Véglegesítette a zsinati napirendet az Elnökségi Tanács

2010. november 13., szombat

A következő heti Zsinati Tanács és a Zsinat előkészítése állt a testület szerdai ülésének középpontjában.

A következő heti Zsinati Tanács és a Zsinat előkészítése állt az Elnöki Tanács (ET) szerdai ülésének középpontjában. Az ET véglegesítette a zsinati napirendet és a még függőben lévő előterjesztéseket. A Zsinati Tanács jövő szerdán (november 17.) , a Zsinat csütörtökön és pénteken (november 18-19.) tartja ülését.

A testület a zsinati napirend egyik legfontosabb elemével, a rendszerváltás előtti időszak múltfeltárásával kapcsolatban újabb lépést tett: a szeptemberben megalakult Tényfeltáró Történész Bizottság (TTB) által végzett munka segítése érdekében – a zsinati határozat alapján -  jön létre majd az Értékelő Bizottság, és ennek tagjaira tett javaslatot a Zsinatnak az ET.

A lelkészek jogállásáról szóló törvény tervezetéhez elkészült a lelkészi szolgálati pálya bemutatása. Felvázolták azt a folyamatot, amely a teológiai tanulmányok megkezdésétől a lelkész nyugalomba vonulásáig írja le a lelkipásztorok életét. Most ez a folyamatábra kerül a Zsinat elé, a későbbi munka során pedig az abban szereplő fogalmak tisztázása és pontos meghatározása vezet majd el a törvénytervezet végleges formájához.

Az ET véglegesítette a református lelkészi nyugdíjrendszer hosszú távú átalakításáról szóló javaslatot is, amely a Zsinati Tanács napirendjén szerepel majd.

A testület tagjai egyeztettek az egységes lelkészképesítés rendszeréről. A Zsinat júniusi ülésén döntött arról, hogy a négy egyházkerület 2011 januárjától egységesíti a lelkészképesítő vizsgát. Az egységes vizsgabizottság részletes működési szabályzatát a következő hetekben alakítják ki és teszik közzé. Arról szerdán döntött az ET, hogy az egységes lelkészképesítő vizsgákat Budapesten, a zsinati székházban tartják meg.

Az Elnökségi Tanács határozott a Református Egyház című lap átalakításáról. Azt javasolják a zsinatnak, hogy a lelkipásztori folyóirat eddigi funkcióit a jövőben válasszák szét, és különböző felületeken vigyék tovább, maga a Református Egyház pedig az egyház hivatalos közlönye legyen.

A zsinati ügyek mellett a testület foglalkozott többek között a Parlament elé került költségvetési tervezettel is. Az ET a jövő évi állami költségvetéssel kapcsolatban megnyugvással állapította meg, hogy a kormány korábbi ígéretének megfelelően 2010-hez képest jelentősen javul az egyházak finanszírozása.

A tanács tagjai eszmét cseréltek a horvátországi és a szerbiai református egyházak életében történt fejleményekről is: reményüket fejezték ki, hogy mindkét déli református közösségben mihamarabb békés úton rendeződik a jelenlegi helyzet.

A Generális Konvent hétfői, kolozsvári elnökségi ülésével kapcsolatban a tanács indítványozta, hogy a Kárpát-medencei részegyházak közös karácsonyi körlevelet juttassanak el a gyülekezetekhez. Az ET tárgyalt a jövő keddi, gyulafehérvári Bethlen-megemlékezés részleteiről is.

Református.hu

Istent keresem

2Móz 13

„Az Úr pedig előttük ment...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink