Választásra készülnek Királyhágómelléken

2016. szeptember 23., péntek

Már olvasható az egyházkerületi választások végleges jelöltlistája a Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos honlapján.

A püspöki és lelkészi főjegyzői (püspökhelyettesi) tisztségre a jelenleg is e hivatalokat betöltő Csűry István, illetve Forró László kapott jelölést.

Főgondnoknak Bara Lajos-Istvánt, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatóját és Pető Csilla volt parlamenti képviselőt, a Nagyvárad-Rogériuszi Református Egyházközség főgondnokát jelölték. Varga Attila, aki ebben a ciklusban volt az egyházkerület főgondnoka, alkotmánybíróvá választása miatt nem vállalta az újabb jelölést. A presbiteri főjegyzői tisztségre Török Sándor, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ igazgatója kapott jelölést. Az egyházkerületi választóközgyűlésre – ahol a többi tisztségviselőt is megválasztját – október 21-én kerül sor.

Az egyházmegyei és egyházkerületi tisztújítási folyamat – a korábban közzétett választási ütemterv szerint – július elején kezdődött el és december 9-én az új egyházkerületi közgyűlés megalakulásával és az újonnan megválasztott tisztségviselők eskütételével ér véget.

Az egyházkerületi tisztségviselők mandátuma 6 évre szól. Az egyház szervezetét és működését szabályozó kánon előírásai szerint a püspököt, a főjegyzőket és a főgondnokokat az egymást követő ciklusokban csak egyszer lehet újraválasztani.

A 2016. július 4. és 6. között Kassán ülésező Generális Konvent zárónyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy „testvéri szeretettel gondolunk a tisztújítás előtt álló részegyházainkra, imádkozunk érettük, hogy békességben és jó rendben vigyék végbe a választási folyamatokat". Idén ősszel még a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban esedékesek a tisztújítások.

reformatus.hu, illusztráció: kiralyhagomellek.ro

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.