Református akarattal - Sopronban állítottak szobrot Sütő Andrásnak

2011. október 14., péntek

 

Fontos hangsúlyozni, hogy Sopronban történt mindez, ugyanis Bocskay Vince erdélyi szobrászművész alkotása az első ilyen főhajtás Sütő András emléke előtt az egész Kárpát-medencében.

Ez a város egyszer kitett már magáért – és helytállt másokért is – még az író életében. 2002-ben Mádl Ferenc köztársasági elnök védnökségével itt ünnepelték a hetvenötödik születésnapot, most pedig Mádl Dalma vállalta magára ugyanezt a tisztet. Sem akkor nem volt, és ma sem tapasztalható az irodalmi-emberi értékhez méltó buzgalom a befogadásra, az emlékezésre, az életmű életben tartására. Pedig ahogyan azt értő irodalomtörténészként Görömbei András akadémikus és Cs. Nagy Ibolya, az utolsó évtized számos Sütő-kötetének szerkesztője is hangsúlyozta az ünnepségen: az egyetemes magyar irodalom legnagyobbjaiéhoz mérhető a teljesítmény. Világirodalmi szint ez még akkor is, ha a világ a hasonló fogantatású dél-amerikai művek iránt ma érzékenyebb érdeklődésűnek mutatkozik. Magunk is vétkesek vagyunk ebben a másfelé tolódásban – hangzott el egy másik előadásban –, hiszen mi, magyarok, az értékrendi zavarok és az értékfelejtés korát éljük. Sütő András, persze, szép társaságba kerül ezzel: ugyanúgy kevés szó esik róla, mint Németh Lászlóról, Illyés Gyuláról vagy Nagy Lászlóról…

Az ilyen ünnepek, mint a soproni, ennek az értékfelejtésnek mondanak ellent, és azt mutatják, hogy szerte a világban akadnak, akik mozdulásra készen várják ezeket az alkalmakat. A szépszámú gyülekezetben a Sütő-családon kívül jelen volt a város díszpolgára, Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerző, eljöttek a marosvásárhelyi székhelyű Sütő András Baráti Egyesület küldöttei, debreceni, balmazújvárosi, veszprémi, budapesti, dél- és észak-amerikai barátok, olvasók hallgatták Kubik Anna ugyancsak Kossuth-díjas színművésznő előadásában a mély jelentésű Sütő-mondatokat.

A szobrot Mádl Dalma, köztársasági elnökünk özvegye és Fodor Tamás, a város polgármestere leplezte le. A koszorúzók között volt Firtl Mátyás országgyűlési képviselő is.

A szoborállítás – miként az említett születésnapi ünnepség – a Soproni Kálvin Kör és a Soproni Erdélyi Kör érdeme. Szarka László és Úry Előd, a két társaság vezetője napra pontosan Sütő András halálának ötödik évfordulójára szervezte az ünnepséget. A szobor a soproni református templommal szemben áll. A gyülekezet emlékező istentisztelettel is hozzájárult az ünnep emelkedettségéhez. A templomban, ahol Vladár Gábor lelkipásztor szolgált, televíziós felvételeken megidéződött a szülőfalu, a mezőségi Pusztakamarás református temploma is, ahonnan – különös üzenet ez is – a megmaradásért küzdő Sütő András utolsó éveiben lopták el az úrasztalát.

Sopronban azt a Sütő András-i életművet ünnepelték, amely a huszadik század hatvanas-hetvenes éveinek fordulóján az Anyám könnyű álmot ígér regényes naplójegyzeteivel Erdélyt visszahelyezte Európa szellemi térképére, később a drámákban, esszékben megmutatta a hatalommal szembesülő embert, aki a kisebbségi létben is képes a legfőbb értékekhez ragaszkodni. Azt az életművet ünnepelték, amely valamennyi sorában az anyanyelv meghatározó és megtartó voltáról szól, s amelynek alkotójáról Illyés Gyula úgy tartotta, hogy ő a magyar irodalom legnagyobb vigasza.

P. G. I.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió