Pénteken iktatják be Kató Bélát

2013. január 30., szerda

Az Erdélyi Református Egyházkerület új püspökének beiktatása február 1-én 12 órakor lesz a kolozsvári Farkas utcai református templomban.

A december közepén megválasztott és január elején hivatalba lépett püspök beiktatása mellett az ünnepi istentiszteleten kerül sor a megválasztott főgondnokok, gondnokok és további tisztségviselők eskütételére is.

A püspökszentelő istentisztelet igei szolgálatát Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke végzi, beiktató igehirdetése és a magyar református püspökök, valamint az Erdélyi Református Egyházkerület esperesei áldása után a beiktatott új püspök prédikációja hangzik el.

Az egyházkerület püspöki hivatalának tájékoztatása szerint Kató Bélát a kolozsvári Farkas utcai református templomban zajló ünnepség keretében köszönti Pap Géza leköszönő püspök, Markó Gábor, az egyházkerület szintén decemberben megválasztott ügyvezető főgondnoka, Csűry István királyhágómelléki püspök, a Romániai Református Egyház másik egyházkerületének lelkészi vezetője, Victor Ponta román miniszterelnök képviseletében Victor Opaschi művelődésügyi államtitkár, a magyar kormányzat részéről pedig Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter, református lelkipásztor. A köszöntések sorában szót kapnak a romániai történelmi egyházak és a külföldi testvéregyházak képviselői, a Magyar Református Egyház részegyházai nevében Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök, valamint Tőkés László európai parlamenti képviselő, volt királyhágómelléki püspök és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is.

Kató Béla sepsiillyefalvi lelkészt, korábbi püspökhelyettest december 14-én választotta negyvenhatodik püspökévé az Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlése. A közgyűlés az egyházkerület püspökhelyettesévé Kántor Csaba parajdi lelkészt, főgondnokaivá pedig Dézsi Zoltánt, Markó Gábort és Fekete P. P. Jánost választotta, a missziói előadó Szegedi László lett.

Az új püspök megválasztása előtt nem nyilatkozott a sajtónak mondván, hogy „az egyházban nem kampányolunk úgy, mint a világban, és az emberek amúgy is a múltbeli tevékenységéért választanak meg valakit". Megválasztása után először a kolozsvári református Agnus Rádió kérdéseire válaszolt, ami meghallgatható a rádió honlapján, Továbbképzett lelkészek címmel pedig az erdélyi Transindex hírportálon olvasható ez a beszélgetés. Hosszabban fejti ki egyházvezetői elképzeléseit a maszol.ro honlapon megjelent interjúban, amelyik az egyházkerület hivatalos internetes oldaláról is elérhető, Nincs két életed címmel pedig a Parókia Portál közöl Kató Bélával beszélgetést.

Reformatus.hu - Fotó: Füle Tamás

A püspökkel megválasztása óta megjelent interjúk:

Kató Béla: Semmi sem változik és mégis minden megváltozik - interjú a megválasztása után (Agnus Rádió)
Továbbképzett lelkészek (transindex.ro)
Maszol-interjú: Püspöki römi a református egyházért (maszol.ro)
Nincs két életed (Parókia Portál)

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink