Közös tanúságtétel Krisztusról Európában

2017. február 24., péntek

A kontinens keresztyén közösségeinek legreprezentatívabb testülete, az Európai Egyházak Konferenciájának és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának állandó bizottsága Párizsban ülésezett.

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) közös bizottsága február 20-21-én ülésezett a francia fővárosban, hogy megemlékezzen a két szervezet közötti ökumenikus kapcsolat elmúlt negyvenöt évéről, és felvázolja együttműködésük jövőbeli irányait.

Az eszmecserét meghatározta a jelenlegi társadalmi-politikai klíma, melyet az instabilitás és a reményvesztettség jellemez. A képviselők meglehetősen eltérő nézőpontokat fogalmaztak meg a jelenlegi helyzetre nézve, beleértve Európa jövőjét, a társadalmi és politikai változásokat, a gazdasági bizonytalanságot és a világméretű migrációval kapcsolatos számos kérdést. A megbeszélésen megfogalmazott álláspontok hűen tükrözték az európai egyházakon és egyáltalán a kontinensen belül képviselt sokszínű és eltérő véleményeket.

A résztvevők megemlékeztek a párizsi és más franciaországi terrortámadásokról, melyek jól példázzák azokat a nehézségeket, amelyekkel Európa most szembenéz. Ám nemcsak a helyi támadások áldozataival fejezték ki szolidaritásukat, hanem mindazokkal, akik a közelmúltban a terrorizmus célkeresztjébe kerültek Közel-Keleten, Afrikában és Ázsiában.

A közös bizottság a sajátosan egyházi kihívásokra is kiemelt figyelmet fordított, beleértve a vallási tudatlanságot és az evangélium melletti hiteles tanúságtétel kérdését a mindinkább szekuláris és pluralista Európában. Kifejezték optimizmusukat azzal kapcsolatban, hogy az egyházak képesek ma is reményt adni és meghatározó módon segítséget nyújtani az élet valamennyi területén. Ennek jegyében elhatározták, hogy a két szervezet közös kezdeményezéseit erős teológiai alapokra helyezik a jövőben, a párbeszéd légkörében, az evangélium hirdetését és a keresztyén tanúságtételt központba helyezve.

A résztvevők elhatározták, hogy a CCEE és CEC a közeljövőben különböző témákkal fog foglalkozni és javaslatokat fog előkészíteni az együttműködésükön alapuló projektekhez. Ez mindkét testület közös munkáját magába foglalja a vallás vagy hit szabadságának terén, mintegy pozitív válasz a vallási tudatlanság kihívásaira.

A találkozóra az együttműködés szellemében, a jelenlévő keresztyén felekezetek különböző hagyományait tükröző imádságok kíséretében került sor.

A CCEE alapítását követő évben, 1972-ben létrehozott közös bizottság évente találkozik, a CEC és CCEE különböző közös kezdeményezéseinek meghatározásában és felügyeletében játszik szerepet. Az együttműködés gyümölcseként számos ökumenikus találkozóra került sor, három európai ökumenikus nagygyűlést szerveztek (1989 – Bázel; 1997 – Graz és 2007 – Nagyszeben), valamint 2001-ben aláírták az Ökumenikus Chartát. A két szervezet elnöke és főtitkára mellett a bizottság nyolc tagja között vannak még a CEC és CCEE által kinevezett szakértők. Az ülésre meghívott Európai Unió Püspökkari Konferenciáinak Bizottságát (COMECE) Olivier Poquillon atya, a szervezet főtitkára képviselte.

Külügyi Iroda

Fordította: Kecskés Petra

Forrás: www.ceceurope.org

Istent keresem

1Móz 26

„…hívatta Abímelek Izsákot, és ezt mondta: Mégiscsak a feleséged ő!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink