Éltető forrás a pusztában

2014. március 11., kedd

Debrecenben is bekapcsolódtak az Ökumenikus Világimanap programjába. Dr.Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária írása.

Az Ökumenikus Világimanap története immár évszázadokon átívelő, hiszen a mozgalom 1887-ben indult útjára. E nagyszerű kezdeményényezés nem halt el, sőt évről évre növekszik,újabb csoportok csatlakoznak, és a fiatalabb generációk veszik át a szervezést. A keresztyén asszonyok e világot átfogó mozgalmának célkitűzése: informáltan imádkozni-imádkozva cselekedni! A világimanap témáját minden évben más ország készíti elő. A 2014-es imanapot egyiptomi keresztyén asszonyok készítették elő.

Debrecenben 22.alkalommal gyűltünk össze március 7-én. A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség szervezésében idén a görög katolikus gyülekezet vendégei voltunk, az Attila téri templomban .Az imanapot minden évben más-más felekezetnél tartjuk, baptista, evangélikus, görög katolikus, római katolikus és református egyháztagok részvételével.

A tudósítás a ttre.hu oldalon folytatódik.

Istent keresem

1Móz 32,23–33

„Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink