Összefoglaló a XIII. zsinati ciklus kilencedik üléséről

2011. november 22., kedd

Testvéregyházi megállapodást között a Magyarországi Református Egyház (MRE) és a Dél-Afrikai Holland Református Egyház, pályázatot írnak ki az SDG Konferenciaközpont üzemeltetésére, folytatódik a szárszói tematikus zsinat tanulságainak feldolgozása – ezek voltak a XIII. zsinati ciklus kilencedik ülésének legfontosabb eredményei. Emellett a testület folytatta a törvényhozó munkát, határozott a parókiális jogok kérdésében és átadták a zsinati alapítású kitüntetéseit, valamint a Doktorok Kollégiumának díjait is. Összefoglalónkban minden kapcsolódó írást megtalál.

Három napon keresztül ülésezett a Zsinat Budapesten a zsinati székház üléstermében: november 16-án a Zsinati Tanács, november 17-18-án a Zsinat tanácskozását tartották. Rövid összefoglalást adunk mindhárom nap eseményeiről, határozatairól és a kapcsolódó linkeken keresztül valamennyi részletes írásunkat, a napi összefoglalókat és a zsinati ülések alatt írt, folyamatosan frissített online közvetítésünket is elérhetik.

Zsinati Tanács: pénzügyek, az SDG-telepjövője, intézményi beszámolók

A Zsinati Tanács szerdai ülésén kiderült, az egyházi költségvetés 2011 első tíz hónapjában a terveknek megfelelően alakult, míg a 2012-es állami büdzsé egyházakat érintő összegei megegyeznek az ideivel, ami az általános szűkülés mellett pozitív fejlemény. Bölcskei Gusztáv beszámolt a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásáról és a 2012-es állami költségvetési kilátásokról és az egyházi intézmények dolgozóinak járó bérkompenzációról.

A háromnapos zsinati tanácskozás egyik legnagyobb súllyal bíró témája a balatonszárszói SDG Konferenciatelep üzemeltetésének kérdése volt. A Zsinati Tanács nem döntött arról, hogyan működjön tovább az ingatlan, a végső szót a Zsinat csütörtök-pénteki ülése mondta ki, de már ebben a testületben is élénk vitát váltott ki az ingatlan jövőjének sorsa. Már az üzemeltetési alternatívák is több részre osztották a véleményt, de voltak, akik úgy ítélték meg, hogy be kell zárni az SDG-telepet, a továbbiakban működtetni sem érdemes.

Az ülésen elhangzottak közegyházi intézmények vezetőinek beszámolóit hangzottak el. Ezt követte a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásról szóló új törvény VI., az ingó és ingatlan vagyonnal való gazdálkodásról szóló fejezetének tárgyalása, melyet a Zsinat is tárgyalt pénteken. A Zsinati Tanács határozatot hozott a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság előterjesztése alapján arról, hogy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet felé a jövőben a szolgálati úton nyújtsák be az érintett lelkipásztorok a kérelmeket.

>>Ismét napirenden Szárszó – olvassa el a témában készült előzetes anyagunkat
>>Időszerű a parókiális jogok felülvizsgálata – olvassa el előzetes összeállításunkat
>>Idei szinten marad az egyház állami támogatása – beszámolónk első része
>>Formálódik az SDG-telep jövője – beszámolónk második része

Zsinat, csütörtöki ülés: dél-afrikai megállapodás, szárszói tanulságok, SDG-telep

Első ülésnapján a Zsinat döntött a Dél-Afrikai Holland Református Egyház (DRC) kötendő testvérgyházi megállapodásról, és a DRC főtitkára, Kobus Gerber valamint Bölcskei Gusztáv és Huszár Pál, a Zsinat világi elnöke aláírta az együttműködést rögzítő dokumentumot. Az egyezmény többek között rögzíti a DRC és az MRE teljes úrasztali és szószéki közösségét, egymás egyháztagságának teljes, kölcsönös elismerését.

A délutáni ülésszak a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény, röviden az egyházi törvény ismertetésével és értékelésével kezdődött. Később a konfirmációnak egyházunkban betöltött szerepéről adott előterjesztést Kádár Zsolt, a Doktorok Kollégiumának (DC) főtitkára, majd a lelkészek jogállásáról szóló törvény 6-8. fejezetét első olvasatban tárgyalta a Zsinat.

Ebben a szakaszban foglalták össze a szeptemberi balatonszárszói tematikus ülés eredményeit is, az ott felvetett témák továbbgondolásának irányait ismertették. A Zsinat lelkészei elnöke azt a határozati javaslatot terjesztette elő, hogy a Zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottsága készítsen teológiai útmutatást, amely a megújulást segítheti. Azt is javasolta, hogy jöjjön létre szakértőkből és a zsinati bizottságok vezetőiből álló bizottság, mely az MRE jövőképét gondozza.  

Az egyik legnehezebb ügy, a balatonszárszói SDG Konferenciatelep jövőjéről szóló előterjesztés már késő délután szerepelt a Zsinat előtt, Elter István előterjesztésében. Az üzemeltetésre vonatkozó koncepció kidolgozásával megbízott dunántúli zsinati tag szerint az elsődleges cél az, hogy a 21. századi Szárszó az egyház társadalmi misszióját közvetítse. A másodlagos pedig a kereskedelmi tevékenység, ezzel az objektum bevételt termelne. A telep további működésére két terv készült, egy szerényebb költségvetésű, és egy drágább, amelynek megvalósítása esetén nemzetközi szintű konferenciaközponttá változhatna a komplexum. A téma ismét heves vitát kavart, az üzemeltetési alternatívákra számos ötlet érkezett. Bölcskei Gusztáv végül felvetette annak lehetőségét, hogy az SDG Konferencia központot ne a MRE működtesse, hanem írjon ki nyilvános pályázatot az üzemeltetésre. Javaslatát a Zsinat elfogadta, a pályázat kiírásáról a Zsinati Tanács dönt következő, decemberi ülésén.

>>Olvassák el a csütörtöki nap összefoglalóját
>>Nagyság és elsőség Krisztusban – tudósítás a Zsinat megnyitó áhítatáról
>>Bölcskei Gusztáv megnyitó beszéde
>>Partneri megállapodás a dél-afrikai Holland Református Egyházzal
>>Beteg a Zsinat? – a szeptemberi szárszói tematikus ülés értékelése
>>Zsinati tervek, intézményi valóság – körkérdésünk a zsinati ciklusterv megvalósításáról
>>A tanácskozás alatt készített, folyamatosan frissített tudósításunkat itt olvashatják

Zsinat, pénteki ülés: Reformáció 500, parókiális jogok, zsinati díjak átadása

A Reformáció kezdete ötszázéves évfordulója 2017-ben esedékes megünneplésének előkészületei kapcsán arról döntött pénteki ülésén a MRE Zsinata, hogy kezdeményezi egy ünnepi, közös zsinati ülés megtartását a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. A testület döntött a Református Missziói Központ (RMK) igazgatójának személyéről: a Zsinat hatvannyolc igen, négy nem és három érvénytelen szavazat mellett Magyarné Balogh Erzsébetet választotta újra, határozott időre, a 2015-ben esedékes második zsinati ülés időpontjáig az RMK élére.

Egy csütörtökről áthúzódó tárgysorozati ponttal is foglalkozott az ülés pénteken, mégpedig a parókiális jogok tárgyában. A problémakör elsősorban az intézményekkel kapcsolatos területet érinti és számos helyen konfliktust okozott a részleges szabályozatlanság. Ezért a most elfogadott szabályrendelet kimondja, a más egyházközség területén szociális alapszolgáltatást nyújtó, vagy fenntartó egyházközség elnöksége a területileg illetékes egyházközség elnökségét köteles előzetes írásban tájékoztatni arról, hogy a másik területén milyen szociális alapszolgáltatásokat kíván végezni. Amennyiben az érintett presbitérium ez ellen kifogást emel, ilyen alapszolgáltatás nem végezhető. A szombati nappal hatályba lépett határozat itt olvasható.

A törvényalkotói munka részeként a testület előtt volt a MRE gazdálkodásáról szóló új törvény VI. fejezetéről szóló előterjesztés is. A jogszabály tervezetét első olvasatban tárgyalta a Zsinati Tanács szerdai ülése, a fejezet az ingó és ingatlan vagyonnal való gazdálkodás szabályait taglalja. A pénteki ülés legünnepibb pillanatait a zsinati alapítású díjak átadásai hozták el.

>>Olvassák el a pénteki nap összefoglalóját
>>Díjátadók a Zsinat ülésén
>>Parókiális jogok a szociális ellátásban
>>Közösen ünnepelne egyházunk az evangélikusokkal 2017-ben
>>A tanácskozás alatt készített, folyamatosan frissített tudósításunkat itt olvashatják

Reformatus.hu

A Zsinati Tanács szerdai ülésén kiderült, az egyházi költségvetés 2011 első tíz hónapjában a terveknek megfelelően alakult, míg a 2012-es állami büdzsé egyházakat érintő összegei megegyeznek az ideivel, ami az általános szűkülés mellett pozitív fejlemény. Bölcskei Gusztáv beszámolt a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásáról és a 2012-es állami költségvetési kilátásokról és a bérkompenzációról.

 

A háromnapos zsinati tanácskozás egyik legnagyobb súllyal bíró témája a balatonszárszói SDG Konferenciatelep üzemeltetésének kérdése. A Zsinati Tanács nem döntött arról, hogyan működjön tovább az ingatlan, a végső szót a Zsinat csütörtök-pénteki ülése mondja ki. A téma, ahogy várható volt, élénk vitát váltott ki. Már az üzemeltetési alternatívák is több részre osztották a véleményt, de voltak, akik úgy ítélték meg, hogy be kell zárni az SDG-telepet, a továbbiakban működtetni sem érdemes.

 

Az ülés korábbi részében a közegyházi intézmények vezetőinek beszámolóit hangzottak el. Ezt követte a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásról szóló új törvény VI., az ingó és ingatlan vagyonnal való gazdálkodásról szóló fejezetének tárgyalása, melyet a Zsinat is tárgyalt pénteken. A Zsinati Tanács határozatot hozott a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság előterjesztése alapján arról, hogy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet felé a jövőben a szolgálati úton nyújtsák be az érintett lelkipásztorok a kérelmeket.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió