Hitből fakadó felelősségvállalás – reformációi interjú Bölcskei Gusztávval

2010. október 30., címkék: május 22., Háttér, bölcskei gusztáv, magyar református egyház, gazdasági igazságosság, Határon túl, diakónia

"Létezik hitünkből fakadó konkrét felelősségvállalás" – mondta Bölcskei Gusztáv püspök, akit az egységes magyar reformátusság szerepvállalásáról kérdeztük.

Isten segítségével rendet teremteni

2010. október 29., címkék: Délvidék, bölcskei gusztáv, szerbiai reformátusok (szrke), Pályázat, magyar református egyház, csete szemesi istván, generális konvent elnöksége, délvidék, veres sándor, reformátusok lapja, pályázat, választás, zsinat, tőkéczki lászló

A szerbiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsának és püspökének mandátuma az elmúlt években lejárt. A helyi lelkészek egy csoportja szerint a tisztújítás elmaradása miatt legitimációs válság alakult ki, míg az egyházvezetés szerint vis maior helyzet van.

Az elnökségi közlemény előzményei

2010. október 25., címkék: csete szemesi istván, zsinat, nyilatkozat, szerbiai reformátusok (szrke), magyar református egyház, generális konvent elnöksége, Hírek

A Magyar Református Generális Konvent Elnöksége közleményben kérte a Szerbiai Református Keresztyén Egyház vezetését, hogy halassza el a részegyház október 30-án esedékes zsinatát, amíg „a kialakult helyzetre az egyház egészének közösségében a békés megoldást meg nem találjuk.” Az alábbiakban a közlemény kiadásához vezető folyamatot ismertetjük.

Megjelent a Kálvincsillag

2010. október 05., címkék: magyar református egyház, Háttér, reformátusok lapja, kálvincsillag

Hamarosan kézbe vehetjük a Magyar Református Egyház hivatalos lapjának az első, próbaszámát. A 136 oldalas, 35 ezer példányszámban megjelenő Kálvincsillagban az egységes református egyház valamennyi egyházrésze bemutatkozik. Tematikus cikkekben az oktatással, az ifjúsággal, a reformátorok örökségével, az egyházzenével, a misszióval is foglalkozik a tervek szerint évente egyszer megjelenő lap.

Háborúban állunk az alvilággal

2010. szeptember 22., címkék: szerbiai reformátusok (szrke), magyar református egyház, reformátusok lapja, csete szemesi istván

Egy év kimaradás után zsinatra készül a Szerbiai Református Keresztyén Egyház. A Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent elnökségének februári bácsfeketehegyi ülésén a helyi lelkipásztorok a szolgálatukat érintő problémákról adtak számot. A belső feszültségekkel terhelt kis magyar református közösség hetvenkét éves püspökét, Csete-Szemesi Istvánt a jelenlegi helyzetről kérdeztük.

Királyhágómelléken tárgyalt a Generális Konvent elnöksége

2010. szeptember 21., címkék: királyhágómelléki egyházkerület, generális konvent elnöksége, magyar református egyház, Hírek

A Nagyvárad melletti Félixfürdőn a Kárpát-medence református püspökei és főgondnokai többek között elfogadták a Református Közoktatási Alap szabályzatát.

Félixfürdőn ülésezik a Generális Konvent elnöksége

2010. szeptember 20., címkék: Gyülekezeti hírek, királyhágómelléki egyházkerület, generális konvent elnöksége, magyar református egyház, Hírek

A novemberi Bethlen-megemlékezés előkészítése szerepel többek között a Magyar Református Egyház vezetőinek tanácskozásán.

Felvidéki részvétel a berekfürdői Konfi+ konferencián

2010. szeptember 01., címkék: konfi+ konferencia, Határon túl, magyar református egyház, szlovákiai reformátusok (szrke)

A konferencia fő célja – a gyakorlati képzésen túl – a Kárpát-medencei szinten való hálózatépítés és szakmai műhelyformálás volt.

„Örüljetek az Úrban mindenkor” - egyházkerülti főgondnokok találkoztak Kárpátalján

2010. június 18., címkék: nagy béla, Határon túl, kárpát-medence, magyar református egyház, kárpátaljai reformátusok (kre)

  Az elmúlt hétvégén Kárpátaljára érkeztek az újraegyesült Magyar Református Egyház egyházkerületi főgondnokai, hogy a helyszínen ismerkedjenek az ottani helyzettel, gondokkal és eredményekkel.

"Valami fáj, ami nincs"

2010. június 15., címkék: Háttér, kárpát-medence, alkotmányozó zsinat, magyar református egyház, trianon, bölcskei gusztáv, 2004. december 5., május 22., confessio

„Trianon legnegatívabb hatása az lett, hogy a magyar társadalom nagy része beletörődött abba, hogy mi nem tartozunk egy közösséghez a határon túliakkal. Nem érezzük, hogy közösséget alkotunk" – mondta Bölcskei Gusztáv püspök a Confessiónak adott interjújában.

Konvent: liturgia, alkotmány és megemlékezés

2010. május 27., címkék: kárpát-medence, magyar református egyház, köntös lászló, bibza istván, bölcskei gusztáv, tőkéczki lászló, Hírek, liturgiai bizottság (konvent)

A Generális Konvent komáromi ülésének délutáni témái között szerepelt a Liturgiai Bizottság kiadványa az istentisztelet alapjairól, beszámoló hangzott el a Kárpát-medencei közös lap előkészületeiről, és elfogadták a Bibliaolvasó vezérfonal nevesített vasárnapjait.

Először lesz közös költségvetése a Magyar Református Egyháznak

2010. május 27., címkék: tarr zoltán, marian hamari, komárom, trianon, géresi róbert, magyar református egyház, kárpát-medence, generális konvent elnöksége, állampolgárság, Hírek, csomós józsef, fazekas lászló

A felvidéki Komáromban, története során először tanácskozik a határon túl a Generális Konvent. A Kárpát-medencei reformátusság legfőbb tanácskozó testülete közös költségvetést, és a trianoni békeszerződésről szóló nyilatkozatot fogadott el. Az ülésen felszólalt a felvidéki református egyház szlovák nyelvű püspökhelyettese is.

Szlovák–magyar két jóbarát?

2010. május 27., címkék: marian hamari, nyelvtörvény, magyar református egyház, vallási tolerancia, Háttér, állampolgárság, szlovákiai reformátusok (szrke)

A szlovák– magyar együttélés modelljeként tekint Marian Hamari egyházára, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházra (SZRKE). A szlovák püspökhelyettes szerint az egyháznak mindenkor a megbékélést és az emberek megnyugtatását kell szolgálnia: "Nekünk, keresztyéneknek mindennél, még az állampolgárságunknál is fontosabb az, hogy Isten királyságának a polgárai vagyunk."

A hit erejével elhordozni, de nem elfelejteni

2010. május 27., címkék: grand rapids, 2004. december 5., nyilatkozat, Grand Rapids, trianon, magyar református egyház, kárpát-medence, generális konvent elnöksége, Háttér, május 22.

A Generális Konvent nyilatkozatot fogadott el a trianoni békeszerződés kilencvenedik évfordulója kapcsán. A komáromi ülésen született dokumentum szerint a békediktátum igazságtalan volt, három generáció elteltével azonban együtt kell élni történelmünk e megrázó valóságával. "...meg kell tanulnunk úgy együtt élni történelmünk e megrázó valóságával, hogy az új európai rend alapjain állva a megosztottságot meghaladó és a határokon átívelő közös jövőt kell építenünk" - olvasható a nyilatkozatban.

A Felvidéken ül össze a Generális Konvent

2010. május 25., címkék: generális konvent elnöksége, kárpát-medence, magyar református egyház, Hírek

A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete hatéves fennállása óta először ülésezik határon túli helyszínen.

Ha megtelünk erővel, abból adnunk kell

2010. május 18., címkék: pál sándor, csűry istván, szeretetszolgálat (mrsz), magyar református egyház, Szeretethíd, önkéntesség, szeretethíd, bölcskei gusztáv, 2004. december 5.

A Szeretethíd református önkéntes nap előtt Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke az egység első évéről, a fővédnök, Csűry István püspök az esemény jelentőségéről, Pál Sándor az előkészületekről beszélt.

Hogyan ünnepelné május 22. évfordulóját?

2010. május 18., címkék: kárpát-medence, május 22., magyar református egyház, Hírek

„Annak örülnék, ha minden évben lenne egy központi ünnepség, de mindig más helyszínen zajlana”– mondja Rőth Lajosné szociális ügyintéző. Bíró Anett nagyváradi gimnazista egy nagyobb találkozóban gondolkodna, amely akár többnapos is lehetne. A Szlovéniában szolgáló Rozgonyi Emőke szerint a legméltóbb ünnepi alkalom egy hálaadó istentisztelet lenne, valamint olyan közösségi programok, melyek azt a tudatot erősítik, hogy jó a keresztyénség nagy családjának református ágához tartozni.

Magyar Református Egység Napja – Küldjön ön is egy képeslapot!

2010. május 18., címkék: magyar református egyház, május 22., kárpát-medence, református egység napja, Hírek

Az Egység Napján ünneplik a Kárpát-medencei reformátusok közös alkotmányát. A Magyarországi Református Egyház Zsinata úgy döntött, hogy 2010-től kezdődően a május 22. napjához legközelebb eső vasárnap a Magyar Református Egység Napja lesz.

Elhunyt Tonk István

2010. április 08., címkék: Hírek, magyar református egyház, halottak, házsongárd, tonk istván

Péntekről szombatra virradó éjszaka súlyos autóbaleset következtében elhunyt Tonk István. Az Erdélyi Református Egyházkerület 68 éves főgondnoka hirdette ki tavaly május 22-én, Debrecenben a Kárpát-medencei református egység létrejöttét. Tonk Istvánt pénteken, Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben helyezik végső nyugalomba.

Megtartotta évi első közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház

2010. március 02., címkék: zán fábián sándor, kárpátaljai reformátusok (kre), magyar református egyház, Határon túl, egyházkerületi közgyűlés

Az élet mellett foglaltak állást 2009-ben a Kárpátalján élő magyar reformátusok – jelentette ki Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke február 27-én, a 2010-es év első közgyűlésén. A politikai életben zajló választásokon kívül ugyanis – mint mondta – létezik másféle döntés is, mely mindennapos állásfoglalást jelent.

Istent keresem

2Móz 6,1–13

„…visszaemlékezem szövetségemre” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink