Templom épül a vasárnapi adományunkból

2019. október 26., szombat

A kalocsai református gyülekezet soha nem adta fel a reményt, hogy egyszer temploma lehessen – ebben segíthetjük őket október 27-i perselyadományainkkal.

Kedves Testvéreink!

A kalocsai református gyülekezet soha nem adta fel a reményt, hogy egyszer temploma lehessen – ebben segíthetjük őket október 27-i perselyadományainkkal.

A reformáció hónapjának utolsó vasárnapi perselyadományát minden évben egy kiemelt ügytámogatására ajánlják fel gyülekezeteink. 2010 óta kilenc magyarországi templom építését, bővítését segítették gyülekezeteink: Nagykovácsiban, Badacsonytomajon, Mezőnyéken, Debrecen-Lencztelepen, Sajóládon, Erdőkertesen, Esztergomban, Nyíregyháza-Örökösföldön és tavaly Kesznyétenen. Ezúton is ismételten köszönjük az adományokat. Az elmúlt évben 25.422.581 forinttal járultak hozzá a kesznyéteni református templom megépítéséhez.

2019-ben a kalocsai református missziói egyházközségnek gyűjtünk. A kalocsaiak soha nem tettek le arról a tervükről, hogy egyszer a saját templomukban tarthassák istentiszteleteiket. Az évtizedes tervezések arra jutottak, hogy az imateremmel szembeni parókiából és a felette levő szintből alakítják ki templomukat. Nem sok olyan templom van az országban, amelyet egy öreg polgári házból alakítanak ki. A földszinten száznegyven férőhely lesz, a karzaton még további negyven.

A gyülekezettagjai mintegy 2 millió forintot adtak össze önerőből, valamint egyházkerületi és állami támogatást is kaptak. A templom megépítéséhez a református gyülekezeteink összefogására van szükség, ezért kérjük támogatásukat. Köszönjük a segítséget.

Áldáskívánással és testvéri köszöntéssel:

Budapest, 2019 októbere

Dr. Huszár Pál
főgondnok,
a Zsinat világi elnöke

 

Dr. Szabó István
püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke

Technikai megjegyzés: Kérjük, hogy az egyházközségek az október utolsó vasárnapi perselypénzt az egyházmegyei pénztárakba juttassák el. Az egyházmegyei pénztárakat kérjük, hogy az egyházközségektől beérkezett perselyadományokat 2019. december 15-ig utalják át a Dunamelléki Református Egyházkerület 10405004-00026927-00000008számú számlájára. A közleménybe kérjük beírni: október utolsó vasárnapi perselypénz (vagy rövidítve: okt. ut. vas. pp.). Kérjük az esperesi hivatalokat, hogy az egyházmegyei pénztárbólindított utalással egyidejűleg a gyülekezetenkénti befizetések listáját küldjék el emailen a ph@raday28.huemail címre.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió