Református kitüntetettek

2020. március 15., vasárnap

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetett közéleti személyiségek, szakemberek, művészek és sportolók között több református is van.

Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetéseket adományozott. A koronavírus-járvány miatt az állami ünnepségek elmaradtak, így a szokásos díjátadó ünnepségeket is elhalasztották. A kitüntetettek listája a Magyar Közlönyben jelent meg vasárnap.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapta Balog Zoltán református lelkész, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere a keresztyén értékek, illetve a polgári, keresztyén közösségek hazai és nemzetközi védelme iránt elhivatott, az emberi és kisebbségi jogok érvényesítésére is nagy hangsúlyt fektető, példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta

 • Takaró András, a Kiskunlacházi Református Egyházközség lelkipásztora, a Délpesti Református Egyházmegye esperese utóbbi életének irányításában végzett odaadó munkája, valamint a keresztyén nemzeti értékek iránt elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréseként.
 • Kun Miklós Széchenyi-díjas történész, professor emeritus, a Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézetének vezetője több évtizeden át kimagasló színvonalon végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a hallgatóság és a média érdeklődését egyaránt felkeltő, a XX. század történelmének fehér foltjait izgalmasan és közérthetően feltáró előadói tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta

 • több évtizedes pályája során publikált, főként etikai, esztétikai, eszmetörténeti és kisebbségi kérdésekkel foglalkozó írásai, valamint társadalmi szerepvállalása elismeréseként Aniszi Kálmán író, publicista, szerkesztő, egyházunk Confessio című folyóiratának rendszeres szerzője,
 • a szociológia területén folytatott tudományos kutatómunkája, valamint elhivatott oktatói és intézetvezetői tevékenysége elismeréseként Bozsonyi Károly szociológus, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézetének intézetvezető egyetemi docense,
 • a bűnügyi tudományok kutatása terén elért eredményei, szemléletformáló oktatói munkája, valamint a szakmai közéletben vállalt szerepe elismeréseként Domokos Andrea büntetőjogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, a Kúria büntetőjogi főtanácsadója,
 • a magyarság megmaradását a nehéz időkben is szolgáló lelkipásztori kiállása, a romániai falurombolás elleni bátor felszólalása, valamint a Királyhágómelléki Református Egyházkerület történetének kutatása, illetve a református vallástanárképzés területén elért eredményei elismeréseként Molnár János református lelkész, történész, író, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense,
 • több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a Szentendrei Református Gimnázium megalapítójaként és vezetőjeként végzett példaértékű munkája elismeréseként P. Tóth Béla Lukácsné, a Szentendrei Református Gimnázium nyugalmazott igazgatója.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült

 • a magyarság XIX–XX. századi történetének kutatása, különösen a trianoni események feltárása és megismertetése terén végzett kiemelkedő tudományos munkája, valamint ismeretterjesztő könyvek és publikációk sorát magába foglaló gazdag életműve elismeréseként Raffay Ernő történész, a Károli Gáspár Református Egyetem volt tudományos rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar volt dékánja,
 • a kárpátaljai magyar nemzetiségi sors- és feladatvállalás, illetve a kisebbségi jogfosztottság érzését hitelesen ábrázoló költészete elismeréseként Vári Fábián László József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas költő, műfordító.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje katonai tagozata kitüntetésben részesült Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök példaértékű hitbeli és szakmai elkötelezettséggel végzett több mint két évtizedes tábori lelkészi szolgálata elismeréseként.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta

 • a hódmezővásárhelyi egyházi élet újjászervezésében vállalt szerepe, az egyházi oktatás terén szerzett érdemei, valamint a keresztény nemzeti értékek iránt elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréseként Bán Csaba Attila, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség lelkipásztora, a Bethlen Gábor Református Gimnázium tanára,
 • a vajdasági magyar református közösség körében több évtizede elhivatottan végzett szolgálata elismeréseként Csányi Erzsébet, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, zsinati jegyzője, a vajdasági pacséri gyülekezet lelkésze,
 • az állam és a református egyház közötti együttműködések elősegítése és fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként Gér András teológus, vallástörténész, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának tanácsosa,
 • az Ökumenikus Segélyszervezet szociális, illetve gyermekjóléti és -védelmi programjainak fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet szociális igazgatója,
 • több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata során elhivatottan végzett szervező- és közösségépítő, valamint levéltár-alapító munkája elismeréseként Szabó Gábor, a Nagykőrösi Református Egyházközség lelkészelnöke, a Nagykőrösi Református Iskolák Igazgatótanácsának elnöke, a Baranyai Református Egyházmegye Levéltárának alapítója,
 • több mint négy évtizeden át elkötelezetten végzett lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként Végh Tamás nyugalmazott református lelkész, a Budapest Fasori Református Egyházközség korábbi lelkipásztora.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült

 • a nehéz élethelyzetben lévő emberek támogatása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként Bakos Zsuzsanna, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány szakmai vezetője,
 • a sydney-i magyar református közösség szolgálatában végzett munkája elismeréseként Soós András, a Sydney-i Magyar Református Egyházközösség főgondnoka.

Magyarország érdemes művésze elismerésben részesült Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének egyetemi docense.

A listát folyamatosan frissítjük.

reformatus.hu, fotó: Lakatos Péter /MTI

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.