Kitüntették a Zsinati Oktatásügyi Iroda vezetőjét

2015. február 23., hétfő

Református Nagykunságért Pedagógiai Díjat kapott Papp Kornél.

Február 20-án Törökszentmiklóson tartották a Nagykunsági Református Egyházmegye iskolabizottsági ülését. Beszterczey András esperes áhítata után Papp Kornél, a Zsinati Oktatásügyi Iroda vezetője tartott előadást a köznevelés aktualitásairól. Ezután a közel ötezer diákot oktató-nevelő nagykunsági intézményrendszer fenntartó lelkészei és igazgatói beszélgettek az irodavezetővel az egyházmegye oktatási-nevelési kérdéseiről.

Az iskolabizottsági ülés ünnepélyesen zárult: Papp Kornél megkapta a Református Nagykunságért Pedagógiai Díjat az egyházmegye közösségétől.A laudációt Szabó József, az egyházmegye főjegyzője tartotta.

„Mi nagykunsági intézményfenntartók, és intézményvezetők gyakran elmondjuk, hogy a legtöbb oktatási intézmény és a legtöbb diák a mi egyházmegyénkben van. Ha ez így van illő dolog megköszönni a szolgálatát annak, akitől a legtöbb segítséget és támogatást kaptuk az elmúlt évek során. Áldozatos munkája nélkül nem tudtuk volna újra indítani, illetve fenntartani három középiskolánkat (Mezőtúron, Karcagon, Kisújszálláson), általános iskoláinkat (Törökszentmiklóson, Mezőtúron, Túrkevén, Karcagon, Tiszafüreden, Kisújszálláson, Kunhegyesen), óvodáinkat (Tiszafüreden, Törökszentmiklóson, Túrkevén, Kunhegyesen, Mezőtúron). Egyházmegyénk abban is egyedülálló, hogy mind a három középiskoláját, kollégiumát újraindíthatta, majdnem minden városi gyülekezetünkben elérhető a református közoktatás egyházunk tagjai számára. A Nagykunsági Egyházmegye Iskolabizottsága nevében Urunk gazdag áldását kérem Irodavezető Úr életére és további szolgálatára!" (Szabó József laudációjából)

Mihalina László

Istent keresem

1Móz 32,23–33

„Bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink