Segítő ellenőrzés

2012. augusztus 30., csütörtök

Belső szakmai és gazdasági ellenőrzés bevezetése előtt áll a református szeretetszolgálat. Ezzel a monitoring-rendszerrel ismerkedtek a diakóniai szolgálatok és intézmények fenntartói és vezetői az idei országos diakóniai értekezleten. A szociális szolgálatok állami szabályozásának változásairól és kormányzati egyeztetésekről is volt szó az augusztus 28-án tartott ülésen.

„Ne szabjuk magunkat a világhoz, mert van Krisztustól rendelt utunk, s ebben gyökerezik a diakónia" – mondta nyitó áhítatában Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. A püspök arra biztatta a mintegy kétszáz résztvevőt, hogy egy akarattal, egy lélekkel végezzék szolgálatukat. Bölcskei Gusztáv elmondta: a zsinat májusban azért rendelte el a monitoring-rendszer bevezetését, hogy előre és időben lehessen észlelni a diakóniai szolgálatok működési problémáit.

Visszafizetés várható

„Cselekedeteinkben kiábrázolni Krisztust, ez a diakónia feladata" – mondta bevezető előadásában Czibere Károly. A Szeretetszolgálati Iroda vezetője a szociális ellátórendszer állami szabályozásának várható alakulásáról tájékoztatta a résztvevőket. A kormányzati egyeztetésekből kiderült, a változás több ütemben zajlik, egy átmeneti időszak után várhatóan 2015-től vehetnek be egy koncepcionális új rendszert hazánkban.

„Két év késéssel, de az egyházi szociális intézményeket is utoléri az állami támogatás csökkenése" – figyelmeztetett mindenkit a Szeretetszolgálati Iroda vezetője. Ugyan az egyházi kiegészítést még megkapják az alaptámogatás mellé a református szociális szolgálatok és intézmények, de visszafizetési kötelezettségre kell számítaniuk.

Csaknem kétszázan hallgatták Czibere Károly beszámolóját az értekezleten

Ugrásszerű növekedés

Míg 2010-ben tízezer rászorulót értek el, jelenleg csaknem harmincezer embernek segítenek valamilyen formában a református szolgálatok, tudtuk meg Czibere Károlytól. A zsinat mellett három egyházkerület, két egyházmegye és százharminchét gyülekezet működtet valamilyen szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgálatot. Az elmúlt két év látványos bővülése leginkább a vidéki gyülekezetekben indított házigondozói szolgálatnak köszönhető, mondta az irodavezető az értekezleten.

Az elmúlt egy-két év gyors bővülését „nem követte mindenütt hozzáértő és felkészült szakemberek beállítása a szolgálatba, ezért egyre gyakoribb, hogy az ellenőrző világi hatóságok problémát találnak, és ennek anyagi konzekvenciát a fenntartók nem tudják kezelni" – áll abban az előterjesztésben, melyet a Zsinati Tanács tárgyalt 2012 májusában. Javaslat szerint – mely egy, az országos esperes-gondnoki értekezleten elhangzott felvetésből született – a kezelhetetlen problémák súlyos anyagi és erkölcsi károkat okozhatnak az egyháznak, ezek megelőzésére belső ellenőrzésre lenne szükség.

Monitoring-rendszer

Az előterjesztést a Zsinati Tanács május 23-án jóváhagyta, másnap a Zsinat döntött is az egyházban működő szociális szolgálatok belső ellenőrző rendszerének létrehozásáról. Az azóta eltelt időben a Szeretetszolgálati Iroda részeként létrejött a négy tagú monitoring munkacsoport, s kidolgozták működési és eljárási szabályait. Az országos diakóniai értekezleten ezeket ismertették.

„A monitoring célja egy belső kontrollrendszer kiépítése, amely segíti a szociális szolgálatok jogszerű működését, gazdálkodását és növeli azok hatékonyságát" – összegezte a feladatokat Beszterczey András, a munkacsoport vezetője. Munkájuk abból áll, hogy szakmai és gazdasági szempontból vizsgálják a református szociális szolgálatok és intézmények működését, s az eredményt megküldik a fenntartónak és az illetékes egyházkerületnek. Nem köteleznek semmire és nem szankcionálnak, viszont felhívják a figyelmet a hiányosságokra és értékelnek.

Nándori Anna az ellenőrzés gazdasági szempontjait ismerteti

Az első adatbekérés már elkezdődött, ez alapján minden szolgálatról kockázatelemzés készül, ami alapján felállítják a szolgálatok ellenőrzésének menetrendjét. A szakmai ellenőrzést Erdős Zsuzsanna végzi, a pénzügyi monitoringért pedig Nándori Anna felel, aki a pénzügyi kérdéseket, a számvitelt és a gazdálkodást ellenőrzi. A bizottság párokban dolgozik majd, adatokat és dokumentumokat vizsgál, emellett helyszíni szemlét is tart. A munkacsoport gyűjti majd a jó gyakorlatokat, s évente elemzést készít a szociális szolgáltatások területén tapasztalható folyamatokról.

Eltérő fogadtatás

Beszterczey András azt is elmondta, hogy a most létrejött csoport munkája során pénzügyi és fenntartói szempontokat fog érvényesíteni. Többen a jelenlévők közül nehezményezték, hogy a Zsinat a gyülekezetek, mint fenntartók megkérdezése nélkül döntött a kérdésben, mások az állami ellenőrzések felesleges és drága megismétlését kifogásolták. Ám akadtak olyanok is a szolgálatok vezetői között, akik szerint ez az új kezdeményezés jó példája lehet annak, hogyan kellene átláthatóvá tenni az egyházi intézmények működését és gazdálkodását.

reformatus.hu, képek: Gilicze Réka, címlapfotó: Kalocsai Richárd

Istent keresem

2Móz 11

„Még egy csapást hozok a fáraóra és Egyiptomra, és akkor majd elbocsát benneteket innen.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink