„Krisztus hívására válaszolunk”

2018. június 05., kedd

„Krisztust követve elkötelezzük magunkat arra, hogy a hit átformáló ereje által hídépítőként éljük életünket” – az Európai Egyházak Konferenciájának Nagygyűlése elfogadta tanácskozásának záróüzenetét.

Holnap véget ér a CEC újvidéki nagygyűlése. A majd ötszáz delegált utolsó plenáris ülésén elfogadta azokat a zárójelentéseket, amelyekben a tagegyházak meghatározzák, hogy milyen irányt vegyen a szervezet az elkövetkező öt évben. Az új vezetőtestület, a „govering board″ feladata lesz, hogy a nagygyűlés által meghatározott alapelvek, stratégiai célok és kiemelt témák mentén váltsa valóra a legfőbb döntéshozó testület határozatait.

Európa keresztyén egyházai elkötelezettek, hogy széles ökumenikus összefogásban, a katolikus püspökkari konferenciák európai képviseleteivel közösen tegyenek tanúságot Krisztusról Európában, elmélyítve közösségüket, egységes fellépés lehetőségeit keresve. A CEC feladata, hogy a tagegyházait ebben a szolgálatban hathatósan támogassa és Európa keresztyén hangját megjelenítse.

A záróistentisztelet előtt megköszönték a nagygyűlés szervezésében résztvevő helyi csapat, a stewardok, az önkéntesek és a majd 150 embert összefogó Lőrincz Szabolcs főkoordinátor munkáját.

Az egyházak elkötelezték magukat, hogy tanúságtételükben a vendégszeretet, igazságosság és remény hármas irányelvét követik majd, és így működnek együtt azért az Európáért, amelyik békében van másokkal és magával. A közös tanúságtétel magában foglalja az európai társadalmak égető kihívásait, köztük gazdasági és környezeti igazságosságot, szociális egyenlőtlenségeket, a migrációt, emberi jogok és a család intézményének védelmét, a kontinens biztonságát és békéjét, szemben az erőszakkal, és az Európa szerte egyre nagyobb teret nyerő populista és nacionalista politikai mozgalmakkal.

A nagygyűlés elfogadta a tanácskozás záróüzenetét is:

Az Európai Egyházak Konferenciájának Nagygyűlésétől Európa egyházaihoz és népeihez

„Tanúim lesztek” (ApCsel 1,8)

Az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) tagegyházai keletről és nyugatról, északról és délről utaztak oda, ahol Európa útjai keresztezik egymást. Európa jövőjére vonatkozó látomással és reménnyel érkeztünk.

Hálásak és áldottak vagyunk a szerbiai egyházak vendégszeretetéért, miközben megismertük az előttük álló kihívásokat is. Olyan időszakban találkoztunk, amelyet a bizonytalanság jellemez Európában. Sokan tapasztalják meg a méltóságuk elvesztését, a kizsákmányolást, a szegénységet, és a hatalommal való visszaélést.

Egységben imádkoztunk a dunaparti Újvidéken, ahol konfliktusok miatt romboltak le hidakat, és békében építették újjá azokat. Az igazságra szomjúhozva gyűltünk össze, mély aggodalommal az emberek, a kontinensünk és a világunk iránt, hogy megosszuk Jézus Krisztus Urunknak, a gyógyulást és békét hozónak az evangéliumát.

Bizony, meghallottuk Krisztus parancsát arra, hogy a tanúi legyünk és a reményben élt életet választottuk.

Krisztust követve elkötelezzük magunkat arra, hogy a hit átformáló ereje által hídépítőként éljük életünket. A hit élő tanúiként Krisztus hívására válaszolunk és kimondjuk az alábbiakat:

Tanúi leszünk Krisztusnak azáltal, hogy

– hirdetjük a világnak Krisztus megmentő szeretetét és kegyelmét,

– ökumenikus közösségünkben összegyűlve Isten ajándékaként fogadjuk annak gazdagságát,

– megerősítjük minden ember méltóságát, mert mindenkit saját képére és hasonlatosságára teremtett Isten,

– befogadó közösségként elkötelezzük magunkat férfiak és nők kiteljesedése, minden ember elfogadása, és emberi méltóságának megőrzése mellett,

– többgenerációs közösségként értékeljük a fiatalok hangját, akik nemcsak a jövőnket jelentik, de akik a jelenünk is,

– szolidárisak vagyunk az Európa határain belül és kívül élő testvéreinkkel.

Krisztust szolgáljuk az igazság keresésével és gyakorlásával, amikor

– arra biztatunk egyéneket, intézményeket, és egyházakat, hogy tegyenek az erőszak, az üldöztetés és a kirekesztés megszüntetéséért, és erősítsék a vallás és a hit szabadságát,

– a megbékélést és a konfliktusok békés megoldását keressük,

– az elnémítottak, illetve az egyházakon, közösségeken és világunkon kívülre rekesztettek mellé állunk, rájuk figyelünk és őket erősítjük,

– Isten teremtésére vigyázunk, az ökológiai igazságra és az éghajlati igazságosságra törekszünk, és bolygónk fenntartható jövőjéért küzdünk.

Krisztust szolgáljuk a vendégszeretet elfogadása és felkínálása által, amikor

– a más hitű és vallású menekültek és idegenek iránt jószívűen elfogadóak vagyunk,

– elkötelezzük magunkat a párbeszéd mellett, melyben bizonyságot teszünk keresztény hitünkről és tanulunk egymástól,

– amikor hallatjuk hangunkat a megosztottság, kirekesztés és kizárás ellen, valamint az emberi jogok és a társadalmi-gazdasági igazságkeresés mellett, 

– a teremtett világban felismerjük az Istentől kapott vendégszeretetet és a teremtés épségén munkálkodunk.

Hívjuk tagegyházainkat és minden népet, hogy csatlakozzanak hozzánk, s formáljuk Európát olyanná, ahol a kontinensünk és a világunk javára építünk hidakat!

Hirdessük együtt: „tanúid leszünk”!

 

fotó: CEC/flickr

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.