Március első vasárnapja Bibliavasárnap

2016. március 04., péntek

A Bibliavasárnap bevezetése a Szentírás terjesztéséért hazánkban is sokat tett Brit és Külföldi Bibliatársulat 1804. március 7-i alapításának századik évfordulójához kapcsolódik. A Magyar Bibliatársulat (MBTA) összeállításában a tematikus vasárnap története mellett a bibliatársulati munkát is bemutatjuk.

2014-ben jelent meg az új fordítású Biblia revideált kiadása (RÚF 2014). Már közvetlenül a könyvbemutató után felmerült a kérdés, hogy mikor készül az új bibliai szöveghez magyarázatos kiadás. Az 1996-ban napvilágot látó, majd sok kiadást megérő Biblia – Magyarázó jegyzetekkel eredetileg a német Stuttgarti Magyarázatos Biblia magyar fordítása és adaptációja volt. Időközben megjelent az eredeti német változat megújított kiadása is, így az MBTA kétszeresen is időszerűnek érzi, hogy felújítsa ezt a fontos segédeszközét a lelkészeinknek és a Biblia titkai iránt érdeklődő gyülekezeti tagjainknak. A kiadás munkálatai folynak, a tervek szerint 2016 végén vagy 2017 elején meg is jelenhet a megújult Magyarázatos Biblia.

No notes or comments – jegyzetek és magyarázatok nélkül


A bibliatársulati mozgalom kezdeteinél, az 1800-as évek elején még szabály volt, hogy csak jegyzetek és kommentárok nélkül adható ki a Biblia. Ez egyrészt garanciát jelentett arra, hogy a bibliatársulatok által jegyzett bibliákat minden keresztyén felekezet használni tudja, másrészt utalás volt a Sola Scrip­tu­ra („A Biblia elég önmagában a hitre és az üdvösségre nézve”) reformátori elvre. Az elmúlt évtizedek alatt ez az elv változott abban az irányban, hogy ma már a Bibliát nem eléggé ismerők kedvéért megjelentethető – nem doktrinális vagy dogmatikai jellegű – jegyzetekkel ellátott Biblia is.  

2014-ben a Bibliatársulat hozzákezdett az 1908-as Revideált Károli Biblia mai helyesírás szerinti, javított kiadásának elkészítéséhez is. A náluk ma kapható revideált Károli-szöveg még a 19. század végi, 20. század eleji helyesírást tükrözi, ami sokak számára már zavaró lehet. A fordítás és a külalak változtatása nélkül szeretnék így naprakészen tartani leghíresebb és sokak által szeretett fordításunkat, hiszen ennek az elődje volt a magyarországi reformáció Bibliája.

Szintén 2014-ben a Magyarországi Baptista Egyház kezdeményezte egy új, siketek és nagyothallók számára készítendő jelnyelvi bibliafordítás elkészítését. Az ötletet felkarolta a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, az MBTA pedig anyagi támogatással és szakmai segítséggel, a Szöveggondozó Bizottság egy ó- és egy újszövetségi biblikus tanárának delegálásával járult hozzá a kezdeményezés sikeréhez. A fordítói munkacsoport elkészült Márk evangéliumának a szövegével, terveik szerint a DVD 2016 közepén jelenik meg.

Készül a jelnyelvi bibliafordítás

Bár a kézi konkordanciák felett már bizonyos értelemben elszállt az idő, hiszen az interneten és a bibliaprogramokban keresőmotorok helyettesítik őket, mégis nagy népszerűségnek örvendenek azok a bibliakiadások, amelyekben a kötet végén található egy rövidebb, nyolcvan-százoldalas konkordancia. Ez segítséget jelenthet a bibliatanulmányozásban, egy-egy fontosabb fogalom könnyebb megtalálásában. A reformáció ötszázadik évfordulójára készülve hamarosan megjelenhet ilyen kiadás is.

A miskolci Európa Rádió stúdiójában folyamatosan dolgoznak a revideált új fordítás hangzóbibliájának elkészítésén. A hamarosan megjelenő új, teljes, az Ó- és Újszövetséget magába foglaló hangzóbiblia meghallgatható lesz a www.bibliatarsulat.hu honlapon, illetve megvásárolható különféle adathordozókon. A kiadvány ezen kívül – a tervek szerint – új, a vakokat és gyengénlátókat is segítő bibliamissziós kezdeményezés alapjául is szolgál majd a reformáció emlékévében. 

Pünkösdi bibliaolvasás

2015-ben több tagegyház számos gyülekezete élt a Bibliatársulat „egyet fizet, kettőt kap" akciójával, amelyet az idén százhúsz éves Koreai Bibliatársulat támogatása tett lehetővé: ennek segítségével az egyébként is nagyon kedvező árú, 1500 forintos, papírkötésű, úgynevezett missziós bibliakiadásból vásárolhattak nagyobb bibliaosztásaik vagy a konfirmáció előtt.

A Generális Konventtel évek óta közös gimnáziumi bibliaosztás sem állt meg az elmúlt évben. 2014 őszén, illetve 2015 elején mintegy ötezer Biblia jutott el a határon túli és határon belüli kilencedikes gimnazistákhoz. Ezekből mintegy háromezer-ötszáz Biblia volt az MBTA ajándéka.

Sokszínű programkínálat 2015-ben is

Tavaly május 25-én a Kálvin téri református templom lépcsőjén tartották a hagyományos pünkösdi szabadtéri bibliaolvasást, amelynek központi témája az üldözött keresztyén testvéreinkkel való szolidaritás volt. A szabadtéri programot orgonahangverseny, majd ökumenikus istentisztelet követte.

A bibliaismereti vetélkedő győztesei megkapták jutalmukat

A Bibliatársulat az elmúlt évben két alkalommal hirdetett meg bibliaismereti versenyt az interneten középiskolások számára. Az elsőre közel háromszáz fiatal regisztrált. A visszajelzések alapján sok gyülekezeti ifjúsági csoport használta fel a versenyt arra, hogy eköré építse a bibliaórákat, ahol a fiatalok közösen oldották meg a feladványokat. A második verseny október végétől adventig tartott. A cél ezúttal nem egy feladvány helyes megfejtése volt, hanem olyan hatszavas kreatív mondatok beküldése, amelyek a lehető legfrappánsabban foglalták össze egy-egy megadott bibliai könyv, személy vagy történet jellegzetességeit. 

2013-ban nagy sikerrel rendeztek konferenciát a magyar bibliafordítások mai helyzetéről, ennek folytatásául szánták A Bibliaolvasás gyakorlata ma című konferenciát 2015. október 23-án. Előadást tartott Bíró Tamás nyelvész és hebraista a zsidóság, Parlagi Gáspár, a Károli-egyetem doktorandusza az ortodox egyház, Káposztássy Béla pap, liturgiaszakértő pedig a római katolikus egyház bibliaolvasási gyakorlatáról. A rendezvényen bemutatták a Hermeneutikai Kutatóközpont gondozásában megjelent A bölcs bibliaolvasás című könyvet, amelyet a szerző, az angol Richard S. Briggs előadása követett. A konferencia helyet adott még az evangélikusok, a reformátusok, majd több kisebb protestáns egyház vagy egyházi szervezet bibliaolvasó vezérfonalának megismerésére is.

Konferencia a Károlin

A 2015-ös Csillagponton is jelen volt az MBTA is a Bibliához kötődő játékokkal, vetélkedőkkel, kisebbek és nagyobbak számára szervezett programokkal, kiállításokkal. Karasszon István budapesti és Molnár János komáromi teológiai tanárok részvételével nagy érdeklődéssel kísért kerekasztal-beszélgetést szerveztek, amelyen arról faggatták a két orientalistát, hogy mi a különbség a zsidóság, a keresztyénség és az iszlám „szent háborúval" kapcsolatos elképzeléseiben, és mit várhatunk a radikális iszlám előretörésétől világszerte, illetve Európában.

Tavaly nyáron soha nem látott menekülthullám érte el az Európai Unió országait, köztük hazánkat is. A Bibliatársulat is hozzájárult az átmenetileg Budapesten rekedt menekültek életkörülményeinek javításához: önkéntesek segítségével mintegy negyven tisztasági csomagot osztottak szét a pályaudvarokon, illetve a református Skót Misszióban, ahol éjszakai szállást alakítottak ki a kisgyermekes családok részére. Minden csomagban elhelyeztek egy példányt az Úton című, angol, francia, arab vagy fárszi nyelvű füzetből, amely a menekültek sorsát mutatja be a Bibliában és napjainkban, gyakorlati tanácsokkal, egyéni bizonyságtételekkel menekültektől és bibliai történetekkel. Miután a szerb–magyar határt lezárták, és a menekültek már nem juthattak el Budapestig, több egyházi és civil szervezetnek és magánszemélynek adtak migránsoknak szóló füzetet vagy idegen nyelvű Újszövetségeket, hogy azokat a horvát, majd a szlovén határ mentén várakozó vagy Ausztriába és Németországba tartó buszokra szálló menekültek között szétoszthassák.

A Csillagponton

Természetesen ezekben a hónapokban megélénkült az érdeklődés a 2013-ban készített Menekültek a Bibliában című hordozható kiállítás iránt is. Ha már kiállítás, hamarosan megnyitja kapuit a Biblia Múzeum megújult élménykiállítása. A Ráday utca 28. alatti Biblia Múzeum előterében készülő tárlat a Biblia világméretű elterjedését és a bibliafordítások szerepét mutatja be. Az itt elhelyezett tárlókban az MBTA és a Bibliatársulatok Világszövetségé­nek legújabb nemzetközi kiadásai, bibliafordításai lesznek meg­tekinthetők. Több fontos program között a 2017-es esztendőre egy hordozható kiállítással is készülnek, amelynek témája a Biblia és a reformáció kapcsolata. Azt tervezik, hogy az anyagot a Román Bibliatársulattal közösen, több példányban fogják bemutatni a legkülönfélébb településeken, szerte a Kárpát-medencében.

A Bibliatársulat nemzetközi felelősségvállalása

A 2014 pünkösdjén meghirdetett adománygyűjtő akció eredményeként megjelenhetett Ünnepi és hétköznapi imádságok a Biblia fényében című kiadvány, amellyel az MBTA a határainkon belüli és túli magyar nyelvű kórházmissziós munkát támogatja. A kötet nyolcvan oldalon tartalmaz imádságokat az élet legkülönfélébb helyzeteihez kapcsolódva, az ünnepköröktől kezdve az emberi élet fordulópontjain (születés, konfirmáció, gyász) át egészen a betegség állapotáig. Háromezer példányt jelentettek meg a kiadványból, amely kereskedelmi forgalomba nem került. A könyvecske főként az Erdélyi Egyházkerületben talált gazdára, de a Magyarországon szolgáló kórházlelkészek is sokat igényeltek a munkájukhoz.

A népszerű Menekültek a Bibliában vándorkiállítás

Világméretű segítségnyújtásba is bekapcsolódhattak az MBTA támogatói 2015-ben: a dán, az ausztrál, a skót és az amerikai bibliatársulatok mellett mi is hozzájárulhattunk ahhoz, hogy az Iraki Bibliatársulat összesen 104 000 dollár értékben oszthatott szét segélycsomagokat a Kurd Köztársaság fővárosában, Erbílben sátorozó mintegy negyvenezer iraki keresztyén között.

A 2015 tavaszán meghirdetett adománygyűjtő akció célja a tagegyházak fenntartásában álló, fogyatékos gyermekeket gondozó szeretetotthonok támogatása volt. Bibliákkal és gyermekbibliákkal, valamint más bibliatársulati kiadványokkal segíti az otthonokban végzett lelki munkát, hitoktatást, áhítatokat az MBTA. Először mintegy hatszázezer forint értékű adománnyal támogatta a református fenntartású intézményeket, második körben az evangélikus intézményeket segítették háromszázezer forint értékű Bibliával.

Az 1990-es évektől megjelentetett kétnyelvű Újszövetség-kiadásaival a Bibliatársulat a határon túli magyarság életét és az ottani egyházak missziói és pasztorációs szolgálatát segítette, legújabb adománygyűjtő akciójával pedig tervbe vette az ukrán–magyar Újszövetség kiadását is. Ezt a lépést már régen megkívánta volna a Kárpátalján élő magyarság lélekszáma és kötődése a magyar nyelvhez, nehéz szo­ciális és kisebbségi helyzete. Eb­ben a munkában partnerük lesz az Ukrán Bibliatársulat is.

Mióta tartunk Bibliavasárnapot a református egyházban?


Református egyházunkban március első vasárnapja hagyományosan a Biblia vasárnapja. Érdekes, hogy az 1965. évi Bibliaolvasó Kalauzban még szep­tember 12-re tették e napot, az evangélikus egyház pedig ma is október utolsó vasárnapján, reformáció ünnepe közelében ünnepli a Szentírást ezen a módon.
 

A Bibliavasárnap bevezetése a Szentírás terjesztéséért hazánkban is sokat tett Brit és Külföldi Bibliatársulat 1804. március 7-i alapításának századik évfordulójához kapcsolható. Csiky Lajos 1904. március 6-án tartott A Biblia vasárnapján című prédikációja megjelent nyomtatásban, itt a következőket olvassuk: „… holnap lesz száz esztendeje annak, keresztyén Atyámfiai, hogy a Brit és Külföldi Bibliaterjesztő Társaság 1804. március 7-én, egy szerdai napon Londonban megalakult. Az egész protestáns keresztyén világ pedig, s abban a mi magyar evangélikus reformált egyházunk is ma ünnepli a százados emlékezetét annak a dicső, a keresztyén lélekre ható jótékonyság történetében oly páratlanul fontos eseménynek, hogy megalakult e nagy, e hatalmas Bibliaterjesztő Társaság.”


Szintén a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapból tudhatjuk meg azt is, hogy a református és evangélikus egyház vezető testületei elrendelték, hogy 1904. március 6-án, vasárnap a Brit és Külföldi Bibliatársulat megalapításának századik évfordulóján minden gyülekezetben „…az istentisztelet keretében emlékezzenek meg a lelkipásztorok a Biblia nagy fontosságáról és az annak terjesztésében világszerte kiváló érdemeket szerzett Brit és Külföldi Bibliaterjesztő Társaságról”.


Az 1904. márciusi megemlékezés nyomán fogalmazódott meg az igény, hogy egyházunk konventje március első vasárnapját a Biblia vasárnapjaként tartsa számon. A Bibliavasárnap dátuma ezután változott, hol március elején, hol ősszel, a reformáció ünnepéhez kapcsolódva ünnepelték, de 1967-től kezdve már folyamatosan március első vasárnapján emlékezünk meg róla. 

 

Pap Ferenc írása nyomán

MBTA-összeállítás

Megjelent a Reformátusok Lapja 2016. március 6-i számában. 

Istent keresem

2Móz 7,1–25

„…olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha isten volnál…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink