Közösségetek legyen velünk

2019. július 08., hétfő

Az illyefalvi vártemplom adott otthont az Erdélyi Református Egyházkerület évértékelő közgyűlésének július 4-én. A tanácskozást megelőző napon, szintén a közgyűlés keretében, Nagybaconban huszonhárom fiatal tett lelkipásztori fogadalmat, indult el a szolgálat útján. Az egyházkerület helyzetéről Kató Béla püspök tartotta meg éves beszámolóját.

Évértékeléséhez a püspök János első levele 1. részének 3. versét választotta alapul: „Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal." Kató Béla templomaink jelentőségét hangsúlyozva elmondta, közel négyszáz hajlék újul meg az egyházkerületben, majd hozzátette: „az épület nem minden, ahhoz, hogy igazán vonzóvá váljon a templom, igazi közösség kell, hogy lakjon benne. Ha nem Krisztus áll a középpontban, szimpla egyesületté silányulunk, nincs küldetéstudata a csoportnak." Felhívta a figyelmet arra is, hogy napjainkban az individuális vallásosság jellemző a hívekre, megszokásból kötődnek a templomhoz, de nem igénylik, hogy megismerjék egymást. Úgy véli, ma egyházunk legnagyobb feladata az, hogy erősítse, újraélessze az egyházi közösségi tudatot, valódi nyitás pedig a szolgálat által lehetséges, mert akár hisz valaki Jézusban, akár nem, arra vágyik, amit Jézus tanított: szeretetre, elfogadásra, emberi méltóságra, megbocsátásra.

Az egyházkerületnek jelenleg 501 anya-, 88 leányegyházközsége, illetve 554 szórványgyülekezete van, 1143 helyen folyik az igehirdetés, azonban a gyülekezeti tagok csupán szerény töredékét jelentik a népszámlálási adatok szerint magukat reformátusoknak vallóknak. „Meg kell találni azokat a célokat, amelyek gyülekezetünk híveit, vagy legalábbis azoknak egy csoportját lelkesítik. A közös cél az egyházközségek életében első rendben is a megoldandó feladatokból áll. Így lehet többek között egy épület renoválása a gyülekezet lelki élete megújulásának forrása. Egy közösség születésének és fennmaradásának előfeltétele, hogy tagjai felelős részt kapjanak a közös célkitűzések és feladatok megoldásából. Ezért nem lehet, vagyis értelmetlen egy templomot javítani úgy, hogy a közösség semmivel sem járul hozzá. Így nem is érzi benne magát jól, és nem tekinti sajátjának. A felelősséget és a feladatokat meg kell osztani a gyülekezetben, gyakorolnunk kell a közösségi döntések és együttes gondolkodás bevezetését. Az egyének hitbeli megújulása révén fokozatosan újjá lehet a közösség is. A lelkipásztoroknak meg kell találniuk saját gyülekezetükben a megfelelő alkalmas segítőtársakat. A cél egyfajta hálózati rendszer kiépítése a gyülekezeten belül. Ha élő gyülekezetté akarunk válni, el kell kezdeni fáradozni a testvéri kapcsolatok, a krisztusi szeretet, egység kiépítésében" – hangzott el.

A jelentés során felmerült, hogy nagy kincs és felelősség a több mint négyezer egyházi intézményben tanuló gyerek, illetve a több ezer vallásórás gyerek, akik egyéb iskolákba járnak. „Lassan a teljes iskolahálózatunk megújul, de újakat is hozunk létre azért, hogy a rég óhajtott jelmondatunk igaz legyen: az óvodától az egyetemig szeretnénk gyermekeinket oktatni" – fejtette ki Kató Béla, kitérve a lelkipásztorok és pedagógusok számának csökkenésére, az oktatásügy kiszolgáltatottságára, az egymás iránti megbecsülés hiányára.

Az elmúlt év legjelentősebb momentumaként az egyházmegyei, valamint az egyházkerületi tisztújításokat említette a püspök. Az egyházmegyék élére négy új esperes került, de több helyen változtak a világi tisztségviselők is. Az egyházkerületben új igazgatótanács, illetve két új főgondnok kezdte el a szolgálatát. A tavalyi évben a lelkészképzést is átformálták, a teológus hallgatók hatodéven gyülekezeti gyakorlaton is részt vesznek, amely segíti felkészülésüket a gyülekezeti szolgálatra. Az idei lelkészképesítő vizsgát tizenkét hallgató tette le. A lelkésztovábbképzés első öt éves szakasza is lezárult, a jövőben pedig az előmenetelnek feltétele lesz a továbbképzésen való részvétel teljesítése. Legalább harminc gyülekezet vár jelenleg lelkipásztorra, ezért ebben az évben minden segédlelkészt, illetve beosztott lelkészt kihelyeznek gyülekezetbe.

Kató Béla megemlékezett Pap Géza egykori püspökről: „A tizenkét évi püspöki munkáját mindenképpen Istennek köszönjük meg, arra gondolva, hogy kellő időben állította őt az anyaszentegyház élére, sáfárnak. Munkássága még hosszú időn keresztül hatást gyakorol az egyházkerület életére."

Az egyházkerület lélekszáma ismét 4300 személlyel csökkent, így jelenleg 280 ezer lelket számlál, és még mindig a legnagyobb lélekszámmal rendelkező Kárpát-medencei magyar református egyházkerület. Elkezdődött a nagyvárosi gyülekezeti lelkészi helyek bővítése, ezzel együtt pedig több kis gyülekezetet is társegyházzá nyilvánítottak, hogy megőrizzék jogi önállóságukat egy lelkipásztor vezetése alatt. „Isten ránk bízta a világot, s ebben a felelősség azt jelenti, hogy a világ sorsa azon múlik, hogy az ember mennyire képes az Isten parancsai, törvényei szerint élni. Mi azonban nemcsak a megtett cselekedeteinkért tartozunk számadással, hanem arról is számot kell adnunk, amit nem tettünk meg, aminek a lehetőségét elmulasztottuk. A felelősség nemcsak a feladatvégzést, a szolgálatot foglalja magában, hanem a belső elköteleződést is vállalnunk kell mindaz iránt, amit Isten az életben elénk hoz. Így próbáltuk végezni az elmúlt időben munkánkat" – jelentette ki Kató Béla püspök.

forrás: reformatus.ro

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.