Hitvalló közösség született – iskola és élő reformáció Veresegyházon

2010. november 02., kedd

Veresegyház kinőtte iskoláit, óvodáit, ezért felmerült, hogy szükséges református általános iskolát indítani.

Veresegyház, a 16 ezres agglomerációs város az utóbbi években folyamatosan fejlődő, a sok beköltözőn keresztül növekvő, épülő, szépülő, gyarapodó település lett. Az esztétikus köz- és magánépületek igényességről, elevenségről és alkotókedvről beszélnek, a jelentősen emelkedő gyermeklétszám pedig a polgárok jövőben bízásáról vall, tanúskodik. Kinőtte tehát a város az iskoláit, óvodáit, nappali középiskolájának megteremtése pedig halaszthatatlan.

Ebben a helyzetben merült föl a veresi reformátusokban a városi vezetéssel egyetértésben, hogy szükséges és lehetséges református általános iskolát indítani, ami a későbbiekben, a tervek szerint óvodával is kibővülhetne.

Fukk Lóránt, a tanítóként dolgozó feleségével három kisgyermeket nevelő lelkipásztor, a városba négy éve idekerülvén feladta a család lakhatását és gyarapodását, albérletbe költözött, hogy elindulhasson Veresegyházon a református oktatás. Össze tudta fogni és élő, valóságos és megfiatalodott közösséggé tudta formálni az egyházközség tagjait, és aktivizálta csapatát. Három éve a lelkipásztor és a polgármester kezdeményezése, álma, a gyermekeknek megalapozott jövőt építő víziója alapján megalakult és elindult a gyülekezet fenntartásában, a város támogatását is élvezve a Kálvin Téri Református Általános Iskola (amely reformátusokon kívül katolikus, evangélikus, baptista és szabadegyházakhoz tartozó gyermekek számára is nyitva áll), a régi, átalakított, templom melletti  lelkészlakásban úgy, hogy két éve emeletet húzva rá megnagyobbították.

Az iskola felmenő rendszerű, minden évben új belépő évfolyammal, két új osztállyal, azaz jelenleg négy évfolyamon mintegy 190 kisdiákkal. Az eredményes pedagógiai munkát áldozatosan irányítja Fukász Lászlóné igazgató asszony; élet van a falak között, a gyerekek szeretnek ide járni. A szülők is megelevenednek, jellemzően a gyermekeken keresztül ők is bekapcsolódnak az együttlétekbe, közös programokba – a hit, a közösségi élet értékei és gyakorlata iránt is fogékonnyá, nyitottakká, alapemberekké váltak, válnak.

A komolyan vehető ígéretek és a készen álló építési tervek alapján városi, közegyházi és saját forrásból az előttünk álló évben megépül az új iskola, az új, jelentős méretű és reményeink szerint méltó, korszerű és üde épület, amit a Makovecz-iskolához tartozó Zsigmond László tervezett. Nagy munka lesz, minden segítő, jó szándékú emberre, lélekre, kézre és minden támogatásra szükségünk van és lesz.

Isten ígéretében bízva nézünk előre, és hisszük, hogy álmunk valóra válik, az elvégzett munka meghozza gyümölcsét.

Tóbiás Csaba Sándor

A lelkipásztor és az iskola elérhetőségei:
Lelkészi Hivatal: Fukk Lóránt lelkipásztor, 2112 Veresegyház, Kálvin tér 2., tel.: 28/385-352, 06-30-638-8976, e-mail cím: fukklorant@freemail.hu
Kálvin Téri Református Általános Iskola: 2112 Veresegyház, Kálvin tér 2. tel.: 28/387-930, igazgató: Fukász Lászlóné

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink