Kontinensünk jövője az Európai Egyházak Konferenciája tükrében

2012. május 17., csütörtök

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) Egyház és Társadalom Bizottságának (CSC) éves plenáris ülését május 9 és 13 között, a szerbiai Újvidéken rendezték. A találkozó során a résztvevők híreket kaphattak Szerbia EU-s csatlakozási folyamatának legfrissebb fejleményeiről, és tájékozódhattak arról is, milyen szerepük van ebben a folyamatban az egyházaknak. Vincent Degert, a Szerb Köztársasághoz küldött EU delegáció vezetője hangsúlyozta, hogy Szerbia jelentős utat tett meg az EU tagság felé.

A Szerb Integrációs Iroda helyettes vezetője, Srdjan Majstorović kiemelte az EU integráció jelentős hatását a szerb politikára és gazdaságra. Milorad Bjeletić, a Belgrád Nyitott Iskola igazgatóhelyettese szerint a populista pártoknak ma már nincs fontos szerepük Szerbia polgári társadalmában. Minden felszólaló hangsúlyozta az egyházak kiemelt szerepét az integrációs folyamatban, legyen szó akár társadalmi, oktatási vagy értékképviseleti feladatukról.

A bácskai Irinej püspök, aki a Szerb Ortodox Egyház nevében hívta meg és látta vendégül a Bizottságot, az integrációs folyamatban a megbékélés mellett Szerbia azonossága megőrzésének fontosságát említette meg. „Vannak elképzelések arról, mire lehetne a közös jövőt és a megbékélést alapozni" - mondta, példaként hozva a prizreni szerb ortodox teológia felújítását, vagy több történelmi jelentőségű templom és kolostor renoválását, albán segítséggel. A jelenlegi szerbiai CEC tagegyházak szerint az egyház szerepe a társadalomban további erősítésre szorul. A tulajdonjogok kérdése egyelőre eldöntetlen marad. A Szlovák Evangéliumi Egyház képviselője, Vladislav Iviciak kijelentette, hogy a megbékélés folyamata, valamint a szerb társadalom perifériáján élő emberek melletti kiállás is aktuális kérdés.

A CSC tagok megújították és elfogadták a 2012/2013-as munkaprogramot, amely a társadalmi törvényszerűségekre, az emberi jogokra, a globalizációra, az oktatásra és a bioetikára helyezi a hangsúlyt. A Bizottság felvázolta a CEC Revíziós Munkacsoportja konzultációs dolgozatára adott válaszát. A Bizottság felismerte, hogy a CEC felépítése és küldetésének megfogalmazása változtatásra szorul. Miközben az általános szervezést érintő kérdésekkel kapcsolatban a vélemények megoszlanak, mind a Bizottság tagjai, mind pedig a társszervezetek egyetértenek abban, hogy a CEC jövőbeli munkája nem nélkülözheti a CSC nagyra értékelt részvételét.

A találkozó alatt a CSC néhány alapszabályt is megváltoztatott, ám a CEC-vel 1999 óta tartó együttműködését elmélyíteni kívánja.

„A Bizottságra frissítő és buzdító hatással volt, hogy a plenáris találkozót Szerbiában tartottuk" - nyilatkozott  Serge Fornerod, a CSC moderátora. "Visszataláltunk az EU felépítésének gyökereihez, vagyis az eredeti szándékhoz: a megbékéléshez és a párbeszédhez."

Kati Burns

Forrás: ceceurope

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.