Tájékoztató a közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról

2011. február 22., kedd

2011. január 1-jén lépett hatályba a közfoglalkoztatásról szóló fenti számú kormányrendelet, amelynek egyik célja a közfoglalkoztatás egységes rendszerének a létrehozása a munkanélküliség csökkentése érdekében, másrészt az egyházi szolgálat segítése állami eszközökkel.

2011. január 1-jén lépett hatályba a közfoglalkoztatásról szóló fenti számú kormányrendelet, amelynek egyik célja a közfoglalkoztatás egységes rendszerének a létrehozása a munkanélküliség csökkentése érdekében, másrészt az egyházi szolgálat segítése állami eszközökkel.

A kormányrendelet értelmében megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a közhasznú munkavégzés, helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lépett.

A kormányrendelet lehetıvé teszi a rövid időtartamú és hosszabb időtartamú, az egyházak által szervezett közfoglalkoztatás támogatását és a jogszabályban meghatározott feltételekkel az országos közfoglalkoztatási programban való részvételt.

A kormányrendelet értelmében a Munkaerőpiaci Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata terhére négyféle támogatás nyújtható.

E négy támogatási típusból az egyházak közvetlenül a rendeletben meghatározott első kettőhöz kapcsolódhatnak: a rövid és a hosszú időtartamú foglalkoztatáshoz.

I. Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Ezen támogatás típus akkor jár, ha a foglalkoztató bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejő munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben történő foglalkoztatását vállalja. Itt a támogatás a foglalkoztatásból eredő munkabér, továbbá - járulékkedvezmény igénybevételével csökkentett - járulékai legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható. Ezen túlmenően a közvetlen költségek összege, de legfeljebb munkavállalónként havonta a munkabérhez és járulékaihoz nyújtott támogatási összeg 5 százalékának megfelelő támogatás állapítható meg. Több munkavállaló foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség összevontan is felhasználható.

A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként a munkaruha és egyéni védıeszköz költségei, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek, a munkásszállítás költségei, a kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható el.

Munkabérként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum vehetı figyelembe. Ez a támogatás a START kártyához kapcsolódó járulékkedvezménnyel, valamint az egyszerősített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe.

Eljárási szabályok és főbb jellemzők

- Az egyház (egyházközség, vagy intézmény) a helyi önkormányzatnál jelzi, hogy kit és milyen munkakörben (pl. irodai-, kerti munka, stb.) kíván foglalkoztatni. Ezen igény figyelembevételével a települési önkormányzat nyújthat be pályázatot az illetékes munkaügyi központ kirendeltségre, évente három alkalommal.
- Az egyház a pályázat elbírálásáig az önkormányzattal tartja a kapcsolatot.
- A munkaügyi kirendeltség 8 napon belül elbírálja az igényt.
- A pályázaton való nyertesség esetén a munkaügyi központ már a konkrét foglalkoztatóval, tehát magával az egyházi jogi személlyel köti meg a hatósági szerződést, amely alapján az önkormányzat által kiközvetített személyt foglalkoztatni kell.
- A támogatás a munkabér és járulékai 95%-ig, valamint a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek erejéig igényelhető.
- Sajátossága, hogy az önkormányzat által kiválasztott személyt „kapja meg” a közfeladatot ellátó intézmény. Ezt jó egyeztetéssel, az önkormányzat illetékesével való jó kapcsolattal lehet diplomatikusan befolyásolni. Amennyiben az egyházi fenntartású intézmény ismer olyan álláskeresőt, aki bevonható a közfoglalkoztatásba (bérpótló juttatásban részesül „BPJ”-s), abban az esetben lehet direkt az illetı személy bevonását kérni.
- Ennél a formánál előny, hogy az adminisztratív terhek nem az egyháznál jelentkeznek, sem a pályázat benyújtása, sem a foglalkoztatás adminisztrációja terén (pl. bérszámfejtés, jelentési kötelezettségek APEH, TB felé, stb.)

II. Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Ha 2-12 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidıben történő foglalkoztatását vállalja akkor jár ez a típusú támogatás.

A támogatás segítségével elsősorban a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatásához nyújtható támogatás. A foglalkoztatás csak a kirendeltség munkaközvetítésével jöhet létre. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt munkakörre a kirendeltség nem tud olyan megfelelő munkaerőt biztosítani, aki jogosult a bérpótló juttatásra, akkor más, álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható.

A támogatást igénylő foglalkoztató vállalja, hogy:
- a kirendeltség által kiközvetített álláskeresőt 2-12 hónap idıtartamra szóló határozott idejő munkaviszony keretében, legalább napi 6 órában foglalkoztatja,
- a támogatás időtartama alatt a támogatással érintettel azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működési okból rendes felmondással nem szünteti meg.

A támogatás mértéke a munkavállaló munkabére és az ahhoz kapcsolódó - a járulékkedvezmények igénybevételével csökkentett - járulékok mértékének 70-100 százalékáig terjedhet. Ezen túlmenően a támogatás nyújtható a munkavállaló foglalkoztatásából eredő, meghatározott közvetlen költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a munkabérhez és az ahhoz kapcsolódó járulékokhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.

Eljárási szabályok és főbb jellemzők

- A pályázatot a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz közvetlenül kell benyújtani.
- A támogatás a munkabér és járulékai 70-100%-ig, valamint a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek erejéig igényelhető.
- Támogatás esetén a foglalkoztatás hely szerint illetékes munkaügyi központ egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal (egyházközség, egyházi intézmény).
- Csak adott év végéig igényelhető!

Tájékoztató a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán, benne a rendelet teljes szövegével (letölthető innen)
Pályázati felhívás rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására (innen letölthető)

A rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának általános szerződési feltételei (innen letölthető)
Adatlap rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására (innen letölthető)
Pályázati felhívás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására (innen letölthető)
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának általános szerződési feltételei (innen letölthető)
Adatlap a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására (innen letölthető)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.