Felkészülés a választási eljárásra

2014. szeptember 16., kedd

Az egyházi tisztújítás lebonyolításában részt vevőknek tartott szakmai konferenciát szeptember 11-én és 12-én Berekfürdőn a Zsinati Hivatal Jogi Osztálya.

Futó Zoltán lelkipásztor áhítatával kezdődött el a választási eljárási konferencia Berekfürdőn. A Mózes könyve alapján tartott igehirdetés kiemelte: mindannyian kegyelemre szorulunk, így a választási bizottságok és a választási bizottsági tagok is. Minden vezetőnek, bizottsági tagnak az elkövetkezendő választások előtt el kellene mondania: „Kérjetek áldást rám is!" (2Móz 12:31-32)

Teológiai alapok, jogi háttér

Sárközy Eszter, a dunántúli egyházkerület jogtanácsosa, egyházmegyei bíró, levezető elnök köszöntése után a konferencia Szathmáry Béla egyetemi tanár, bíró előadásával kezdődött el. Az Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyházjogi vezetője a választási rendszert mutatta be a Magyar Református Egyházban. Az előadás ismertette a tagegyházak választási rendszerét, majd szó esett a választás teológiai alapjairól és összehasonlításra kerültek a részegyházak választási szabályai.

Fekete László ügyvéd, a Dunántúli egyházkerület által delegált zsinati tag, a Doktorok Kollégiuma (DC) Jogi szekciójának tagja, valamint a kodifikációs bizottság tagja a választások tisztaságáról tartott előadásában kiemelte, hogy a gondviselés segítsége nélkül a választás lebonyolítása nehezen megoldható feladat. Szervezeti és jogi oldaláról szólva az előadó kiemelte: a választási bizottság a legfontosabb szerve ennek a folyamatnak, mint a kontinuitás és a választás tisztaságának letéteményese. Fontos hangsúlyozni: a választási bizottság nem egy elefántcsont-toronyban „él", hanem készen kell állnia a segítségadásra és legfőképp a mediációra, mintegy segítő-szervezet.

Tóth Irén, a Budapest-északi egyházmegye bírója, a DC Jogi szekció-tag, az egyházi választási jogorvoslati eljárások gyakorlati kérdéseire helyezte a hangsúlyt. Bemutatta az egyházmegyei és egyházkerületi bíróságok gyakorlata közti hasonlóságokat és különbségeket, valamint részletezte a jogorvoslati lehetőségeket. Az előadó vázolta a jelölés menetét, hangsúlyozta a névjegyzék fontosságát. A panasz benyújtásáról szóló részben külön kiemelte a zsinati bíróság és a fokozatos bíróságok gyakorlata közötti különbséget.

Molnár Pál, a tiszántúli egyházkerület jogtanácsosa, a DC Jogi szekciójának vezetője, egyetemi oktató, a választási bizottságok feladat- és hatásköréről tartott előadásában kiemelte a törvényes feltételeket és kizárási okokat a választási eljárásban, valamint ismertette az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok részletes feladatait.

Kocsis Márta, zsinati jogtanácsos, beszámolt a presbitérium, a közgyűlések és a Zsinat feladatairól a jelölési és választási eljárásban. Gyakorlatiasan ismertette a jelöltállítási folyamatot, a jelöltté válás feltételeit és a presbiteri gyűlés összehívását, mennyi szavazat szükséges a jelölt megválasztásához. Hangsúlyozta a jegyzőkönyv fontosságát. Az előadások után a beérkezett kérdésekre az előadó jogászok, bírák válaszoltak.

Gyakorlati kérdések

A konferencia másnapján kiscsoportos jogesetmegoldás során részletekbe menő gyakorlati és technikai szintű kérdések közös megválaszolásán munkálkodtak a résztvevők. Négy olyan jogesetet hoztak a csoportvezetők, amelyek az egész választási eljárásra kiterjedően felölelték a korábban előforduló gyakorlati kérdéseket, értelmezési problémákat. Ezek kapcsán egyéni kérdésekre is választ kaptak az érdeklődők.

A kétnapos konferenciára minden egyházkerületből szép számmal jelentkeztek. A jelen lévők komolyan vették a lehetőséget, felkészülten érkeztek, és igen aktívan részt vettek az esetek megoldásában. (A résztvevők kerületi megoszlása: DM 15 fő, DT 12 fő, TI 11 fő,TT 19 fő. Egyházi tisztség alapján: 23 lelkész, 14 világi képviselő /gondnok, presbiter/, 20 jogász).

Összegzés

Általános szempontként fogalmazta meg a konferencia, hogy nagyon fontos a hatályos választási törvény mellett az alkotmánytörvény, a lelkésztörvény és esetenként az egyéb törvények (bírósági, gazdálkodási) feltételeinek együttes vizsgálat és alkalmazása is, mert sok esetben csak e törvények együttes, közös értelmezése adhatja meg a helyes megoldást.

Hangsúlyozásra került továbbá, hogy a választási Bizottságoknak nagyon nagy szerepük és felelősségük van az egyházi választások ékes rendben való lefolytatásában. Mindehhez nagy elméleti felkészültség, gondos helyzetelemzés, továbbá felelős és bátor döntéshozatalra lesz szükség. Nehéz helyzetben lesznek a bíróságok is, mivel igen rövid határidő áll majd rendelkezésükre a soronkívüli eljárás szabályai miatt a döntéshozatalra.

Igény merült fel, hogy a Választási Bizottságok összegezzék majd tapasztalataikat és küldjék el a zsinat.jog@reformatus.hu email címre 2015. február végéig, illetve, hogy a választások után legyen lehetőség a tapasztalatok megosztására, a mostani felkészítő konferencia mintájára egy kiértékelő konferencián,ha lehet még 2015. első negyedévében.

Jogi Osztály

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.