk az Ő kegyelmének. Tanú vagy. Keresztyén voltunk azonos tanú voltunkkal" – áll az MRE Elnökségének idei húsvéti körlevelében, amelyet alább teljes terjedelmében közzé teszünk.

Kedves Testvéreink!

„Ti vagytok erre a tanúk" (Lukács 24,48)

A feltámadott Krisztus megjelenik a rémült és kétségbeesett tanítványok között. Eloszlatja kétségeiket, megmutatja sebeit, tanítja az írást, enni kér, asztalközösséget teremt. Ott van velük, a maga emberi és isteni teljességében, és itt van velünk is. Ahogy Lukács evangéliumában olvassuk, Jézus, ahogy egész földi szolgálata alatt, úgy a feltámadás után is azt akarja, „merjünk hinni az örömünknek". Isten közel van, szeretetét nem lehet száműzni, likvidálni a világból, dicsősége legyőzhetetlen és mindenkié lehet. A feltámadást megélő, hirdető egyház ezt az örvendező közösséget, a legyőzetett félelmet, a megtapasztalt győzelmet jelenti.

A feltámadt Jézus, ezt a diadalt és dicsőséget nem viszi magával a mennybe, új szövetségként felajánlja a tanítványoknak. Az Isten munkája által megszülető „új örömbe" vetett hit itt marad ebben a világban. Ti vagytok erre a tanúk – mondja Jézus.  Isten úgy döntött, hogy a feltámadt Krisztus igazságát és dicsőségét általunk hirdeti ebben a világban. Tanúságtevői, tanúi, Kálvin szavaival, munkatársai lehetünk az Ő kegyelmének. Tanú vagy. Keresztyén voltunk azonos tanú voltunkkal. Nem általunk, de rólunk ismerszik meg Isten kegyelme ebben a világban. Ehhez ígéri Jézus a Szentlelket, amit mi is kérünk minden imádságunkban, mert csak akkor lehetséges hiteles tanúkká lennünk, ha Ő itt van velünk a világ végezetéig.

Az evangélium üzenetének örvendező közösségében felelősséggel, hitelességgel tartozunk Urunknak. Egyházunkban évek óta folyamatos párbeszéd tárgya az egyház jelenének és jövőjének vizsgálata. Zsinatunk egy évvel ezelőtt létrehozott egy testületet, amelynek feladata, hogy az egész református közösséget bevonva, leírja a reformátusság jelenlegi helyzetét, és megfogalmazza azokat a lehetséges irányokat, utakat, amelyen haladva az egyház hiteles tanúságtétele mind több emberhez elérhet. Az Egyházi Jövőkép Bizottság gondozásában elkészült és e levéllel együtt minden református gyülekezetbe eljut egy kiadvány, amely a készítők hite szerint sorskérdésekkel foglalkozik, és gyülekezeteinket tanúságtévő szolgálatuk végiggondolására, kérdéseik, javaslataik megfogalmazására hívja.  Arra kérjük a testvéreket, hogy egyházunk jelenéért, jövőjéért felelősséget érezve ismerjék meg, használják e füzetet.

Felhívjuk gyülekezeteink figyelmét, hogy 2013. szeptember 1-jétől minden állami általános iskolában az 1. és az 5. osztályos gyermekek számára bevezetik a kötelező erkölcstan-oktatást, ami helyett a szülők választhatják a református hit- és erkölcstan órán való részvételt. Arra kérjük a testvéreket, tájékozódjanak és tájékoztassanak másokat is erről a lehetőségről, használva az erre a célra létrehozott honlapunkat (www.hittan.info).

A feltámadott Krisztus bizonyossága, öröme legyen és maradjon mindnyájatokkal!

2013 húsvétján

Testvéri köszöntéssel:

Dr. Huszár Pál, főgondnok, a Zsinat világi elnöke,
Dr. Bölcskei Gusztáv, püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.