Téli olimpiai lánc a nemzetekért (II. rész)

2010. február 16., kedd

 

alt„Világosság támadt, ezért dicsérjétek az Urat, az Úrnak, Izráel Istenének nevét a tenger szigetein!” (Ézsaiás 24,15)

Imádkozzunk: Nemzetek Istene, nyisd meg sok ember szívét, akik a hagyományos nemzeti vallást, a sintoizmust és a buddhizmust követik. Tedd késszé és erőssé egyházadat Japánban arra, hogy hirdesse a Krisztusban kapott szabadságot.

Február 21 Vasárnap Mali

Olvassuk el: „Uralkodjék tengertől tengerig, és a folyamtól a föld széléig. Hajtsanak térdet előtte a pusztalakók.” (Zsoltárok 72,8–9/a)

Imádkozzunk: Nemzetek Istene, érintsd meg a fuláni emberek szívét és életét, azokét, akik az iszlámot követik. Indítsd őket arra, hogy tudjanak válaszolni a Lélek hívására, Aki a Jézus Krisztusba vetett hitre hívja őket.                   

Február 22 – Hétfő – Mexikó

Olvassuk el: „Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!” (Ézsaiás 52,7)

Imádkozzunk: Nemzetek Istene, Te adj olyan vezetőket annak a népnek, akik képesek összefogásra és békességre abban az országban, ahol egyre nagyobb méreteket ölt a drogozás okozta erőszak. Oltalmazd a misszionáriusokat, a lelkészeket és az evangélistákat, hogy hirdethessék a Te Igédet.

Február 23 – Kedd – Nicaragua

Olvassuk el: „Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!” (Ézsaiás 1,17)

Imádkozzunk: Nemzetek Istene, Te vigyázz azokra a nőkre, asszonyokra, akik az otthoni erőszak áldozatai, s nem tudnak kitörni ebből az ördögi körből. Segítsd az egészséges családok és házasságok fennmaradását és megerősödését.

Február 24 – Szerda – Nigéria

Olvassuk el: „Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdettem, ahol Krisztust már ismertté tették, hogy ne idegen alapra építsek, hanem ahogyan meg van írva: „Meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik.” (Róma 15,20–21)

Imádkozzunk: Nemzetek Istene, erősítsd meg a növekvő egyházakat ebben az afrikai országban. Adj mély elkötelezettséget nekik, hogy kitartóan végezzék a missziót az ország minden részében.

Február 25 – Csütörtök – Fülöp – Szigetek

Olvassuk el: „A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön; tanítására várnak a szigetek.” (Ézsaiás 42,3–4)

Imádkozzunk: Nemzetek Istene, gyógyítsd azoknak sebeit, akik az októberi cunami során szenvedtek el súlyos veszteségeket. Adj bölcsességet a szegényeknek, és esélyt azoknak, akik még azt a keveset is elveszítették, amijük volt.

Február 26 – Péntek – Oroszország

Olvassuk el: „Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok.” (Kolossé 4,3)

Imádkozzunk: Nemzetek Istene, nyisd meg az evangélium előtt az utakat és a lehetőségeket, hogy elérjék annak a nemzetnek a szívét, ahol szinte kiirtották a vallást a kommunista uralom alatt és ahol a hatalmas népességnek alig egy százaléka nőtt fel egyházi közelségben.

Február 27 – Szombat – Uganda

Olvassuk el: „Igazságosan bíráskodik a világ fölött, részrehajlás nélkül ítéli a nemzeteket. Az elnyomottak menedéke az ÚR, menedék a nyomorúság idején.” (Zsoltár 9,9–10)

Imádkozzunk: Nemzetek Istene, gyógyítsd azokat az ugandai családokat, melyek sok-sok fájdalmas veszteséget szenvedtek és szenvednek el az országukon belüli súlyos konfliktusok miatt. Te adj békét, és gyógyítsd az Ellenálló Hadsereg áldozatait, és azokat, akik megfertőződtek a HIV/AIDS betegséggel.

altFebruár 28 – Vasárnap – Záróünnepség

Olvassuk el: „Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az ÚR a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait. De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott.” (Zsoltár 33,8–12)

Imádkozzunk: Nemzetek Istene, jöjjön el a Te Országod, legyen meg a Te akaratod, hadd örvendezzen minden nép a Krisztus szeretetéről és az Ő Igéje uralmáról szóló jó hírnek. Ámen.

(Az olimpiai „imaláncot” szerkesztette a CRCNA = az Észak-Amerikai Református Egyház, illetve a Keresztyén-Református Világmisszió, a crwm.org, közreadta honlapjuk: a crcna.org. A CRCNA képviseletében 1992 óta tanít a Sárospataki Teológiai Akadémián Dr. Frank és Aria Sawyer.  Fordítás: Dr. Békefy Lajos)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.