Lelkésztalálkozó és konferencia Horvátországban

2015. június 18., csütörtök

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház által meghirdetett délvidéki lelkészek találkozójára Kórógyon került sor a múlt pénteken. Másnap pedig a sepsei kultúrotthonban Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora tartott előadást a több egyházközségből érkező híveknek.

A '90-es évek háborúja következtében a Jugoszláviai Református Egyház szétesett. A Szerbiában és Horvátországban megmaradt gyülekezeteknek újra meg kellett alakulniuk az új országokban. A régi és hosszú időre visszanyúló kapcsolatok és összeköttetések megszakadtak. A kapcsolatok felélesztése céljából tartották meg az elmúlt napokban a délvidéki lelkészek találkozóját Kórógyon, amelyen horvátországi és vajdasági magyar lelkipásztorok vettek rész.

- Számomra nagy élmény, hogy itt lehetek, hiszen érzem a Kárpát-medencei reformátusság egységét. Különösen nekünk fontos ez, mert egy olyan időszakon vagyunk túl, amikor nemcsak anyagilag rombolt a délszláv háború, hanem lelkileg is – mondta Halász Béla, a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspöke lapunknak nyilatkozva.

Kórógy községben, mint ahogy másutt is, megfogyatkozott a magyarság, és ezzel együtt a reformátusok száma is, de a templom újjáépítése bizonyítja, hogy a kis közösség nem adta fel Istenbe vetett hitét. A 14 ezres lélekszámú horvátországi magyarság mindössze egyharmada vallja magát reformátusnak. A magyarság megmaradásában fontos szerep jut a lelkipásztoroknak, akik a laskói reformátor, Sztárai Mihály tanításait követve több mint 500 éve hirdetik Isten igéjét ezen a vidéken.

A találkozó Kórógy után a drávaszögi Sepse településen folytatódott. A helyi kultúrotthonban Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora tartott előadást a több egyházközségből érkező híveknek. A református teológus fontosnak tartja, hogy a kisebbségben élő magyar gyülekezeteket, így a megfogyatkozott délvidéki magyar reformátusokat is erejéhez és tehetségéhez mérten támogassa, és segítse őket abban, hogy ismét egymásra találjanak.

- Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy ajándéka Istennek, hogy mi megmaradtunk ebben az egységben, és megpróbáljuk a történelmi szétszakítottságot azzal orvosolni, hogy abban, amiben egyek vagyunk, azt erősítjük. Az ilyen találkozások ennek a gyakorlati megvalósulásai, hogy lássuk egymást, hogy tudjunk egymásról, és tudjuk közösen egymás terheit hordozni, egymás örömeiben osztozni, mert ez egy nagyon fontos tartást tud adni – mondta Bölcskei Gusztáv.

A konferencia egy régi kapcsolatrendszer felújítására adott lehetőséget, amely a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Délvidéken szolgálatot teljesítő lelkipásztorok között a jövőben folyamatos találkozási lehetőséget jelent.

Forrás: huncro.hr

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.