Tíz éve indult újra az egyházi oktatás Majosházán

2010. május 11., kedd

altMájus 9-én istentisztelet keretében adott hálát az elmúlt tíz esztendő áldásaiért a Majosházi Református Általános Iskola közössége és a fenntartó egyházközség.

Az igehirdetés szolgálatát Peterdi Dániel, a Dunamelléki Egyházkerület főjegyzője végezte az ünnepi hálaadó alkalmon. Igehirdetésében kiemelte: nagy örömmel tölti el, hogy az elmúlt időszak ellenére is megmaradt ez az iskola, hiszen nem csupán a nagy kollégiumok – melyeknek nevét gyakran aranyba foglalják – a fontosak, hanem azok az "árpaföldre épült várak" – amint a textus nyomán fogalmazott – is, melyek a nagyokhoz hasonlóan a református örökség megőrzésének és továbbadásának a színhelyei. Bátorítást és biztatást adott mind a gyülekezet, mind az iskola közössége számára, hogy a hit bátorságával folytassák ezt a megkezdett munkát.
Dr. Borsi Attila lelkipásztor az iskola és a gyülekezet megújulásának összefüggéseiről szólt. Minél magasabb szinten gondolkodik az ember és az emberi közösség önmagáról, annál magasabb szintre képes emelni önmaga és közössége életét. Ebben fonódik szorosan egybe a magasabb erkölcsi mérce és a rendezettebb közösségi, társadalmi és gazdasági élet. Azaz a tanulás, az oktatás értelme abban lesz, hogy nem a szükség, a hasznosság szerint gondolkodunk csak, hanem az élet Istentől kapott ajándékainak mások számára történő kibontásában.
Platthy Iván nyugalmazott államtitkár – aki 2000-ben közreműködött az intézmény működési engedélyének kiadását gátló akadályok elhárításában – a térségi együttműködés mintapéldájaként köszöntötte a majosházi közösséget, hisz 5 településről járnak a tanulók Majosháza egyetlen általános iskolájába, melynek fenntartója a helyi református közösség. Ez a kistelepülési intézmény az elmúlt évtizedben az állami normatív és kiegészítő támogatáson túl semmiféle külső támogatásban nem részesült. Az egyházi oktatás állami finanszírozásának 2005-től jelentkező ellehetetlenítésével szemben áldozatvállalással és helyi összefogással vette fel a küzdelmet.
Papp Kornél igazgató megemlékezett arról, hogy az intézmény nyolc-évfolyamossá válásával együtt megerősödött az induló osztályok létszáma, s e tanévben az iskola tanulói összlétszáma már meghaladta a 100 főt. A jövőt építve avatták fel az iskola címerét, melynek motívumai a helyi közösségek összefogását szimbolizálják. Az ünnepség zárásaként a gyermekek műsorral köszöntötték az édesanyákat.

 

 

P. K.

Istent keresem

1Móz 32,23–33

„Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink