Második olvasat

2013. július 07., vasárnap

2013. július 6-án tovább folytatódott a disputa a CEC új szabályozásáról. A szombati plenáris ülésen megtárgyalták a szervezet az új alkotmányának szövegét. A nézeteltérésektől sem mentes összejövetelen az alkotmány második olvasatának elfogadása megtörtént.

Nyitó áhítattal kezdődött a CEC szombati ülése. A delegáltak közös énekléssel és dicsőítéssel adtak hálát az Úrnak a közösségért. A reggeli áhítatot Dirk Jan Schoon, míg a köszöntés szolgálatát Michael Bünker végezte. Az egyetemes könyörgő imádságban a világbékén kívül Egyiptom békéjére került súlypont. A reggeli prédikáció a hiteles kereszténység kérdésére irányította a figyelmet. Ahhoz, hogy a kereszténység hiteles legyen, olyan arcot, viselkedést kell tanúsítania, amely nem egyes érdekekhez, hanem az igaz és tiszta igéhez ragaszkodik. Így került elő példaként Dietrich Bonhoeffer német evangélikus lelkész élete is. A CEC tagjainak is szükséges megtalálni azt az utat, amely világosan és tisztán kiáll Isten igéje és ebből adódóan a másik, az elnyomott ember mellett.

A nyitó áhítatot követően megkezdődött a plenáris ülés. A delegáltak az előző napi szavazásra és az aktuális napirendi pontokra reflektáltak. Sajnálatosan a különböző pontok körül eddig nem született egyetértés. A plenáris ülés zárt ajtók mögött folytatódott, a delegáltak a partnerszervezetek képviseleti jogáról tanácskoztak.

A közel két órás zárt ülésen döntés született arról, hogy a külső szervezetek részvételi arányát csökkentik a CEC-ben, így a partner szervezetek a jövőben kizárólag a bizottság meghívására képviseltethetik magukat.

A plenáris ülést ezután további egyet nem értés jellemezte, hiszen a résztvevők nem értettek egyet a képviseleti arányokban. Az ortodoxok huszonöt százalékos képviselethez ragaszkodtak és ezt a CEC-ben maradáshoz kötötték. A kisebb felekezetek ezáltal azonban jelentősen veszítenének képviseleti arányukból. A földrajzi megoszláson alapuló képviselet is kérdésessé vált.

Az ebédszünetet követően a delegáltak csoportokban kezdték meg a munkát. A csoportok ajánlásokat tettek az egyes törvények módosítására. Ezeket beadványok formájában dolgozták fel és készítették elő a következő plenáris ülésre, melynek elején a CEC politikai hitvallását terjesztették elő. Ebben a bizalomra épülő együttműködésre tették a hangsúlyt.

Majd visszatértek a törvény tárgyalására, ami után az ortodoxok huszonöt százalékos képviseletét a küldöttek megszavazták. Hangsúly került a delegáltak bőrszín és nem szerinti megoszlására, azonban a leendő küldöttek régiónkénti megoszlását kivették az alapszabályból. A délutáni ülésen az alaptörvény második olvasatát is elfogadták, majd ezt követően a jelentések meghallgatására került sor.

Azt este folyamán a delegáltak fogadáson vehettek részt. A jelenlévőket Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára köszöntötte. A fogadáson beszédet mondott Balog Zoltán miniszter (Emberi Erőforrások Minisztériuma), aki a delegáltaknak a kormányzat egyházakhoz való viszonyáról beszélt. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a most kezdődő tanévtől az oktatási intézményekben vallási oktatás kerül bevezetésre, továbbá hogy Magyarország nyíltan vállalja keresztény értékeket képviselő kormányát.

Azt esten beszédet mondott Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke is. A püspök a CEC jelmondatára utaló beszédében egyrészt köszöntötötte a jelenlévőket, másrészt biztatta a delegáltakat a helyes, előre tekintő döntések meghozatalára. A fogadást követően a konferencia résztvevői hajóról tekintették meg Budapestet.

Forrás: lutheran.hu, Kép: Sereg Krisztián

További, a CEC XIV. Nagygyűlésével foglalkozó cikkeink

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.